Společenská odpovědnost

Společenskou odpovědnost nevnímáme jako doplněk k obchodní strategii, ale jako její nezbytnou součást. Snažíme se, aby naše technologie lidem pomáhaly uspět, a chceme dosahovat našich obchodních cílů ve spolupráci s našimi zákazníky, ne na jejich úkor.“
Biljana Weber, generální ředitelka Microsoftu ČR.

Zprávy o společenské odpovědnosti

MS_CSR_ROK_2015 MS_CSR_ROK_2014 MS_CSR_ROK_2013
Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013

Modernizujeme české školy a výuku
Prostřednictvím iniciativy Vzděláváme pro budoucnost, projektu referenčních škol a programu Partneři ve vzdělávání napomáháme modernizaci a individualizaci výuky za pomoci inovativních technologií. V roce 2014 jsme odstartovali projekt na podporu rozvoje digitálních dovedností Akademie programování.

Podporujeme studenty a začínající podnikatele
Pro studenty základní, středních a vysokých škol každoročně v rámci programu YouthSpark připravujeme řadu zajímavých soutěží a nabídek, díky kterým mohou studenti získat zajímavou zkušenost, inspiraci nebo i software zdarma (www.dreamspark.cz). Start-upy mohou požádat o software zdarma přes www.bizspark.cz případně využít naší podporu v rámci našich Microsoft inovačních center nebo zpřátelených akcelerátorů.

Klademe důraz na etické a odpovědné jednání
Všichni, kdo vystupují jménem společnosti Microsoft, včetně našich partnerů a dodavatelů, musí jednat v souladu se všemi legislativními nařízeními, antimonopolními zákony, obchodními pravidly, ochranou lidských práv a duševního vlastnictví i s antikorupčními pravidly. Zároveň musí dodržovat etická pravidla, a to nad rámec platných nařízení a zákonů.

Podporujeme a zapojujeme své zaměstnance
Věříme, že spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu. Nabízíme bohatý balíček benefitů, příjemné prostředí a díky našim technologiím i stále více upřednostňovanou možnost pracovat kdykoliv a odkudkoliv (www.microsoft.cz/odkudkoliv). Stále více se nám daří rozvíjet dobrovolnictví mezi zaměstnanci – každý má nárok až na 3 dny, které může strávit dobrovolnickou činností při zachování plné mzdy.

Podporujeme diverzitu
Dlouhodobě se snažíme motivovat ženy k práci v IT odvětí. V českém týmu tvoří ženy 30 procent, v top managementu 40 procent. Ve snaze motivovat ženy k práci v IT organizujeme projekty Opening Windows (platformu pro manažerky a podnikatelky ke sdílení zkušeností, názorů, setkání a spolupráci), interní program SWIM (Support Women in Microsoft) a program DigiGirlz, jehož cílem je motivovat k IT studentky středních škol.

Pomáháme komunitám a neziskovému sektoru
Prostřednictvím technologií pomáháme těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují – lidem s postižením, kteří se tak mohou vrátit zpět do života nebo do zaměstnání, ale také neziskovým organizacím, které díky technologiím mohou významně zvýšit svou efektivitu. Neziskové organizace od nás mohou získat software zdarma nebo za zlomek běžné ceny přes program TechSoup (www.techsoup.cz).

Soustředíme se na bezpečnost a ochranu soukromí
Naším posláním je vyvíjet a poskytovat bezpečné a spolehlivé IT služby. Věnujeme maximální pozornost ochraně osobních údajů a soukromí v digitálním světě a naše řešení odpovídají vysokým evropským bezpečnostním standardům (více na www.microsoft.cz/vyjadreni). Dlouhodobě se ale snažíme předcházet i rizikům, která mohou na internetu čekat zejména na děti a mládež. Prostřednictvím projektu Kraje pro bezpečný internet vzděláváme širokou veřejnost a pomáháme lidem chránit jejich soukromí.

Otevíráme prostor pro dialog a zpětnou vazbu
Podporujeme otevřený dialog se zájmovými stranami o tom, jak je naše činnost ovlivňuje a jak můžeme společně podpořit odpovědné podnikání a udržitelný rozvoj české společnosti.