Customer and Partner Experience | Vaše spokojenost – naše priorita | Microsoft Česká republika

hero_banner_red

Jedním z klíčových faktorů úspěchu společnosti Microsoft je zajistit a udržet vysokou úroveň spokojenosti našich zákazníků a partnerů. Plně si uvědomujeme, že Vaše spokojenost a náš úspěch jdou spolu ruku v ruce. Držíme se proto zásady naslouchat Vaší zpětné vazbě a pak aktivně reagovat na tyto podněty, abychom kontinuálně zajišťovali Vaší spokojenosti.

Odpovědnost vůči zákazníkům a partnerům

Pro společnost Microsoft je spokojenost zákazníků a partnerů klíčovým strategickým cílem. Úsilí, které věnujeme dosažení Vaší spokojenosti je samozřejmé pro všechny naše zaměstnance a je precizně koordinováno aktivitami oddělení CPE (Customer & Partner Experience).

V naší společnosti máme zavedený pečlivý systém monitorování zpětné vazby a sledování kvality. Sběru, vyhodnocování a reagování na zpětnou vazbu věnujeme velkou pozornost. Studujeme vaše preference, očekávání a nároky a neustále hledáme způsoby, jak vylepšit naše řešení a služby. Vaše zpětná vazba našich zákazníků a partnerů nám pomáhá ovlivnit další zlepšení našich produktů a obchodních procesů.

Získávání zpětné vazby

Nejvýznamnějším nástrojem získávání zpětné vazby jsou pravidelné průzkumy spokojenosti, které pro nás celosvětově zabezpečuje specializovaný dodavatel. Z těchto průzkumů spokojenosti získáváme hodnotné informace o tom, jak vnímáte naše produkty a služby. Snažíme se porozumět, co potřebujete k práci, aby vám naše řešení a služby umožnili realizovat váš plný potenciál. Váš poskytnutý názor tak v konečném důsledku pomáhá ovlivňovat naše strategické priority.

Podívejte se s námi na výsledky posledního průzkumu spokojenosti Global Relationship Study (GRS). Podzimní vlna tohoto průzkumu spokojenosti proběhla v říjnu a zúčastnilo se jí téměř 650 respondentů z řad našich zákazníků a obchodních partnerů.

Dobré hodnocení jsme zaznamenali v následujících oblastech:

 • Kvalita obchodního týmu společnosti Microsoft
 • Kvalita produktů společnosti Microsoft
 • Bezpečnost řešení společnosti Microsoft

Zároveň jste zmínili i téma, kde někteří z vás vidí příležitost pro zlepšení:

 • Očekávání zákazníků z velkých společností ohledně obchodních vztahů se společnosti Microsoft
 • Partnerství se společností Microsoft a jeho podpora
 • Vnímaná hodnota řešení od společnosti Microsoft

Obecné kontakty:

Zákaznické centrum

Pokud preferujete telefonický kontakt a budou Vás zajímat následující oblasti, kontaktujte prosím zákaznické centrum společnosti Microsoft:

 • obchodní informace o jednotlivých produktech
 • licenční poradenství
 • kontakty na prodejce a partnery
 • informace o akcích a kampaních

Regionální centrum partnerské podpory

Dedikovaný tým špičkových pracovníků je připraven řešit dotazy týkají se:

 • podpory členství v programech
 • obnovení členství/předplatného
 • podpory prodeje a prodejních kampaní
 • licenční podpory

Telefon: 841 300 300 (pouze ČR)
+420 261 197 665 (mimo ČR)
Email: czinfo@microsoft.com

Telefon: 841 300 300 (pouze ČR)
volba 3, následná volba 2 nebo 3
Email: czinfo@microsoft.com

Hovory budou účtovány cenou za volání do pevných sítí v ČR.

Portál pro malé a střední podnikatele

Speciální nabídky, přehled produktů a řešení, kontakty, zajímavé semináře.
Více informací

Portál pro velké společnosti

Přehled řešení využívajících spotřebitelské i podnikové technologie, novinky pro společnosti a organizace, přehled programů a dostupných technologií pro škoství.
Více informací

Portál pro partnery společnosti Microsoft

Informační portál pro partnery Microsoftu – členství v programu, marketingové materiály, zpravodaje, nejnovější informace.
Více informací

Technet

Vše pro IT odborníky.
Více informací

MSDN

Vše pro vývojáře.
Více informací

Akce a semináře

Přehled všech konferencí, akcí a seminářů organizovaných společností Microsoft i jejími partnery.
Více informací

Pomoc a podpora

Jak vám můžeme pomoci ? Kontaktujte odborníky společnosti Microsoft.
Více informací

Dotaz v rámci komunity

Potřebujete pomoc? Popište problém a členové naší komunity vám mohou pomoci ho vyřešit.
Více infomací

 

// <![CDATA[
$(document).ready(function() { $('.single-features .section-title h1').css('font-size','40px'); $('.single-features .section-title h1').css('line-height:','50px'); $('.single-features .author').hide(); $('.single-features .full').css('margin-top','10px'); $('.single-features .entry-content').css('margin-left','0'); $('.single-features .two-col').css('padding-top','0'); $('.single-features .entry-content-left').css('width','65%'); $('.single-features .entry-content-right').css('width','30%'); $('.single-features .recent ul').css('margin','0 0 10px 35px'); $('.single-features .recent ul').css('position','relative'); $('.single-features .recent ul').css('top','-15px'); $('.single-features .recent ul li').css('font-size','14px'); $('.single-features .recent ul li').css('margin','0'); $('.single-features #stories-primary h3, .single-features #stories-primary p').css('color','#000'); $('.single-features #stories-primary p').css('font-family','"Segoe UI"'); $('.single-features #stories-primary p').css('font-weight','normal'); $('.single-features #stories-primary p').css('line-height','normal'); $('.single-features #stories-primary h3').css('font-family','"Segoe UI Light"'); $('.single-features #stories-primary h3').css('font-weight','300'); $('.single-features .image-blockquote-image .image-blockquote .center').css('margin','0 auto 0 10%'); });
// ]]>