Tre fotografier på en blå och lila bakgrund, med en grafik av ett tjurhorn i gult på en orange bakgrund i mitten.

BOOK OF NEWS

Förord av Frank X. Shaw

Välkommen till Microsoft Build, vårt årliga flaggskeppsevenemang för utvecklare.

Målet med nyhetsboken är att ge dig en vägkarta till alla tillkännagivanden vi gör, med alla detaljer du behöver. Vårt fokus förblir detsamma - att göra det så enkelt som möjligt för dig att navigera bland de senaste nyheterna och erbjuda kritiska detaljer om de ämnen som du är mest intresserad av att utforska.

Microsoft Build är ett evenemang som är utformat för utvecklare och visar upp verktyg och tjänster som utvecklare kan använda nu och i framtiden. Eftersom AI dominerar samtalet inom teknikområdet är det bara logiskt att det spelar en nyckelroll i årets evenemang.

Vi talar om vårt mål att göra det möjligt för alla utvecklare att använda vilket programmeringsspråk som helst, skriva kod på vilket operativsystem som helst och distribuera applikationer var som helst. Nu, i denna nya era av AI, där utvecklare har ännu fler valmöjligheter, fortsätter detta att vara vårt fokus - att demokratisera våra framsteg inom AI för att hjälpa utvecklare att bli mer produktiva, tillhandahålla verktyg och plattformar för att göra utvecklarnas liv enklare och leverera tjänster som de kan använda idag för att skapa morgondagens intelligenta appar.

Årets Microsoft Build innehåller en fantastisk rad nyheter och några spännande tillkännagivanden som återspeglar både vårt engagemang för utvecklare och AI:s potential. Jag hoppas att du kommer att kunna vara med oss.

Fortsätt att skicka oss din feedback! Vi vill försäkra oss om att du får den information och det sammanhang du behöver. Hur kan vi göra upplevelsen bättre nästa gång?

fxs

Vad är Nyhetsboken?

Microsoft Build Book of News är din guide till viktiga nyheter som vi presenterar på Microsoft Build. Den interaktiva innehållsförteckningen ger dig möjlighet att välja de artiklar du är intresserad av, och översättningsmöjligheterna gör Book of News mer tillgänglig globalt. (Klicka bara på knappen Översätt under innehållsförteckningen för att aktivera översättningar).

Vi sammanställde en mapp med bilder som rörde några av nyheterna. Ta en titt på bilderna här. Om du vill titta på huvudtalen och sessioner som rör nyheterna har vi länkar under nyheterna för att ge dig snabb tillgång till kommande sessioner och videor på begäran. Om du vill söka efter AI-relaterade nyheter kan du använda taggfunktionen för att enkelt sortera och skumma alla AI-relaterade nyheter.

Vi hoppas att Book of News ger dig all den information, insikt och sammanhang som du behöver. Om du har några frågor eller synpunkter på innehållet i Book of News kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Om du är intresserad av att tala med en branschanalytiker om nyheterna på Microsoft Build eller Microsofts bredare strategi och produktutbud, vänligen kontakta [email protected].

man som står och håller en bärbar dator på en blå och lila bakgrund

1. AI-plugins 1.1. AI-plugins

1.1.1. Microsoft utökar ekosystemet för AI-plugins

Microsoft meddelar att man kommer att anta samma öppna plugin-standard som OpenAI införde för ChatGPT, vilket möjliggör interoperabilitet mellan ChatGPT och Microsofts copilot-erbjudanden.

Utvecklare kan nu använda en plattform för att bygga plugins som fungerar på både konsument- och företagsytor, inklusive ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot (i förhandsvisning) och Microsoft 365 Copilot (i förhandsvisning). Om användare vill utveckla och använda sina egna plugins med sin AI-app som byggs på Azure OpenAI Service kommer den som standard att vara interoperabel med samma plugin-standard. Detta innebär att utvecklare kan bygga upplevelser som gör det möjligt för människor att interagera med sina appar med hjälp av det mest naturliga användargränssnittet: det mänskliga språket.

Som en del av denna gemensamma plattform för insticksprogram utökar Bing sitt stöd för insticksprogram. Förutom tidigare tillkännagivna plugins för OpenTable och Wolfram Alpha kommer Microsoft även att ha Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin och Zillow, bland många andra, i Bings ekosystem.

Förutom den gemensamma insticksplattformen meddelar Microsoft att Bing kommer att användas i ChatGPT som standardsökning. ChatGPT kommer nu att ha en sökmotor i världsklass inbyggd för att ge mer uppdaterade svar med tillgång till webben. Nu är svaren grundade på sök- och webbdata och innehåller citat så att användarna kan lära sig mer, allt direkt från chatten. Den nya upplevelsen rullar ut till ChatGPT Plus-prenumeranter från och med idag och kommer snart att vara tillgänglig för gratisanvändare genom att helt enkelt aktivera ett plugin.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI
En kvinna sitter vid ett skrivbord med två dataskärmar som visar datakod, bilden är på en blå och lila bakgrund.

2. Azure 2.1. Azure AI

2.1.1. Uppdateringar för Azure-lösningar med fokus på AI förbättrar produktiviteten och effektiviteten

Med de ständiga framstegen inom AI förändras lösningarna snabbt för att möta användarnas behov. Microsoft Azure AI Service har flera nya funktioner som hjälper kunderna att öka produktiviteten, effektiviteten och innehållssäkerheten för kunderna. De här uppdateringarna omfattar bland annat:

Azure OpenAI-tjänst
Uppdateringarna av Azure OpenAI Service, som nu är i förhandsvisning, kommer att innehålla förbättringar som Azure AI Studio, som gör det lättare för organisationer att kombinera Azure OpenAI Service med sina data, en Provisioned Throughput Model, som kommer att erbjuda dedikerad/reserverad kapacitet, och plugins som kommer att förenkla integrationen av externa datakällor och effektivisera processen för att bygga och använda API:er.

Azure AI Innehållssäkerhet
Azure AI Content Safety, en ny Azure AI-tjänst, ger företag möjlighet att skapa säkrare miljöer och samhällen på nätet. Modellerna är utformade för att upptäcka hat, våldsamt, sexuellt och självskadebeteende innehåll på olika språk i både bilder och text. Modellerna tilldelar en allvarlighetsgrad till flaggat innehåll, vilket indikerar för mänskliga moderatorer vilket innehåll som kräver omedelbar uppmärksamhet. Som en del av Microsofts åtagande att bygga ansvarsfulla AI-system integreras Azure AI Content Safety i Microsofts produkter, inklusive Azure OpenAI Service och Azure Machine Learning prompt flow. Modellerna hjälper till att upptäcka och ta bort innehåll från uppmaningar och generationer som inte uppfyller standarderna för innehållshantering. Genom att kombinera Azure AI Content Safety med andra Azure AI-verktyg för ansvarsfull AI kan företag bygga, distribuera och övervaka AI-system som stöder rättvisa och begränsar skador. Azure AI Content Safety är nu i förhandsgranskning och fakturering för all användning av Azure AI Content Safety börjar den 1 juni 2023 och kommer att kosta 1,50 dollar per 1 000 bilder och 0,75 dollar per 1 000 textposter. Läs mer om Azure AI Content Safety.

Azure Cognitive Search
Vektorsökning för Azure Cognitive Search, söksystemet för nya appar med stora språkmodeller (LLM), kommer snart i förhandsvisning. Vektorsökning gör det möjligt för utvecklare att enkelt lagra, indexera och söka efter koncept utöver nyckelord, med hjälp av organisationsdata, inklusive text, bilder, ljud, video och grafer. Utvecklare kommer att kunna bygga appar för att generera personliga svar på naturligt språk, leverera produktrekommendationer, upptäcka bedrägerier, identifiera datamönster med mera. Azure Cognitive Search erbjuder ren vektorsökning och hybrid sökning - samt ett sofistikerat omklassificeringssystem som drivs av Bing i en enda integrerad lösning. Anmäl dig till förhandsgranskningen av vektorsökning idag.

Azure Cognitive Service för språk
De nya funktionerna, som nu finns i förhandsgranskningen för Azure Cognitive Service for Language, kommer att inkludera möjligheten för utvecklare att anpassa sammanfattningar, utöver de funktioner för entitetsigenkänning, textklassificering och samtalsspråkförståelse (CLU) som redan har tillkännagivits och som alla drivs av Azure OpenAI Service. Dessa funktioner gör det möjligt för utvecklare att interaktivt anpassa språkkunskaperna i sina appar, vilket leder till snabbare time-to-value för organisationer som vill använda stora språkmodeller (LLM). Dessutom förenklar integrationen av CLU inom Power Virtual Agents processen för att skapa intelligenta chatbots och virtuella agenter, liksom tillgängligheten till anpassade känslor som drivs av förbyggda modeller.

Inom kort kommer du att få tillgång till färdiga sammanfattningar av dokument och konversationer. Detta kommer att göra det möjligt för kunderna att distribuera användningsfall i produktion samtidigt som de backas upp av Azures beredskap i företagsklass, inklusive Azure Service Level Agreements, datasäkerhet med mera.

Översättning av dokument i Language Studio
Dokumentöversättning i Language Studio, som nu är allmänt tillgänglig, gör det möjligt för utvecklare att översätta dokument i omgångar. Dessutom finns nu Power Automate Translator-kopplingen och Text Translator SDK för .Net, Python, Java och JS i förhandsgranskningen och ACS Translator-plugin för Azure OpenAI Service i den privata förhandsgranskningen.

Power Automate Translator-kopplingen gör det möjligt för utvecklare att med hjälp av lättanvänd arbetsflödesautomatisering översätta text och dokument som är lagrade i flera moln, på plats eller i lokal lagring. Insticksmodulen hjälper användare av Azure OpenAI Service att översätta en källtext mellan något av de mer än 125 språk som stöds av Translator.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

2.1.2. Operationalisera generativ AI på ett ansvarsfullt sätt med Azure Machine Learning

Azure Machine Learning förbättrar drastiskt maskininlärningsexperternas förmåga att operationalisera ansvariga generativa AI-lösningar genom att möjliggöra utvärdering i alla faser av modellens livscykel. Uppdateringar av Azure Machine Learning inkluderar:

 • Prompt flow, som snart kommer att förhandsgranskas, kommer att ge en strömlinjeformad upplevelse för att ge uppmaningar, utvärdera och ställa in stora språkmodeller. Användarna kan snabbt skapa arbetsflöden som ansluter till olika språkmodeller och datakällor och bedöma kvaliteten på sina arbetsflöden med hjälp av mätningar, t.ex. "groundedness", för att välja den bästa prompten för sitt användningsfall. Prompt flow integrerar också Azure AI Content Safety, en ny Azure AI-tjänst för innehållsmoderering, för att hjälpa användare att upptäcka och ta bort skadligt innehåll direkt i sitt arbetsflöde. Läs mer om prompt flow.
 • Stödet för grundmodeller, i förhandsgranskningen, kommer att ge inhemska funktioner för att finjustera och distribuera grundmodeller från flera öppna källkodslistor med hjälp av Azure Machine Learning-komponenter och pipelines. Den här funktionen kommer snart att stödja modeller från Azure OpenAI Service för att finjustera och bygga snabba arbetsflöden via Azure Machine Learning Studio. Läs mer om stöd för grundmodeller.
 • Med hjälp av den ansvariga AI-instrumentpanelen för text- och bilddata, som nu finns i förhandsgranskningen, kan användarna utvärdera stora modeller som byggts med ostrukturerade data under modellbyggnads-, tränings- och/eller utvärderingsfasen. Detta hjälper användarna att identifiera modellfel, rättviseproblem och modellförklaringar innan modellerna används, för mer presterande och rättvisa modeller för datorseende och behandling av naturliga språk (NLP). Läs mer om ansvarsfullt stöd för instrumentpaneler för AI.
 • Med hjälp av modellövervakningen, som är på väg att börja, kommer användarna att kunna följa modellens prestanda i produktionen, få varningar i rätt tid och analysera problem för kontinuerlig inlärning och förbättring av modellerna. Läs mer om modellövervakning.

Ytterligare uppdateringar som stöder samarbete, styrning och snabb utveckling i stor skala för företagskunder inkluderar:

 • Managed feature store, som nu finns i förhandsgranskningen, kommer att förenkla utvecklingen av funktioner för att effektivisera livscykeln för maskininlärning och hjälpa användare att experimentera och leverera modeller snabbare, öka modellernas tillförlitlighet och minska driftskostnaderna. Läs mer om managed feature store.
 • Microsoft Purview connector, som nu finns i förhandsversionen, gör det möjligt för företag att använda Purview-katalogen som central lagring av metadata för maskininlärningstillgångar, vilket gör det möjligt för dataingenjörer, datavetare och apputvecklare att undersöka träningsdatas ursprung och omvandlingar och utföra grundorsaksanalyser. Läs mer om Microsoft Purview Connector.
 • Hanterad nätverksisolering, som nu finns i förhandsgranskningen, kommer att effektivisera komplexa uppgifter, t.ex. hantering av virtuella nätverk, privata slutpunktsanslutningar och inställningar för inkommande/utgående, vilket sparar tid åt användarna och ger en säkrare miljö för maskininlärningsprojekt. Läs mer om hanterad nätverksisolering.
 • Stödet för DataRobot 9.0, som nu finns i förhandsversionen, gör det möjligt för användare att validera och dokumentera modeller i DataRobot och distribuera dem med Azure Machine Learning:s skala och flexibilitet. DataRobot 9.0 är också integrerad med Azure OpenAI Service, vilket möjliggör kodgenerering och konverserande AI-upplevelser för att hjälpa användare att tolka modellresultat.
 • Azure Machine Learning-register, som nu är allmänt tillgängliga, hjälper användare att främja, dela och upptäcka artefakter för maskininlärning, t.ex. modeller, pipelines och miljöer över flera arbetsytor i en organisation för effektivare verksamhet och samarbete mellan olika team. Läs mer om Azure Machine Learning-register.
 • Azure Container for PyTorch, som nu är allmänt tillgänglig, ger användarna en anpassad miljö som innehåller de senaste funktionerna i PyTorch 2.0 och optimeringsprogram som DeepSpeed och ONNX Runtime, som är utformade för effektiv träning och inferens av stora modeller. Läs mer om Azure Container för PyTorch.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

2.2. Azure-data

2.2.1. Vi presenterar den nya Microsoft Fabric, byggd för AI-eran

Microsoft Fabric, som nu finns i förhandsgranskningen, ger en integrerad och förenklad upplevelse för alla analytiska arbetsbelastningar och användare på en datafundament av företagsklass. Den sammanför Power BI, Data Factory och nästa generation av Synapse i ett enhetligt SaaS-erbjudande (Software as a Service) för att ge kunderna en prisvärd och lätthanterlig modern analyslösning för AI-eran. Fabric har upplevelser för alla arbetsbelastningar och dataproffs på ett och samma ställe - inklusive dataintegration, datateknik, datalagring, datavetenskap, realtidsanalys, tillämpad observerbarhet och affärsintelligens - för att öka produktiviteten som aldrig förr.

För att ytterligare göra det möjligt för organisationer att påskynda värdeskapandet med sina data integrerar Microsoft Copilot i Microsoft Fabric, som snart kommer att förhandsgranskas, för att möjliggöra användning av naturligt språk och en chattupplevelse för att generera kod och frågor, skapa AI-plugins med hjälp av en låg/ingen kodupplevelse, möjliggöra anpassade frågor och svar, skräddarsy semantik och komponenter inom pluginet och distribuera till Microsoft Teams, Power BI och webben. Med AI-drivna insikter kan kunderna fokusera på att berätta rätt datahistoria och låta Copilot göra det tunga jobbet.

Organisationsdata lagras på Microsofts enhetliga grund, OneLake, som ger en enda sanningskälla och minskar behovet av att extrahera, flytta eller replikera data, vilket bidrar till att eliminera oegentliga datautfall. Fabric möjliggör också en bestående datastyrning och en enda prismodell för kapacitet som skalar med tillväxten, och den är öppen i varje lager utan några proprietära låsningar. Djupa integrationer med Microsoft 365, Teams och AI Copilot-upplevelser påskyndar och skalar skapandet av datavärde för alla. Från dataproffs till icke-tekniska affärsanvändare, Fabric har rollanpassade upplevelser som ger alla möjlighet att frigöra mer värde från data.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

2.2.2. Power BI-uppdateringar ökar hastigheten och produktiviteten i förhandsgranskningen

Power BI har flera nya uppdateringar som gör det möjligt för organisationer att omvandla data till insikter omedelbart med en branschledande BI-plattform:

 • Copilot i Power BI, som är i förhandsgranskning, kommer att ge kraften hos stora språkmodeller till organisationens data för att hjälpa till att upptäcka och dela insikter snabbare. Användarna kan skapa och skräddarsy rapporter på några sekunder, generera och redigera DAX-beräkningar, skapa berättande sammanfattningar och ställa frågor om sina data, allt på konversationsspråk. Med möjligheten att enkelt anpassa ton, omfattning och stil för berättelser och lägga till dem sömlöst i rapporter kan Power BI också leverera datainsikter på ett mer effektfullt sätt genom lättförståeliga textsammanfattningar.
 • Power BI Direct Lake är ett nytt lagringsläge i Power BI-datamängder som gör det möjligt för organisationer att öppna stora datamängder utan att behöva replikera dem, genom att se direkt till data i sjön.
 • Power BI Desktop Developer Mode, i förhandsvisning, kommer att möjliggöra arbetsflöden för utvecklare genom Git-integration för Power BI-dataset och rapporter.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

2.2.3. Azure Cosmos DB-uppdateringar förbättrar utvecklarens produktivitet och optimerar kostnaderna

Azure Cosmos DB, Microsofts serverlösa, distribuerade databas för NoSQL- och relationsarbetsbelastningar, är den ledande molndatabasen för generativa AI-arbetsbelastningar - inklusive ChatGPT - och modern apputveckling. Azure Cosmos DB introducerar en rad nya förbättringar för att optimera kostnader, prestanda och utvecklares produktivitet. Förbättringarna visar Microsofts engagemang för att förbättra användarupplevelsen för apputvecklare och omfattar bland annat:

 • Kapacitet för explosioner: Utvecklare kan uppnå bättre prestanda och produktivitet med burst-kapacitet, som gör det möjligt för kunderna att utnyttja den outnyttjade genomströmningskapaciteten i deras databas eller behållare för att hantera trafiktoppar. Databaser som använder standardiserad genomströmning med burstkapacitet aktiverad kommer att kunna bibehålla prestandan under korta störningar när förfrågningar överskrider genomströmningsgränsen. Detta ger kunderna en buffert om de är underförsedda och gör att de kan uppleva färre förfrågningar med hastighetsbegränsning. Den här uppdateringen är allmänt tillgänglig.
 • Nycklar för hierarkiska partitioner: Effektivare partitioneringsstrategier och bättre prestanda möjliggörs av hierarkiska partitionsnycklar, som gör det möjligt att använda upp till tre partitionsnycklar i stället för en. Detta tar bort de kompromisser i fråga om prestanda som utvecklare ofta ställs inför när de måste välja en enda partitionsnyckel och möjliggör en mer optimal datadistribution och hög skalbarhet. Detta är allmänt tillgängligt.
 • Materiella vyer för Azure Cosmos DB för NoSQL: Med Materialized Views, som nu finns i förhandsgranskningen, kommer användare att kunna skapa och underhålla sekundära vyer av sina data i behållare som används för att betjäna frågor som skulle vara för dyra att betjäna med en befintlig behållare. Materialized Views kan enkelt skapa och underhålla data mellan två behållare.
 • Azure Cosmos DB "Alla versioner och borttagningar" ändrar matningsläge: Utvecklare kommer att kunna få en fullständig bild av ändringar av objekt som sker inom den kontinuerliga säkerhetskopieringsperioden för deras konto, vilket sparar tid och minskar komplexiteten i appen. Detta är en förhandsvisning.
 • .NET- och Java SDK:er Telemetri + App Insights: Det blir enklare att övervaka appar med den här uppdateringen, som nu finns i förhandsgranskningen. Azure Cosmos DB .NET och Java SDK:erna har stöd för distribuerad spårning för att hjälpa utvecklare att enkelt övervaka sina appar och felsöka problem, vilket förbättrar prestandan och utvecklarens produktivitet.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

2.2.4. Med Azure SQL Database kan användare bygga och snabbt skala flera appar

Azure SQL Database Hyperscale elastic pools introducerar en delad resursmodell för Hyperscale-databaser, som nu finns i förhandsgranskningen. Den här uppdateringen kommer att hjälpa utvecklare att bygga och hantera nya appar i molnet och skala flera databaser som har varierande och oförutsägbara användningskrav.

 • Varje Hyperscale elastic pool kan innehålla upp till 25 databaser med upp till 100 TB totalt lagringsutrymme.
 • Skala beräkningsresurser som tilldelats den elastiska poolen uppåt eller nedåt inom en förutsägbar tidsperiod, oberoende av mängden tilldelad lagring.
 • Aktivera snabbskalning, out-of-compute-resurser som allokeras till den elastiska poolen genom att lägga till en eller flera repliker i lässkala.

Ytterligare resurser:

2.3. Azure-infrastruktur

2.3.1. Nya funktioner i Azure Container Storage i förhandsgranskningen

Microsoft Azure Container Storage, en unik volymhanteringstjänst som är byggd för containrar, presenterar nya funktioner som kommer att förbättra prestanda, tillförlitlighet och säkerhetskopiering av containrar. Uppdateringarna omfattar följande:

 • Volym ögonblicksbild gör det möjligt för utvecklare att fånga upp punkt-till-tid-tillståndet för persistenta volymer, vilket gör det möjligt för dem att säkerhetskopiera data innan de tillämpar ändringar.
 • Genom att öka skalbarhetsmålet för Persistent Volumes kan utvecklare enkelt skala upp sitt lagringsutrymme, så att de kan fokusera på att bygga datatjänster i stället för att oroa sig för den underliggande infrastrukturens begränsningar.

Ytterligare resurser:

2.3.2. Microsoft Azure Monitor hanterad tjänst för Prometheus-uppdateringar

Prometheus, ett projekt med öppen källkod från Cloud Native Computing Foundation, är en gemensam standard för övervakning av arbetsbelastningar i containrar. Att köra självhanterade Prometheus fungerar ofta bra för mindre installationer men är svårare att skala för arbetsbelastningar på företag.

Den helt hanterade tjänsten för Prometheus från Azure Monitor, som nu är allmänt tillgänglig, ger kunderna det som de gillar med ekosystemet med öppen källkod samtidigt som den automatiserar komplexa uppgifter som skalning, hög tillgänglighet och långsiktigt datalagring. Kunder kan använda den fristående från Azure Monitor eller med Azure Monitor container insights och Azure Managed Grafana.

Managed Prometheus på Azure Arc-enabled Kubernetes, som är i förhandsgranskning, kommer att ge användarna tillgång till alla de fördelar som managed Prometheus erbjuder på Azure Arc-enabled Kubernetes-klustret.

Ytterligare resurser:

2.3.3. Ny funktion i Microsoft Cost Management gör det möjligt för användare att förstå molnkostnader, kommer snart i förhandsgranskningen

Microsoft Cost Management lanserar en ny upplevelse som utnyttjar nästa generations AI-funktioner för att ge Microsoft Cloud-kunder ett enkelt sätt att förstå, analysera och hantera sina molnkostnader och fakturor. Kunderna kan använda uppmaningar för förfrågningar, till exempel "Sammanfatta min faktura", "Dela upp mina kostnader", "Varför ökade min faktura?" eller "Hur kan jag minska mina kostnader?" för att få snabba analyser, insikter och rekommendationer, förutom vägledning för att ytterligare optimera och växa genom integration med andra tjänster. Microsoft Cost Management kommer snart att finnas tillgänglig för förhandsgranskning i Azure-portalen.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

2.4. Azure konfidentiell databehandling

2.4.1. Nya konfidentiella virtuella maskiner baserade på Intel Trust Domain Extensions i förhandsgranskningen

De konfidentiella virtuella maskinerna DCesv5 och ECesv5-serien, som baseras på Intels fjärde generationens Xeon™-processorer med TDX-teknik, finns nu i förhandsvisning. Dessa virtuella maskiner kommer att göra det möjligt för Azure-kunder att migrera sina mest känsliga arbetsbelastningar till Azure med minimal prestandapåverkan och utan kodändringar.

Dessa konfidentiella virtuella maskiner är utformade för att erbjuda en maskinvarubaserad TEE-miljö (Trusted Execution Environment), som skyddar gästen så att hypervisorn och annan värdhanteringskod inte får tillgång till den virtuella maskinens minne och tillstånd, vilket hjälper till att förhindra åtkomst för molnoperatörer. Kunder i reglerade branscher som bankverksamhet, hälso- och sjukvård och den offentliga sektorn kan enkelt migrera sina gamla arbetsbelastningar från lokala miljöer till dessa konfidentiella virtuella maskiner.

Dessa virtuella maskiner inkluderar gästattest som kan användas för att säkerställa att den virtuella maskinen endast startar när plattformen verifierar att den virtuella värdmiljön är kopplad till en Intel-hårdvarurot av förtroende och att anpassade policyer för säker nyckelutlämning är uppfyllda. Dessutom kan kunderna initiera intygsförfrågningar inom dessa konfidentiella virtuella maskiner för att visa att de virtuella maskinerna körs på Intel-drivna noder med TDX aktiverad.

Ytterligare resurser:

2.4.2. Stöd för Red Hat Enterprise Linux för Azure AMD-baserade konfidentiella virtuella maskiner

Azure-kunder kan nu ange Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.2 Tech Preview-avbildningen som gästoperativsystem (OS) för sina AMD-baserade konfidentiella virtuella maskiner. Detta kan bidra till att säkerställa att känsliga data som behandlas av deras RHEL-gästoperativsystem skyddas vid användning i minnet. Azure AMD-baserade konfidentiella virtuella maskiner kan ge en stark, hårdvaruförstärkt gräns som hjälper till att skydda gästoperativsystemet mot åtkomst från värdoperatörer och andra Azure-användare. Dessa virtuella maskiner är utformade för att hjälpa till att se till att data som används i minnet skyddas från obehöriga användare med hjälp av krypteringsnycklar som genereras av det underliggande chipsetet och som är otillgängliga för Azure-operatörer. Den här uppdateringen är nu allmänt tillgänglig.

Ytterligare resurser:

2.4.3. Containrar för konfidentiella containrar på Azure Container Instances är nu allmänt tillgängliga

Confidential containers på Azure Container Instances (ACI), som nu är allmänt tillgänglig, är en branschledande plattform för serverlös konfidentiell databehandling. Detta möjliggör snabb och enkel distribution av containrar nativt i Azure och möjligheten att skydda data och kod som används i minnet, tack vare AMD EPYC™-processorer med konfidentiell beräkningskapacitet.

Behållarna kan grupperas för att köras i en maskinvarubaserad och certifierad Trusted Execution Environment (TEE) utan att man behöver anta en specialiserad programmeringsmodell och utan överskott för infrastrukturhantering. Detta erbjudande omfattar fullständig gästattest, som återspeglar den kryptografiska mätningen av alla maskinvaru- och programvarukomponenter som körs inom Trusted Computing Base (TCB), verktyg för att generera policyer som kommer att verkställas i TEE och en sidecar-container med öppen källkod för varje containergrupp för att stödja säker nyckelutlämning och krypterade filsystem.

Ytterligare resurser:

2.4.4. Nya AMD-baserade konfidentiella virtuella maskinalternativ för Azure-tjänster i förhandsgranskningen

Två nya AMD-baserade konfidentiella virtuella maskiner (VM) i Azure, som nu finns i förhandsgranskningen, är följande:

Alternativet konfidentiell virtuell maskin för Azure Data Explorer: Kunder som behöver analysera känsliga aktivitetsdata kommer att kunna göra det genom att köra Azure Data Explorer (ADX) på den AMD-baserade konfidentiella VM:n. Detta ger oöverträffad interaktiv analysprestanda och kraft på dataströmmar i realtid med låg latenstid. Genom att köra en kunds ADX-kluster på Azure confidential VMs kan ADX-kunder tryggt analysera sina känsliga data, finansiella transaktionsdata, hälsorelaterade aktiviteter, kritiska affärshändelser och andra känsliga tidsstämplade data i Azure.

Alternativet konfidentiell virtuell maskin för Azure Databricks: Kunder som vill säkerställa sekretessen för personlig information eller andra känsliga data när de analyserar dessa data i Azure Databricks kommer att kunna göra det genom att ange AMD-baserade konfidentiella virtuella maskiner när de skapar ett Azure Databricks-kluster. När en kunds Azure Databricks-kluster körs på Azure confidential VMs kan Azure Databricks-kunder tryggt analysera sina känsliga data i Azure.

Ytterligare resurser:

2.4.5. Förtroendebehållare på Azure Kubernetes Service nu i förhandsgranskning

Förtroendefulla behållare i Azure Kubernetes Service (AKS), ett erbjudande från första part som gör det möjligt för team att köra standardbehållare som inte har modifierats, i linje med öppen källkodsprojektet Kata Confidential Containers, för att uppnå nollförtroendeoperatörsimplementeringar med AKS, finns nu i förhandsvisning.

Dessa behållare kan integreras med de typiska tjänster som används av appar som körs på AKS för övervakning, loggning etc. i en betrodd exekveringsmiljö (TEE), där varje behållare tilldelas en egen krypteringsnyckel för minnet, vilket ger hårdvarubaserade sekretess- och integritetsskydd, vilket understryker Microsofts fokus på företagsanpassning för dessa arbetsbelastningar.

Ytterligare resurser:

2.5. Utvecklingsverktyg och DevOps

2.5.1. Azure Deployment Environments är nu allmänt tillgängliga

Azure Deployment Environments, som nu är allmänt tillgängliga, gör det möjligt för utvecklare att använda tjänsten för att själv distribuera de miljöer de behöver på begäran med hjälp av mallar för infrastruktur som kod. Den här uppdateringen innehåller nu en specialiserad portal som ger utvecklare ett tydligt och enkelt gränssnitt för att skapa och hantera sina miljöer. Utvecklare kan också använda den här portalen för att visa, hantera och starta devboxar från Microsoft Dev Box.

Utvecklingsteam kan dessutom välja mellan att bygga sina infrastruktur-as-code-mallar som Terraform- eller Azure Resource Management-filer. Terraform-stödet kommer att lanseras i förhandsgranskningen och kunder kan registrera sig för tidig åtkomst på Microsoft Build.

Ytterligare resurser:

2.5.2. Microsoft Dev Box introducerar flera nya funktioner för att förbättra utvecklarens upplevelse och produktivitet.

Microsoft Dev Box, som blir allmänt tillgänglig i juli, introducerar flera nya funktioner för att förbättra utvecklarupplevelsen och öka produktiviteten och inkludera:

 • Nya startbilder för utvecklare på Azure Marketplace för att förse utvecklingsteam med färdiga bilder som kan anpassas ytterligare för specifika behov hos utvecklingsteam. Dessa bilder är allmänt tillgängliga.
 • Utvecklare kan nu visa, hantera och starta devboxar för alla sina projekt från en specialiserad utvecklarportal. Utvecklare kan också använda den här portalen för att hantera miljöer i Azure Deployment Environments. Den här funktionen är allmänt tillgänglig.
 • Utvecklingsteam kommer att kunna anpassa sina utvecklingsboxar ytterligare med hjälp av konfigurationsfiler som kod i git-källhanteringen för att skräddarsy basavbildningar från IT-avdelningen utan att behöva stöd från administratörer. Den här funktionen finns i förhandsgranskningen.

Visual Studio introducerar också funktioner och integrationer för att påskynda installationen och öka prestandan på Dev Box för sina användare. Utvecklingsteam kan nu dra nytta av att Visual Studio cache ingår i Dev Box-avbildningar, enkel inloggning mellan Dev Box och Visual Studio, förbättrad prestanda för RDP-anslutningar (Remote Desktop Protocol) och stöd för lagring av JSON-filer. Många av dessa funktioner är tillgängliga idag medan andra är i förhandsgranskning.

Utvecklare kan också dra nytta av nya funktioner i Windows som fokuserar på utveckling för att förbättra utvecklingsupplevelsen i Dev Box, inklusive Dev Home, Dev Drive och Winget Configuration. Dessa funktioner finns i förhandsgranskningen.

Ytterligare resurser:

2.5.3. GitHub Advanced Security for Azure DevOps finns nu i förhandsvisning

GitHub Advanced Security for Azure DevOps finns nu i förhandsvisning och kommer att integrera automatiska säkerhetskontroller i Azure DevOps-plattformen, så att utvecklare kan säkra sin kod, sina hemligheter och sin leveranskedja utan att lämna arbetsflödet:

 • Kodskanning, som drivs av CodeQL, lokaliserar sårbarheter i källkoden och ger vägledning för att åtgärda dem.
 • Hemlighetsscanning som identifierar hemligheter med hög säkerhet och hindrar utvecklare från att lägga ut hemligheter i kodförteckningar.
 • Beroendeavläsning som upptäcker sårbarheter i beroenden av öppen källkod och automatiserar uppdateringsvarningar för utvecklare.

Dessa funktioner kommer att hjälpa utvecklare att implementera säkerhet tidigare i programvaruutvecklingscykeln för att hitta och åtgärda säkerhetsproblem innan koden distribueras till produktion.

Ytterligare resurser:

2.5.4. Nya funktioner för Azure API Management

Azure API Management är en hybridhanteringsplattform med flera moln för API:er (Application Programming Interfaces) i alla miljöer. Lösningen har uppdaterats med flera nya funktioner, bland annat:

 • Azure API Center: En ny tjänst som gör det möjligt för organisationer att centralisera och hantera sin portfölj av API:er, oavsett typ, livscykel eller distributionsplats. Den här uppdateringen är i förhandsgranskning. Läs mer om uppdateringar av Azure API Center.
 • WebSocket API passar igenom: Tillåter användare att hantera, skydda, observera och exponera WebSocket-API:er som körs i containermiljöer med API Management-gatewaycontainern som är självhanterad. Detta är nu allmänt tillgängligt. Läs mer om WebSocket API passthrough.
 • Stöd för självhanterad gateway för Azure Active Directory (Azure AD)-token: Användare kommer att kunna säkra kommunikationen mellan den självhostade gatewayen och Azure för att ladda ner konfigurationen med hjälp av Azure AD-token. Detta gör det möjligt för kunderna att undvika att manuellt uppdatera en gateway-token som löper ut var 30:e dag. Den här uppdateringen är allmänt tillgänglig.

Ytterligare resurser:

2.5.5. Automatisering av samtal från Azure Communication Services lanseras snart

En ny uppsättning API:er (Application Programming Interfaces), som blir allmänt tillgängliga nästa månad, kommer att hjälpa utvecklare att bygga serverbaserade, intelligenta samtalsflöden i sina appar och förenkla tillhandahållandet av personligt kundbemötande med ytterligare AI-funktioner från Azure Cognitive Services.

Samarbetsförmåga för samtalsautomatisering i Microsoft Teams kommer att finnas i förhandsvisning nästa månad för företag som vill koppla in experter som använder Teams i befintliga kundtjänstsamtal. Från dagliga tidsbokningar och orderuppdateringar till komplexa kundkontakter för marknadsföring och kundtjänst - samtalsautomatisering med Azure Communication Services håller på att förändra landskapet för kundkontakter.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

2.5.6. Uppdateringar av Azure Event Grid nu i förhandsvisning

En ny uppdatering av Azure Event Grid gör det möjligt att utnyttja HTTP för att möjliggöra "pull"-leverans av diskreta händelser för att ge mer flexibla konsumtionsmönster i stor skala. Azure Event Grid användes tidigare uteslutande för att "skjuta" HTTP-händelsebaserade data mellan appar för att stödja scenarier med hög genomströmning.

Event Grid kommer dessutom att möjliggöra publicering och prenumeration via MQTT-protokollet, vilket möjliggör dubbelriktad kommunikation i stor skala mellan IoT-enheter (Internet of Things) och molnbaserade tjänster. Detta möjliggör en till många, många till en och en till en-kommunikation mellan MQTT-klienter. Fordon kan till exempel publicera lokaliseringsdata som kan skickas till en tjänst för kartläggning av fordonsparken som prenumererar på dessa data. Fordonen kan också få uppdateringar från karttjänsten genom att prenumerera på varningar (t.ex. om olyckor eller byggverksamhet) i sitt område.

Event Grid gör det också möjligt att dirigera MQTT-data till andra Azure-tjänster och tjänster från tredje part för ytterligare dataanalys och lagring. Dessa uppdateringar finns nu i förhandsgranskningen.

Ytterligare resurser:

2.5.7. Azure Linux som ett operativsystem för containervärdar för Azure Kubernetes Service är nu allmänt tillgängligt.

Azure Linux som operativsystem för Azure Kubernetes Service (AKS) är nu allmänt tillgängligt. Azure Linux är Microsofts Linuxdistribution av CBL-Mariner som stöds som ett operativsystem för containervärdar för AKS.

Användare kan nu distribuera Azure Linux som värdoperativsystem för nodepoolen i AKS-klustret och bygga appar ovanpå den föredragna behållaren. Azure Linux har varit i produktion med tjänster somXbox, Playfab,Minecraftoch mer än 100 Azure-tjänster. I dag kommer Microsoft att utöka användningen av AKS-containervärden till att omfatta alla AKS-kunder. Azure Linux som AKS-värdoperativsystem ger bättre prestanda, kan öka säkerheten för appar som körs på AKS-kluster och har optimerats för att köras i Azure. Azure Linux som värdoperativsystem för containrar är optimerat för AKS, har en mindre avbildningsstorlek för att presentera en mindre angreppsyta och förlitar sig på samma mjukvaruförsörjningskedja som används av Microsofts interna ingenjörsteam och tjänster.

Dessutom har AKS på Azure Stack HCI och AKS på Windows Server samma behållarvärd, vilket ger enhetlighet och förenklad hantering i molnet och i kanten.

Ytterligare resurser:

2.5.8. Azure Container Apps introducerar nya funktioner för ökad produktivitet för utvecklare

Azure Container Apps är en fullt hanterad Kubernetes-baserad app-plattform för att bygga moderna appar som är serverlösa och som bygger på en mikrotjänstarkitektur. Azure Container Apps-jobb, som nu finns i förhandsgranskningen, kommer att kapsla in allt som behövs för att köra ad hoc-uppgifter asynkront och utföra dem till slut, t.ex. databehandling, datamigreringar, återkommande uppgifter som daglig försäljningsöversikt osv. Jobben kan schemaläggas, händelsestyrda eller köras på begäran.

De här nya funktionerna i Azure Container Apps gör det också möjligt att köra mindre körbara filer i komplexa jobb parallellt, vilket gör det enklare att köra obevakade batchjobb tillsammans med din centrala affärslogik. De tre typerna av jobb som kan tillhandahållas i Azure Container Apps är följande:

 • Jobb på begäran: API-anrop med ett enda syfte som är användar- eller koddrivna.
 • Planerade jobb: Långvariga uppgifter som utlöses och avslutas baserat på schemaläggaren.
 • Händelsestyrda jobb: Resurskrävande uppgifter som utlöses av händelser kan nu optimeras för beräkning för potentiella besparingar med optimerad instansförsörjning med hjälp av Kubernetes-baserade Event Driven Autoscaler (KEDA) scalers.

Ytterligare resurser:

2.5.9. Azure Functions introducerar ett nytt värdalternativ för att bygga serverlösa, molnbaserade appar

Uppdateringar av Azure Functions, en serverlös lösning som gör det möjligt för användare att skriva mindre kod, underhålla mindre infrastruktur och spara kostnader, finns nu i förhandsgranskningen och inkluderar möjligheten att:

 • Distribuera containeriserade Azure Functions i en Azure Container Apps-miljö för att snabbt bygga händelsestyrda, molnnativa appar med hjälp av inbyggda Dapr-integrationer för distribuerade, mikrotjänstbaserade serverlösa appar.
 • Maximera utvecklarens hastighet med hjälp av Azure Functions integrerade programmeringsmodell, skriv kod med det programmeringsspråk eller ramverk som Azure Functions stöder och få inbyggda tjänsteintegrationer med utlösare och bindningar för en förstklassig, händelsestyrd, molnbaserad upplevelse.
 • Kör Azure Functions tillsammans med andra mikrotjänster, API:er, webbplatser, arbetsflöden eller någon annan containeriserad app med hjälp av en Azure Container Apps-miljö som är byggd för robust serverlös skalbarhet, mikrotjänster och helt hanterad infrastruktur.

Ytterligare resurser:

2.5.10. Azure Kubernetes Service får flera uppdateringar

Nya funktioner relaterade till Azure Kubernetes Service (AKS) bidrar till att påskynda apputveckling, förbättra säkerheten, förbättra kostnadsstyrningen och erbjuda möjlighet till långsiktig support. Dessa uppdateringar inkluderar:

 • Långsiktigt stöd är nu allmänt tillgängligt, med Kubernetes 1.27 som startpunkt. När den är aktiverad ger den ett tvåårigt supportfönster för en specifik version av Kubernetes. Kubernetes levererar nya versioner var tredje eller fjärde månad för att hålla jämna steg med innovationstakten i den molnbaserade världen. För att ge företag mer kontroll över sin miljö gör långtidsstödet för Kubernetes det möjligt för kunderna att stanna på samma version i två år - dubbelt så länge som vad som är möjligt idag. Detta är en efterlängtad utveckling i den molnnativa open source-gemenskapen för kunder som behöver ytterligare ett alternativ för en längre uppgraderingsrunda med fortsatt support och säkerhetsuppdateringar.
 • Transactable Kubernetes-appar, som nu är allmänt tillgängliga, gör det möjligt för AKS-kunder att utforska ett livligt ekosystem av Kubernetes-klara lösningar från Azure Marketplace från första och tredje part, och köpa och säkert distribuera dem på AKS med enkla klick-till-digitaliseringar. De här lösningarna är bekvämt integrerade med Azure-fakturering och är redo att användas och drar nytta av alla fördelar med att köra på en molnbaserad plattform som AKS.
 • Konfidentiella behållare i AKS, som nu finns i förhandsversionen, är ett erbjudande från första part som gör det möjligt för team att köra standardbehållare som inte har modifierats, i linje med öppen källkodsprojektet Kata Confidential Containers, för att uppnå nollförtroendeoperatörsimplementeringar med AKS. Dessa behållare kan integreras med de typiska tjänster som används av appar som körs på AKS för övervakning, loggning etc. i en betrodd exekveringsmiljö (TEE), där varje behållare tilldelas en egen krypteringsnyckel för minnet, vilket ger hårdvarubaserade sekretess- och integritetsskydd, vilket understryker Microsofts fokus på företagsvänlighet för dessa arbetsbelastningar. Läs mer om konfidentiella behållare i AKS.
 • Uppdateringen för flera kluster i Azure Kubernetes Fleet Manager (Fleet), som finns i förhandsgranskningen, kommer att möjliggöra scenarier med flera kluster och skalbarhet för AKS-kluster. Den nya uppdateringsfunktionen för flera kluster ger team möjlighet att orkestrera planerade uppdateringar över flera kluster för en konsekvent miljö.

Ytterligare resurser:

En man sitter vid ett skrivbord med en dator, bilden är på en blå och lila bakgrund.

3. Utvecklargemenskap 3.1. Utvecklargemenskap

3.1.1. Utbildning och dokumentation om AI finns nu tillgänglig på Microsoft Learn

Microsoft lanserar en mängd olika utbildningar och dokumentation på Microsoft Learn för att hjälpa människor att dra nytta av AI:s kraft.

Det nyutgivna innehållet hjälper teknikproffs att bygga upp expertis och få nya färdigheter inom de senaste AI-innovationerna, bland annat hur man:

 • Använd Azure OpenAI Service för att sammanfatta text, få förslag på koder och generera bilder för en webbplats.
 • Lägg till intelligens i appar - och hitta insikter - genom att skapa skräddarsydda AI-modeller i Power Apps.
 • Använd Power Virtual Agents för att bygga anpassningsbara chattrobotar som använder AI.
 • Kodförslag med GitHub Copilot för att ta projekten till nästa nivå.

Det nya innehållet finns tillgängligt i flera olika kompetenserbjudanden, bland annat lärarledd utbildning, självstudier, molnspel, shower, personliga och virtuella evenemang och gemenskapsinitiativ för inlärning.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

3.1.2. Microsoft lanserar AI Assist för Microsoft Q&A

Microsoft Q&A Assist utnyttjar AI för att få rätt svar på tekniska frågor snabbare än någonsin. Genom att bädda in AI i Microsoft Q&A kan man hjälpa gemenskapen att lära sig mer effektivt från olika perspektiv, genom att dra nytta av de omfattande resurser och den utbildning som finns tillgänglig med Microsoft Learn.

Dessa nya AI-baserade funktioner, som nu finns i förhandsgranskningen av Microsoft Q&A, kommer att hjälpa användarna:

 • Få hjälp med att ställa rätt frågor: Nya funktioner hjälper användare att skriva en fullständig och tydlig fråga för att snabbt få fram den specifika information som efterfrågas. Skriv en fråga, be om hjälp och få AI-drivna förslag som kan förbättra frågan, t.ex. genom att förtydliga formuleringen och inkludera den information som behövs för ett snabbt och korrekt svar.
 • Hitta snabbt svar på liknande frågor: AI hjälper till att upptäcka dubbla frågor. När en fråga har skrivits hjälper nya funktioner till att söka efter liknande, tidigare ställda frågor, med fullständiga svar på Microsoft Q&A.
 • Be om ett AI-genererat svar: Microsoft Q&A kan använda AI för att hämta svar från flera Microsoft Learn-källor. Även om komplexa frågor kan kräva svar från personer med ämneskunskaper kan många frågor besvaras direkt med hjälp av AI. Citeringar och källor anges när AI har hjälpt till med en fråga.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

3.1.3. Uppdateringar av Semantic Kernel, ett ramverk med öppen källkod för att bygga AI-appar.

Med Semantic Kernel, ett ramverk med öppen källkod för att bygga AI-appar, kan utvecklare utnyttja de senaste AI-modellerna tillsammans med färdigheter, data och logik för att lägga till intelligens i sina appar. För att visa på kraften och mångsidigheten hos Semantic Kernel SDK lanserade Microsoft den öppna start-appen Copilot Chat, en färdig lösning som gör det möjligt för utvecklare att lägga till samtalsgränssnitt till sina affärsappar som utnyttjar Memories (för att injicera affärsspecifik kontext i AI-svar) och Planner (för att göra det möjligt för AI att "söka mål").

Utvecklare kan använda Copilot Chats start app för att starta upp och förbättra sin kundtjänst, försäljning, marknadsföring, utbildning och andra lösningar med hjälp av artificiell intelligens. Semantic Kernel SDK stöder nu både C#- och Python-versioner och är allmänt tillgänglig. Andra funktioner är bl.a. följande:

 • Semantic Kernel erbjuder en flexibel och kraftfull runtime som förenklar utvecklingsprocessen och minskar behovet av manuell kodning, så att utvecklarna kan fokusera på att leverera värde till sina kunder och användare.
 • Semantic Kernel är också tillgänglig för att enkelt distribuera till Azure med hjälp av medföljande distributionsmallskript. Detta innebär att utvecklare snabbt kan konfigurera sin egen molnbaserade instans av Semantic Kernel med minimal konfiguration och problem. Skripten automatiserar distributionsprocessen och hjälper till att se till att nödvändiga resurser tillhandahålls på rätt sätt.
 • Semantic Kernel släppte en förhandsversion av sitt VS Code-tillägg, som kommer att tillhandahålla verktyg för att skapa, redigera och felsöka AI-plugins. Med VS Code-tillägget kan utvecklare skriva och testa AI-funktioner som de kan använda i sin app.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI
En kvinna sitter med en penna i ena handen och en surfplatta i knät, bilden är på en blå och lila bakgrund.

4. Kant 4.1. Edge

4.1.1. Microsoft 365 Copilot kommer till Microsoft Edge

Microsoft 365 Copilot, som för närvarande är en privat förhandsvisning, kommer att integreras i Microsoft Edge, den AI-drivna webbläsaren för webben. Microsoft 365 Copilot kommer att ge kraftfulla arbetsbaserade funktioner för att besvara frågor, slutföra uppgifter med mera i Edge sidofältet.

Microsoft 365 Copilot kommer att erbjuda nya funktioner som kombinerar kraften hos stora språkmodeller (LLM) med data i Microsoft Graph och Microsoft 365-appar. Användare kan till exempel skriva in förfrågningar i naturligt språk som "Berätta för mitt team hur vi uppdaterade produktstrategin idag", och Microsoft 365 Copilot kommer att generera en statusuppdatering baserad på morgonens möten, e-post och chattstråk. I kombination med Edge blir Microsoft 365 Copilot ännu mer intuitivt genom att följa kontexten för vad användarna tittar på i webbläsaren för att ge bättre svar. När en användare till exempel tittar på en fil som en kollega har delat kan han eller hon helt enkelt fråga: "Vilka är de viktigaste slutsatserna från det här dokumentet?".

Microsoft 365 Copilot har tidigare meddelats vara tillgänglig från Microsoft Teams, Microsoft365.com och Bing när du är inloggad på ett arbetskonto. Med tillägget av Edge är Microsoft fortfarande fast besluten att leverera dessa funktioner på ett sätt som uppfyller befintliga åtaganden om datasäkerhet och integritet i företaget. Användare måste vara inloggade på sitt Azure Active Directory-konto (Azure AD) för att kunna använda Microsoft 365 Copilot.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

4.1.2. Microsoft Edge for Business nu i förhandsgranskning

Microsoft Edge utvecklas till en särskild arbetsupplevelse med egna visuella element, inklusive en uppdaterad ikon, organisationens namn och andra tecken. Denna nya upplevelse, som kallas Microsoft Edge for Business, kommer att ha en rik uppsättning företagskontroller, säkerhets- och produktivitetsfunktioner. Microsoft Edge for Business, som nu finns i förhandsgranskningen, är byggd för att hjälpa till att möta företagens föränderliga behov och säkerhetslandskapet. Microsoft Edge for Business planeras bli standardwebbläsarupplevelsen för organisationer som använder en Azure Active Directory (Azure AD)-inloggning.

Hybridarbete kräver en ny webbläsarmodell som förbättrar användarens integritet och samtidigt upprätthåller viktiga kontroller av företagsnivå som fastställs på organisationsnivå. Microsoft Edge for Business tillgodoser behoven hos både användare och IT-proffs som en webbläsare som automatiskt separerar arbete och privat surfning i särskilda webbläsarfönster med egna separata cacheminnen och lagringsplatser.

För IT-avdelningen kan denna nya, dedikerade Edge-upplevelse minska ytan för cyberattacker och öka organisationens säkerhet eftersom den ger möjlighet att effektivisera till en webbläsare för alla användningsområden. IT-avdelningen behåller kontrollen över säkerheten och efterlevnaden av Edge, oavsett om det är för arbete eller privat bruk. Samtidigt, när användarna delar upp sitt innehåll i personliga fönster, kan personliga data uteslutas från företagssynkronisering, vilket ger användarna den integritet de vill ha.

Ytterligare resurser:

4.1.3. Ny Microsoft Edge-hanteringstjänst erbjuder dedikerad, förenklad webbläsarhantering

Den nya Microsoft Edge-hanteringstjänsten i Microsoft 365 Admin Center ger IT-administratörer ett dedikerat, förenklat och enkelt alternativ för hantering av webbläsare och tillägg. Det här verktyget har länge efterfrågats av IT-administratörer för att förenkla hanteringen av webbläsare och kommer att finnas tillgängligt i förhandsvisning under de kommande månaderna. Det är utformat för Microsoft Edge for Business och gör det möjligt för IT-administratörer att hantera webbläsaren för sin organisation med ett förenklat, intuitivt användargränssnitt och utan komplexiteten att konfigurera JSON-värden. Det här verktyget är ytterligare ett alternativ för hantering av Edge som lever parallellt med Microsoft Intune och andra större slutpunktslösningar. Det är ett utmärkt alternativ för kunder som inte har dedikerade IT-resurser eller företag av alla storlekar som söker ett alternativt verktyg som ger samma kontrollnivå.

Globala administratörer och Edge-administratörer kan enkelt skapa nya policyer, ändra befintliga policyer och ta bort policyer som de inte längre behöver. Under fliken Tillägg kan administratörer få tillgång till Edge-tillägg för att se betyg, söka efter, lägga till och ta bort tillägg samt visa användares begäran om tillägg, allt på ett ställe som är lätt att navigera.

Ytterligare resurser:

4.1.4. Microsoft Edge Workspaces kommer att vara allmänt tillgängligt under de närmaste månaderna.

Microsoft Edge Workspaces, som gör det möjligt för användare att dela, organisera och bläddra i samma uppsättning webbläsarflikar tillsammans, kommer att vara allmänt tillgänglig för företag under de närmaste månaderna och kommer att ge konsumentåtkomst. Sedan förhandsvisningsprogrammet för företag tillkännagavs på Microsoft Ignite 2022 har Microsoft Edge Workspaces blivit en av de mest populära Edge-funktionerna i förhandsvisningstesterna. Förhandsgranskningen utvidgades till att även omfatta användare för personligt bruk och väckte tillräckligt stort intresse för att testpoolen övertecknades två gånger.

Ytterligare resurser:

4.1.5. Utveckling av Sidebar-apps för Microsoft Edge nu allmänt tillgänglig

Sidofältet i Microsoft Edge är en naturlig och väl synlig åtkomstpunkt för användare eftersom det är enkelt att surfa och använda appar samtidigt. Det är också hemvist för den nya Bing-upplevelsen. Med sidebar-apputveckling, som nu är allmänt tillgänglig, kan utvecklare lägga till befintliga progressiva webbappar (PWA) till sidebar i Edge genom att bara lägga till en eller två rader kod till JSON-manifestet.

Om en utvecklare redan använder responsiv design i sin PWA kommer gränssnittet att anpassas till sidofältets bredd. Genom att optimera PWA:er för sidofältet i Edge kan man öka upptäckbarheten av dessa appar, ge användarna en modern sida vid sida-upplevelse med det bästa från webben och minska behovet av att växla mellan fönster.

Ytterligare resurser:

En man sitter vid ett bord och tittar på en Microsoft Surface-dator bredvid en kaffekopp, bilden är på en blå och lila bakgrund.

5. Microsoft 365 5.1. Microsoft 365

5.1.1. Utöka Microsoft 365 Copilot med plugins

Utvecklare kan nu integrera sina appar och tjänster i Microsoft 365 Copilot med hjälp av plugins, som nu finns i en privat förhandsvisning.

Plugins för Microsoft 365 Copilot kommer att omfatta ChatGPT- och Bing-plugins samt Microsoft Teams meddelandetillägg och Power Platform-kontakter. Och utvecklare kommer att enkelt kunna bygga nya Microsoft 365-plugins med Microsoft Teams Toolkit for Visual Studio Code och Visual Studio. Utvecklare kommer att kunna utöka Microsoft 365 Copilot genom att föra in sina data i Microsoft Graph och kontextualisera relevant och användbar information med det semantiska indexet för Copilot i förhandsgranskningen.

Mer än 50 plugins från partners kommer att vara tillgängliga för kunder som en del av programmet för tidig tillgång och tusentals plugins kommer att vara tillgängliga när Microsoft 365 Copilot är allmänt tillgänglig.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

5.1.2. Nya funktioner för Microsoft Syntex i förhandsgranskningen

Microsoft Syntex är en tjänst för innehållshantering i molnet som använder intelligent dokumenthantering och avancerad AI för att automatiskt klassificera, bearbeta och sammanställa stora mängder innehåll i arbetsflöden. Dessa nya Syntex-innovationer kommer att göra det möjligt för användarna att få ut mer värde av sitt Microsoft 365-innehåll, bland annat:

 • Syntex plugin för Microsoft 365 Copilot (i förhandsgranskning) kommer att ge unika innehållshanteringsfärdigheter till filupplevelser genom Microsoft 365 Copilot-upplevelser i Microsoft Teams, SharePoint och OneDrive. Med Syntex-pluginet kan människor få svar på föreslagna eller användargenererade frågor om informationen i filer i Microsoft 365, samt vidta filcentrerade åtgärder som innehållssammanställning (bygga dokument från exakta mallar), klassificering (automatiserad metadata och säkerhet) och e-signatur, en av många AI-drivna Syntex-funktioner som kommer inom kort. Syntex-plugin för Microsoft 365 Copilot och Syntex eSignature kommer att finnas i förhandsvisning från och med nästa månad.
 • Syntex arkivtjänster kommer att hjälpa företagsutvecklare och oberoende programvaruleverantörer att snabbare bygga innehållscentrerade appar i Microsoft 365. Repository services ger samarbete, säkerhet och efterlevnad samt omfattande innehållshantering i Microsoft 365, vilket ger användarna flexibilitet att utforma och distribuera avancerade användarupplevelser. Syntex repository services är nu i privat förhandsvisning.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

5.1.3. Bygg anpassade LLM-drivna Teams-robotar med hjälp av Visual Studio Teams Toolkit

Microsoft Teams AI-bibliotek finns nu i förhandsvisning och kan användas i Teams Toolkit for Visual Studio. Dessa nya bibliotek kommer att ge ett Teams-centrerat gränssnitt till stora språkmodeller (LLM) och motorer för användarintention, vilket minskar behovet för utvecklare att ta på sig den komplexa och dyra uppgiften att skriva och underhålla sin egen logik för konversationsbotar för att integrera med LLM. Dessa bibliotek kommer att ge en enkel, kapacitetsdriven metod för att bygga appar, så att utvecklare kan fokusera på att bygga sin affärslogik i stället för att lära sig semantiken för Teams konversationsappar.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

5.1.4. Microsoft Teams Live Share Software Development Kit är nu allmänt tillgängligt

Med Live Share i Microsoft Teams kan mötesdeltagarna interagera direkt med en delad app. Med appar som är byggda för Live Share kan deltagarna kommentera, redigera, zooma in och ut och interagera med delat innehåll på en mängd andra sätt i Teams-mötet. Med Live Share SDK, som nu är allmänt tillgänglig, kan utvecklare och oberoende programvaruleverantörer (ISV) bygga in Live Share-funktioner i sina appar utan att behöva skriva någon särskild backend-kod, vilket tar samarbete i realtid i Teams-möten till nästa nivå.

Ytterligare resurser:

5.1.5. Nya sätt för oberoende programvaruförsäljare att utveckla sin verksamhet med Microsoft Teams

Oberoende programvaruförsäljare (ISV) behöver kraftfulla verktyg för att bygga, sälja och utvecklas. Flera förbättringar för att hjälpa ISV:er att öka sin verksamhet med Microsoft Teams är nu allmänt tillgängliga och inkluderar:

 • Förbättring av ISV-mål och insikter: ISV:er kan nu rikta appar till utvalda geografiska områden (länder/regioner) via partnercentret med appgeofencing. Användarna kommer endast att se appar som är relevanta för deras givna land och region. De kan nu också få omfattande och användbara insikter om appanvändningen, t.ex. användartunnlar, kundsegment och avhopp i utvecklarportalen.
 • Förbättrad upptäckbarhet för användarna: Sökningen i Teams Store inkluderar nu nyckelord samt korta och långa appbeskrivningar när de matchar en användares sökfråga. Utvecklare kan förbättra appupptäckningen genom att lägga till nyckelord i sina manifest. Användare kan nu också betygsätta och ge direkt feedback på appar som de använder och se feedback på appar som de överväger att använda. Utvecklare kan se dessa omdömen på webben och Teams-klienten och svara på omdömena i Partner Center. Dessutom är Microsofts licenshanteringslösning för ISV-appar nu allmänt tillgänglig. Kunder kan nu enkelt tilldela, använda och spåra SaaS-licenser som köpts i Teams och Teams admincenter.
 • Kontextuell tillgång till appar: Teams appar som byggts för att utöka funktionerna i Outlook och Microsoft 365-appen finns nu i Outlook- och Microsoft 365-appbutikerna. Som ett resultat av detta kan användarna nu upptäcka och använda dessa Teams-appar i nya sammanhang - utan att lämna flödet av deras arbete i andra Microsoft-appar.

Ytterligare resurser:

5.1.6. Avatarer för Microsoft Teams finns allmänt tillgängliga i skrivbordsappen för Windows, Mac

Avatarer för Microsoft Teams kommer att vara allmänt tillgängliga för alla Microsoft 365 Business- och Enterprise-licenser från och med den här veckan i Teams skrivbordsapp på Windows och Mac. Avatars för Microsoft Teams erbjuder ett alternativ till det nuvarande binära alternativet video eller ingen video och har anpassningsbara avatarer och reaktioner. Avatarer ger användarna möjlighet till en kamerapaus, samtidigt som de uppmuntrar till engagemang och underhållning.

Ytterligare resurser:

5.1.7. Nya fördjupade utrymmen för Microsoft Teams i privat förhandsgranskning

Nya Microsoft Mesh-drivna uppslukande utrymmen för Microsoft Teams, i privat förhandsvisning, gör det möjligt för användare att lägga till en uppslukande upplevelse till alla Teams-möten, vilket ger vardagliga möten en känsla av naturlig samvaro. Att ansluta till andra i uppslukande utrymmen efterliknar många delar av interaktionerna på plats, till exempel möjligheten att gå över till den grupp som användarna vill prata med eller att vinka till andra i rummet. Och med rumsligt ljud kan en stor diskussion med flera samtal eller en snabb sidosnack äga rum utan att det känns som ett avbrott.

Fördjupade utrymmen för Teams kan nås via en dator eller ett VR-headset (Virtual Reality), med möjlighet att enkelt komma i kontakt med andra deltagare oavsett om de deltar i ett Teams-möte via video, som en avatar eller direkt i det fördjupade utrymmet. Immersive spaces for Teams är tillgänglig i privat förhandsvisning från och med den här veckan.

Ytterligare resurser:

5.1.8. Microsoft Mesh nu i privat förhandsgranskning

Microsoft Mesh är en plattform som gör det möjligt för utvecklare och kreatörer att bygga anpassade, uppslukande upplevelser för arbetsplatsen och som hjälper till att föra samman distansarbetare, hybridarbetare och team. Mesh ger utvecklare verktygen för att skapa gemensamma upplevelser som bidrar till att främja en känsla av samhörighet och tillhörighet oavsett var de befinner sig, med hjälp av en dator eller ett VR-headset (virtual reality).

Med Microsoft Mesh kan utvecklare skapa upplevelser som sträcker sig utanför den fysiska världen och förbättra upplevelser som distans- och hybridmöten, utbildning av anställda, introduktion av nya medarbetare samt virtuella rundturer och simuleringar. Microsoft Mesh är tillgänglig i privat förhandsvisning från och med idag.

Ytterligare resurser:

En man tittar på en surfplatta som hålls av en kvinna, medan kvinnan gestikulerar med händerna, bilden är på blå och lila bakgrund

6. Kraftplattform 6.1. Kraftplattform

6.1.1. Nya funktioner i Dataverse påskyndar datadriven apputveckling

Microsoft Dataverse minskar dramatiskt utvecklingstiden till marknaden med nyckelfärdiga data-till-app-funktioner i stor skala. Dessa uppdateringar, som alla nu finns i förhandsgranskningen, representerar tre huvudteman:

Snabbare utveckling av datadrivna appar

 • Excel till app: Utvecklare kan snabbt bygga lösningar i Power Apps genom att helt enkelt dra och släppa eller länka till en datakälla som Excel och sedan bygga användargränssnittet ovanpå dessa data.
 • Anpassade plugins i Dataverse med hjälp av Power Fx: Utvecklare kan skapa återanvändbara plugins i Dataverse med hjälp av Power Fx för att skriva affärslogik och Dataverse-regler som gör att de kan definiera utlösare och åtgärder. Plugins i Dataverse kan återskapa åtgärder som finns i ett källsystem, till exempel SQL Stored Procedure, och senare utnyttja dessa åtgärder direkt från Dataverse och Power Platform. Den här insticksmodulen lagrar åtgärdsidentifierare, konfigurations- och autentiseringsinformation i Dataverse, vilket möjliggör direkt användning i en app eller ett Power Automate-flöde.

Strömlinjeformade insikter om data

 • En svit för datahygien: Med några få klick kan utvecklare bygga smartare och mer kontextuellt medvetna nästa generations appar med hjälp av mer exakta data som använder smart datavalidering, deduplicering och AI-upplevelser för inhemskt innehåll, som är helt integrerade i Dataverse och Power Platform för en komplett utvecklingsslinga från data till insikter och åtgärder.
 • Fråga efter Dataverse-tabeller i Power Apps med hjälp av SQL-språket: Utvecklare kan använda en webbaserad SQL-redigeringsinstans i Power Apps Studio för att snabbt skriva välbekanta frågor för Dataverse-tabeller, t.ex. utforska, filtrera, aggregera, sortera, sammanfoga och gruppera data.

Förtroende i företagsnivå

 • IP brandvägg: Utvecklare kan tillämpa rätt åtkomstkontroller för att skydda organisationen genom att använda IP Firewall för att analysera och upprätthålla IP-adressen för varje begäran i realtid.

Ytterligare resurser:

6.1.2. Nya Copilot i Power Pages-upplevelser i förhandsgranskning

Nästa generations AI i Power Pages revolutionerar hur kunder bygger och lanserar datainriktade webbplatser för sina företag. Med Copilot i Power Pages, som nu finns i förhandsgranskningen, kan användarna öka produktiviteten och snabba upp webbplatsskapandet genom att generera text, skapa komplexa formulär, kontextuella chatbots och webbsidelayouter samt skapa och redigera teman för bild- och webbplatsdesign för snabb visuell inställning och anpassning. Detta är möjligt på några minuter med hjälp av naturlig språkinmatning och intelligenta förslag.

Copilot i Power Pages är en digital webbtextredigerare som genererar text på några sekunder med hjälp av grundläggande beskrivningar. För att skapa formulär beskriver du helt enkelt vilken typ av formulär som behövs och Copilot skapar det och genererar automatiskt tabeller i Dataverse, där användarna kan redigera, ta bort eller lägga till fält med hjälp av naturlig språklig inmatning. För att ytterligare förbättra kundupplevelsen har Copilot i Power Pages nu stöd för aktivering av chatbotar med ett klick, vilket gör att användarna snabbt kan bygga webbplatser.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

6.1.3. Nya funktioner och uppdateringar för Power Virtual Agents

Power Virtual Agents fortsätter att hjälpa utvecklare att skapa intelligentare chattrobotar med hjälp av de senaste AI-funktionerna. Nya funktioner är bland annat:

 • Möjlighet för virtuella agenter att skapa dialog och utföra åtgärder genom att dynamiskt kedja ihop verktyg som tillhandahålls av användaren utan att det krävs manuell utformning av samtalslogik. Verktygen kan inkludera förbyggda kontakter, anpassade kontakter, Power Automate-flöden och befintliga Power Virtual Agents-ämnen. Den här nya funktionen hanterar utfyllnad av luckor och utvinning av enheter och gör det möjligt för robotar att uppfylla förfrågningar som författaren kanske inte hade räknat med. Den här funktionen använder Azure OpenAI Service och en stor språkmodell (LLM) och är tillgänglig i begränsad förhandsvisning.
 • Azure Conversational Language Understanding (CLU)-integration, som nu finns i förhandsgranskningen, gör det möjligt för byggare att använda anpassade språkmodeller till Power Virtual Agents genom att utnyttja CLU, inklusive utlösande av dialoger, avbrott, "menade du" och fyllning av luckor. Integrationen gör det möjligt för byggare att skapa och mappa CLU-intentioner och enheter till Power Virtual Agents ämnen och kan användas tillsammans med Power Virtual Agents förbyggda poster för alla språk som stöds.

Utvidgningen av funktioner som tidigare tillkännagivits inkluderar samtalsboosters i Power Virtual Agents , som nu har URL:er för SharePoint och OneDrive och samtal med flera turer. Dessutom är Copilot i Power Virtual Agents nu allmänt tillgänglig.

Dessa förbättringar kommer att vara tillgängliga i Power Virtual Agent's nya författarduk. Denna nya canvas, som nu är allmänt tillgänglig, har utökningsmöjligheter för händelser, omfattande svar, ett nytt variabelsystem som använder Power Fx och en kodliknande vy.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

6.1.4. Nya sätt att utveckla och orkestrera automatisering med Microsoft Power Automate

Power Automate introducerar nya sätt för utvecklare att skapa automatisering för sin organisation och hjälper administratörer att organisera automatisering av robotprocesser (RPA) i stor skala. Några av dessa uppdateringar är:

 • Copilot och den uppdaterade molnflödesdesignern, som nu finns i förhandsgranskningen, ökar hastigheten på automatiseringsutvecklingen och introducerar en ny sidopanel där användare kan göra ändringar och samarbeta med en copilot.
 • SDK för anpassade åtgärder, som nu finns i förhandsgranskningen, gör det möjligt för användare att skapa, använda och hantera anpassade åtgärder för Power Automate för datorer. Med hjälp av ett nytt dedikerat resursbibliotek i Power Automate for desktop-designern kan utvecklare påskynda byggandet av automatisering med anpassade åtgärder som är skräddarsydda för deras vanligaste och egenutvecklade appar.
 • Arbetsköer, som nu finns i förhandsgranskningen, används för att lagra processrelevanta data och frikoppla komplexa processer och automatiseringar så att de kan kommunicera asynkront. Databehandlingen baseras på prioriteringar och måste vara skalbar för att säkerställa att varje objekt kan behandlas exklusivt och inom överenskomna SLA:er.
 • Beskriv den för att konstruera den, nu i förhandsgranskning, kan nu förstå parametrar där den automatiskt fyller i värden för de nödvändiga konfigurationsparametrarna. Detta minimerar mängden manuell konfiguration som krävs för att skapa flöden med hjälp av en beskrivning på naturligt språk.
 • Format data by examples, allmänt tillgänglig, gör det möjligt för användare att visa Power Automate ett exempel på ett värde som de vill formatera och den önskade utdatan och få Power Automate att föreslå det lämpliga uttrycket att använda.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

6.1.5. Katalog i Power Apps nu i förhandsgranskning

Katalog i Power Apps, en ny funktion i Power Platform som nu är i förhandsgranskning, ger utvecklare och beslutsfattare en plats där de kan publicera och dela med sig av de byggstenar som ligger till grund för deras appar. Med varje ny app som utvecklarna skapar kommer deras organisation att få ta del av fördelarna med en robust katalog som minskar tiden och kostnaden för varje ny app. Dessutom gör katalogen det möjligt för IT-administratörer att underhålla och styra sina app-ekosystem och samtidigt stödja organisationens efterlevnad och säkerhet. Tillverkare och utvecklare har nu en enda plats för att dela komponenter som kan användas av alla i miljön och ändras vid behov, vilket både skapar en verifieringskedja och påskyndar appbyggandet.

Ytterligare resurser:

6.1.6. Automatisera skapandet av Teams Bot med Power Virtual Agents, nu i förhandsvisning

Med Power Virtual Agents (PVA) kan användare enkelt skapa en intelligent Microsoft Teams-bot med hjälp av naturligt språk för att bygga och peka på alla webbplatser som finns tillgängliga inom hyresgästen och Teams-användarna. Den här uppdateringen, som nu finns i förhandsgranskningen, kommer att demokratisera byggandet av företagsgemensamma helpdeskrobotar, t.ex. personalrobotar, och avdelnings-/teamgemensamma robotar, t.ex. onboardingrobotar. Användarna behöver inte längre manuellt definiera ämnen och utlösande fraser - PVA kan automatiskt skapa dem med hjälp av inbyggda avsiktsmotorer. De intelligenta PVA-robotarna kan publiceras i Teams och göras tillgängliga för alla användare i organisationen.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

6.1.7. Förbättringar av Copilot i Power Apps

Förbättringar av Copilot i Power Apps, som nu finns i förhandsgranskningen, är bland annat:

 • Förmågan att skapa komplexa appar med flera skärmar genom samtal med naturligt språk samt att utforma och uppdatera vackra användargränssnitt. Detta kommer att göra det möjligt för utvecklare att spendera mindre tid på vardagliga uppgifter som att justera knappar och mer tid på att lösa komplexa kodningsutmaningar.
 • Tillägg av databehandlingsfunktioner som hjälper utvecklare att rensa och förbereda data innan de börjar bygga appen. Copilot i Power Apps kan ta emot alla Excel-filer, oavsett hur löst strukturerade de är, och skapa robusta strukturerade tabeller med en mängd olika datatyper.
 • Copilot-kontroll för att ge intelligens till modellappar med intuitiv dataförståelse och bekväm navigering. Copilot-kontrollen i canvas-appar får också ett rejält lyft när det gäller att förstå Dataverse-data.
 • Förmågan att generera beskrivningar för komplexa appar och lösningar med flera komponenter med appar, datatabeller och automatiseringar.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI
En man och en kvinna tittar på en bärbar dator, bilden är på en blå och lila bakgrund.

7. Ansvarig AI 7.1. Ansvarig AI

7.1.1. Utveckling av mediebestånd för Microsoft Designer och Bing Image Creator

Med hjälp av nya funktioner för medieframställning i Microsoft Designer och Bing Image Creator kan konsumenter kontrollera om en bild eller video har skapats av AI. Tekniken använder kryptografiska metoder för att markera och signera AI-genererat innehåll med metadata om dess ursprung. Microsoft har varit ledande inom forskning och utveckling av metoder för autentisering av ursprung och var med och grundade Project Origin och standardiseringsorganet Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA).

Microsofts mediehärkomst kommer att signera och verifiera generativt innehåll i enlighet med C2PA-standarden. Microsoft kommer inledningsvis att stödja de viktigaste bild- och videoformaten för Microsoft Designer och Bing Image Creator, som väntas under de kommande månaderna.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI
En kvinna står håller en telefon i ena handen och en kaffekopp i den andra, bilden är på en blå och lila bakgrund.

8. Säkerhet 8.1. Säkerhet

8.1.1. Maskininlärning och färdiga källkodsklassificatorer är nu allmänt tillgängliga.

Obehörig exfiltrering av källkod av insiders kan utsätta organisationer för stora risker för förlust av immateriella rättigheter och potentiella skador. Detta kan hända när källkod bäddas in i dokument och filer, delas i chattar och används i andra appar. En förbättrad, färdig klassificerare av källkod är nu allmänt tillgänglig, tillsammans med 35 andra förtränade klassificerare, för att hjälpa organisationer att snabbt identifiera och skydda de mest känsliga uppgifterna i deras digitala egendom.

Dessa klassificerare kan upptäcka det mest kritiska känsliga innehållet, t.ex. immateriella rättigheter och affärshemligheter, väsentlig icke-offentlig information, känsliga hälso- och medicinska filer, känslig finansiell information för företag och personligt identifierbar information för att uppfylla kraven i GDPR (General Data Protection Regulation). Denna nya källkodsklassificering stöder över 70 filändelser, 23 programmeringsspråk och kan upptäcka inbäddad och partiell källkod, baserat på viktiga kunddata.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

8.1.2. Nya API:er tillgängliga för att stödja scenarier för utredningar och tvister

Microsoft fortsätter att investera i Microsoft Graph API-plattformen för att stödja eDiscovery- och revisionsscenarier, t.ex. för att hitta relevanta data för tvister och utredningar. Audit Search API och eDiscovery (Premium) Export API, som nu finns i förhandsvisning, kommer att användas av kunder för att automatisera uppgifter som minskar säkerhetsrisker och kostnader genom att minimera mängden data som behöver exporteras utanför den säkra gränsen för efterlevnad.

Gartner förutspår att fram till 2025 kommer juridiska avdelningar att tredubbla utgifterna för juridisk teknik och att 50 % av det juridiska arbetet i samband med större företagstransaktioner kommer att automatiseras. Möjligheten växer för utvecklare att utnyttja Microsoft Graph API:er för att dra nytta av denna utveckling och hjälpa organisationer att automatisera sina arbetsflöden för tvister och utredningar.

Ytterligare resurser:

8.1.3. Microsoft Entra External ID nu i förhandsgranskning

Microsoft Entra External ID, nästa generation av kundidentitets- och åtkomsthantering, skyddar alla externa identiteter och kontrollerar effektivt vilka resurser de kan få tillgång till med en flexibel, enhetlig plattform, adaptiva åtkomstpolicyer och inbyggd identitetsstyrning. Användare kan driva engagemang med personcentrerade användarflöden och påskynda utvecklingen av säkra och kompatibla appar med enkla verktyg och en utbyggbar API-först-lösning som bygger på öppna standarder. Externt ID kommer att finnas tillgängligt i förhandsvisning på Build 2023.

Biblioteksfunktionen i Microsoft Entra Verified ID Wallet SDK öppnar upp snabbare, enklare och säkrare användningsområden för hantering av kundidentitet och åtkomst. Det gör det möjligt för företag att bygga plånböcker med verifierbara referenser direkt i sina appar som kan innehålla verifierade ID-handlingar som är anpassade för att matcha deras varumärke och tillgodose användarnas behov. Verified ID Wallet SDK-biblioteket kommer att vara allmänt tillgängligt juni 2023.

Ytterligare resurser:

En kvinna ler bakom en Microsoft Studio-dator, bilden är på en blå och lila bakgrund.

9. Windows 9.1. Windows

9.1.1. Microsoft Store på Windows skapar fler möjligheter för utvecklare genom nya verktyg och funktioner

När utvecklare av alla appstorlekar letar efter nya kunder kan det stora ekosystemet göra det svårt att nå dem. Microsoft Store på Windows är utformad för att ge utvecklare en ledande roll med verktyg och funktioner som hjälper dem att nå nya kunder. Bland de nya funktionerna i Microsoft Store on Windows finns följande:

 • AI Hub: Microsoft Store på Windows introducerar en särskild sektion som kommer att samla de bästa AI-upplevelserna som byggs av utvecklarna och Microsoft. AI Hub, som snart blir allmänt tillgänglig, ger användarna ett enkelt sätt att upptäcka, lära sig och uppleva de vardagliga fördelarna med AI. Utvecklare kan nu skicka in sina AI-upplevelser till Microsoft Store on Windows.
 • Utvidgning av Microsoft Store Ads: Microsoft Store Ads kommer att utökas på två viktiga sätt från och med juni. Det kommer att finnas i mer än 150 regioner med stöd av Microsoft Advertising och kommer att finnas tillgängligt i Bing-sökresultaten. Det kommer också att finnas ett avsnitt med spotlight på Microsoft Store on Windows, en ny premiumplats för utvecklare för att marknadsföra innehåll och möjligheten att utnyttja videor.
 • Sammanfattning av recensioner som genereras av AI: Microsoft Store på Windows gör det snabbare och enklare för kunderna att skanna apprecensioner. Med hjälp av AI:s kraft analyseras recensionerna och sammanställs till en enkel sammanfattning, vilket gör det lättare för kunderna att upptäcka nytt innehåll. Den här funktionen kommer snart att vara allmänt tillgänglig.
 • AI-genererade nyckelord: Utvecklare kommer snart att kunna nå fler kunder med AI-genererade smarta förslag på nyckelord, vilket leder till mer exakt SEO för deras produktbeskrivningssidor.
 • Återställ appar: När du överför till en ny Windows 11-enhet kommer app-ikoner automatiskt att fästas på samma plats, oavsett om det är i startmenyn eller i aktivitetsfältet, vilket gör att en ny enhet känns bekant från första gången du loggar in och hjälper utvecklare att behålla sina kunder. Den här uppdateringen är i förhandsgranskning och tillgänglig för Windows Insiders idag.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

9.1.2. Hybrid Loop blir verklighet: Upplåsning av Windows AI-utvecklarupplevelser från början till slut med hjälp av ONNX Runtime och Olive

Hybrid Loop-utveckling, som möjliggörs av Olive toolchain och ONNX Runtime, gör det lättare för utvecklare att skapa fantastiska AI-upplevelser på Windows och andra plattformar, med mindre teknikarbete och bättre prestanda.

Hybrid Loop gör det möjligt att göra hybridinferenser mellan Azure- och klientprocessorer. Microsoft skapade Olive-verktygskedjan för att underlätta för utvecklare, förenkla optimeringsprocessen och eliminera behovet av djupa hårdvarukunskaper vid optimering av modeller för olika Windows- och andra enheter över CPU, GPU och NPU. Olive är en utbyggbar verktygskedja som kombinerar banbrytande tekniker för modellkomprimering, optimering och kompilering.

Med ONNX Runtime kan användare välja när de vill utnyttja molnets kraft för sina AI-modeller. ONNX Runtime stöder nu samma API för att köra modeller på enheten eller i molnet, vilket möjliggör hybrida inferensscenarier där appar kan använda lokala resurser när det är möjligt och växla till molnet när det behövs. Med den nya förhandsgranskningen av Azure EP kan användare ansluta till modeller som distribueras i AzureML eller till och med till Azure OpenAI-tjänsten, med början med Whisper-modellen. Med bara några få rader kod kan användarna ange slutpunkten för molnet och definiera kriterier för när molnet ska användas. Detta ger mer kontroll över kostnader och användarupplevelse, eftersom Azure EP skapar flexibilitet för att välja mellan att använda den större modellen i molnet eller den lokala modellen vid körning.

ONNX Runtime och Olive toolchain är också plattformsoberoende och hjälper utvecklare att skapa AI-upplevelser i sina appar i Windows, Android, iOS och Linux. Olive toolchain finns nu i förhandsvisning.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

9.1.3. Introduktion av Windows Copilot för Windows 11

Windows är den första PC-plattformen som meddelar att den centraliserade AI-hjälpen för kunderna är klar. Tillsammans med Bing Chat och plugins från första och tredje part kan användarna fokusera på att förverkliga sina idéer, slutföra komplexa projekt och samarbeta i stället för att lägga energi på att hitta, starta och arbeta i flera olika program.

Windows Copilot ger personliga svar och hjälper användare att vidta åtgärder i Windows 11, t.ex. ändra en inställning, spela upp en viss spellista eller öppna en relevant app. Windows Copilot tar med Bing Chat, kunskapen om webben och kan till och med inkludera det aktuella sammanhanget i användarens alla applikationer för att hjälpa dem att få ännu mer relevanta svar.

Windows Copilot kan dockas i en sidofruta så att den alltid finns kvar bredvid någon av användarens appar och alltid kan hjälpa till oavsett vad användaren gör - inspireras, planera, kommunicera eller skapa.

Windows Copilot kommer att börja bli tillgänglig i förhandsvisning för Windows 11 i juni.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI

9.1.4. Windows fortsätter att påskynda stödet för utveckling på Arm

Windows fortsätter att påskynda stödet för utveckling på Arm genom att stödja och välkomna fler Windows-appar från tredje part, partner för mellanprogram och programvara med öppen källkod som är tillgängliga för Arm. Några av dessa stödmaterial, som nu finns i förhandsgranskningen, inkluderar:

 • Visual Studio: Visual Studio 17.6 kommer att levereras med stöd för MAUI för Arm.
 • Visual Studio 17.71 Preview 1 levereras nu med stöd för Linuxutveckling med C++.
 • LLVM v12.0 och framåt för alternativ för korskompilering och inhemsk kompilering för Arm
 • Node 20.0.0.0 med stöd för Arm.
 • WiX installer v4.0 är tillgänglig för att skapa inhemska installationsprogram för Arm.
 • Luminar Neo: Skylum släpper Luminar Neo, sin ursprungliga Arm-version av AI-programvaran för fotoredigering, som kan installeras från Microsoft Store på Windows.
 • Dessutom kommer Unity Player att bli allmänt tillgänglig i början av juni för Windows on Arm. Utvecklare som använder middleware-motorn kan enkelt rikta in sig på Windows on Arm-enheter för att få nativ prestanda för nuvarande och framtida titlar.

Ytterligare resurser:

9.1.5. Windows skapar ett hem för utvecklare

Efter att ha lyssnat på utvecklarnas synpunkter skapade Microsoft ett hem för utvecklare i Windows med förnyat fokus på produktivitet och prestanda i alla skeden av utvecklingscykeln. Dessa funktioner, som nu finns i förhandsgranskningen, omfattar följande:

Med Dev Home kan användarna snabbt konfigurera sina maskiner, ansluta till GitHub och övervaka och hantera arbetsflöden på en central plats. Dev Home är öppen källkod och kan utökas, vilket gör att användarna kan förbättra sin upplevelse med en anpassningsbar instrumentpanel och de verktyg de behöver för att lyckas. Användarna kan också lägga till GitHub-widgetar för att spåra projekt och systemwidgetar för att spåra CPU- och GPU-prestanda.

Windows Package Manager innehåller nu WinGet-konfiguration, som hanterar installationskraven för en idealisk utvecklingsmiljö på en Windows-maskin med hjälp av en WinGet-konfigurationsfil, vilket minskar tiden för installation av enheter från dagar till timmar. Utvecklare behöver inte längre oroa sig för att leta efter rätt version av programvaran, paket, verktyg eller ramverk som ska laddas ner eller inställningar som ska tillämpas. WinGet-konfigurationen minskar denna manuella och felbenägna process till ett enda kommando med en WinGet-konfigurationsfil.

Dev Drive är en ny typ av lagringsvolym som är utformad för att ge utvecklare ett filsystem som uppfyller deras behov av både prestanda och säkerhet. Den är baserad på Resilient File System (ReFS) och i kombination med en ny funktion för prestandaläge i Microsoft Defender Antivirus ger den upp till 30 % bättre prestanda i byggtider för scenarier för in- och utmatning av filer (I/O) jämfört med den version av Windows 11 som finns på marknaden. Det nya prestandaläget är säkrare för arbetsbelastningar för utvecklare än mapp- eller processutestängningar, vilket ger en lösning som balanserar säkerhet och prestanda.

Windows Terminal blir smartare med GitHub Copilot X. Användare av GitHub Copilot kommer att kunna dra nytta av AI i naturligt språk både inline och i en experimentell chatt för att rekommendera kommandon, förklara fel och vidta åtgärder i Terminal-appen. Microsoft experimenterar också med GitHub Copilot-driven AI i andra utvecklarverktyg som WinDBG för att hjälpa utvecklare att utföra uppgifter med mindre möda.

Dessutom kommer utvecklare att vara nöjda med förbättringar i aktivitetsfältet och stöd för arkivkomprimering.

Ytterligare resurser:

Taggar:
 • AI