Microsoft přináší českým školám nové vzdělávací metody

Projekt „Class Server pro školy“ nabízí školám elektronické vzdělávání.

Společnost Microsoft uvedla do provozu pilotní projekt „Class Server pro školy“ podporující elektronické vzdělávání. Tento projekt byl zahájen na základě Memoranda o porozumění, které podepsala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková v průběhu návštěvy Billa Gatese, hlavního softwarového architekta společnosti Microsoft v České republice v lednu 2004.

Podpisem Memoranda o porozumění se Česká republika připojila k celosvětovému programu společnosti Microsoft, Partneři ve vzdělávání. V rámci tohoto programu byl koncem roku 2004 odstartován pilotní provoz projektu „Class Server pro školy“, který umožní všem školám vyzkoušet si elektronické vzdělávání a výukové nástroje prostřednictvím řešení Microsoft Class Server 3.0. Pilotní provoz poběží až do konce srpna 2005.

„Hlavním cílem projektu je seznámit školy s možnostmi elektronického vzdělávání. Přibližně tisíc nejaktivnějších základních a středních škol s 30 tisíci žáky má nyní příležitost bezplatně získat přístup k informacím uloženým v Class Serveru a v průběhu jednoho roku si vyzkoušet fungování tohoto software,“ uvedl Jiří Devát, generální ředitel společnosti Microsoft ČR a SR. „Tento projekt je určen bez výjimky všem základním a středním školám,“ dodal Jiří Devát.

Prostřednictvím webového rozhraní mohou učitelé a žáci přistupovat k výukovým materiálům. Na serveru jsou umístěny materiály určené nejenom pro vzdělávání žáků, ale také výukové materiály určené pro učitele. Učitelé získají informace, jak správně připravit materiály pro elektronickou výuku a návody, jak pracovat s již existujícími podklady. Pro žáky jsou na serveru připraveny kurzy z oblasti matematiky a informatiky, přírodopisu a rodinné výchovy. V průběhu pilotního provozu bude nabídka dostupných kurzů postupně rozšiřována. Kromě žáků a učitelů mohou k informacím na serveru přistupovat také rodiče, kteří díky tomuto řešení získají aktuální informace o výsledcích svých dětí.

Microsoft Class Server 3.0


Microsoft Class Server 3.0 (MCS) je systém řízení výuky podporované informačními a komunikačními technologiemi. Představuje výkonnou platformu pro správu vzdělávacího procesu umožňující zpřístupňovat vyučování a hodnocení žáků přes web. Dovoluje školám sledovat a zlepšovat výsledky studentů s ohledem na místní standardizované osnovy. Učitelům dává možnost sdružovat žáky nejen podle tříd, ale také podle zájmů, znalostí, kroužků, dále automatizovat únavné a nezajímavé činnosti, přesněji a obsáhleji hodnotit studenty a především bez obtíží pracovat nejen on-line ve škole, ale i doma off-line. Rodiče si prostřednictvím MCS mohou kdykoliv ověřit studijní výsledky svých dětí. Software Microsoft Class Server se stal, jako součást výukového prostředí Learning Gateway, držitelem Křišťálového disku na veletrhu INVEX 2004.

Bližší informace o projektu „Class Server pro školy“ i o samotném produktu naleznete na www.classserver.cz.

Fotografie

Related Posts