Bill Gates předal zvláštní ocenění nejmladšímu a nejstaršímu odborníkovi na technologie Microsoft v České republice

Čtrnáctiletý Jiří Zavadil se stal nejmladším držitelem certifikátu Microsoft Certified Professional. Naopak nejstarším odborníkem na technologie společnosti Microsoft je osmdesátiletý Antonín Zítka z Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Bill Gates, hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft, dnes předal ocenění nejmladšímu a nejstaršímu odborníkovi na technologie společnosti Microsoft v České republice.

Nejmladším držitelem certifikátu Microsoft Certified Professional (MCP) se stal čtrnáctiletý Jiří Zavadil z Prahy. Microsoft ve spolupráci se společností AutoCont CZ umožnil Jiřímu Zavadilovi absolvovat kurz MOC (Microsoft Official Curriculum) a následně složit zkoušku MCP. Jiří Zavadil se kurzu zúčastnil během letních prázdnin 2003. Vzhledem k prázdninovým plánům však Jirka nemohl složit zkoušku ihned po ukončení kurzu, a proto dostal šanci dělat zkoušku až 27. října 2003. Zkoušku ve svých třinácti letech složil úspěšně hned napoprvé.

“Jirka se počítačům věnuje již od třetí třídy a pravidelně vyráží na tábory pořádané školicími středisky společnosti AutoCont.” řekla Jirkova maminka, MUDr. Jana Zavadilová. “Ze získaného certifikátu MCP měl Jirka obrovskou radost. Přestože strávil prázdniny velice aktivním způsobem, tak prohlásil, že nejhezčí týden prožil právě na školení společnosti AutoCont. Jsem ráda, že se mu podařilo uskutečnit jeho sen.”

Jirka se zajímá o vše kolem počítačů, mobilních telefonů a drobné elektroniky. Ve dvanácti letech získal svůj první certifikát v oboru informačních technologií ECDL (European Computer Driving Licence). Tento certifikát potvrzuje schopnost uživatele efektivně pracovat se základními informačními technologiemi. Na práci s počítači Jirku nejvíce baví jednoduchost, rychlost a možnost sehnat během chvilky vše, co právě potřebuje. V budoucnu by chtěl založit firmu, která bude vyvíjet operační systém a firewall, který by jako bumerang dokázal likvidovat počítače hackerů. Hackeři Jirkovi vadí právě proto, že napadají data nevinných lidí.

Kromě počítačů Jirku baví také sport. Aktivně hraje basketbal za starší žáky Sokola Vyšehrad. O prázdninách rád jezdí na putovní cyklozájezdy, v loňském roce projel severní Holandsko a předloni Rýnskou cyklostezku. V zimě se nejvíce věnuje lyžování. Je členem lyžařského oddílu SkiPlus a letos získal kvalifikaci lyžařského instruktora. Od první třídy hraje na kytaru.

V současné době Jirka navštěvuje První jazykovou základní školu v Praze 4 v Horáčkově ulici, ve které se informatice věnuje velká pozornost. Děti navštěvující tuto školu mají možnost běžně pracovat s Internetem, mají vlastní doménu a vlastní e-mailové adresy. Děti mohou využívat počítače i během přestávek na chodbách školy. Informatika se na škole vyučuje již od třetí třídy, tedy od vstupu na tuto školu.
Škola pro své žáky vybudovala systém pracoven věnovaných výuce informačních technologií. Žáci se učí společné práci na projektech, zakládají vlastní společnost, pro kterou vytváří logo a hlavičkové papíry, pomocí tabulkového editoru si počítají půjčky, zpracovávají prezentace a simulují reálný chod společnosti. Své práce pak mohou prezentovat svým spolužákům a rodičům.

Po ukončení základní školy Jirka plánuje další studium informačních technologií na gymnáziu, které si již vybral, a následně na vysoké škole.

Naopak nejstarším odborníkem na technologie společnosti Microsoft je osmdesátiletý Antonín Zítka z Ústavu pro informace ve vzdělávání. Pan Zítka pracuje v oddělení správy databáze a programového zabezpečení. Jedním z projektů, na kterých se výrazně podílel byla migrace dat ze systému FoxPro na SQL Server 6.5 a 7 a poté na SQL Server 2000. Při své každodenní práci pan Zítka na SQL Serveru zakládá a edituje databáze a tabulky uvnitř databází.

“Hlavní pracovní náplní pana Zítky je tvorba aplikací na prezentaci dat a tvorba agregovaných výstupů zejména ze sběru statistických výkonových dat. Tato data obsahují například počty žáků v jednotlivých školách a ročnících, počty žáků, kteří se učí jazyky a podobné informace,” řekl Petr Beneš, vedoucí oddělení správy databáze a programového zajištění Ústavu pro informace ve vzdělávání. “Všechny zmiňované údaje jsou sbírány pomocí html formulářů přímo na SQL Server 2000. Pan Zítka vytváří aplikaci, která tato data zpracovává do tzv. virtuálních oddílů. Takto zpracovaná data jsou následně prezentována na webovém serveru ÚIV. Pan Zítka se také podílí na tvorbě některých dalších uživatelských aplikací, jako je například Registr škol.”

Přechod ze systému FoxPro na SQL Server znamenal pro pana Zítku výzvu naučit se něco nového. Zkušební provoz SQL Serveru byl spuštěn již v roce 2001, ostrý provoz byl zahájen v roce 2003. Spuštěním SQL Serveru se vyřešily především problémy se získáváním dat z různých serverů. Řešení postavené na SQL Serveru pan Zítka hodnotí jako perspektivní a spolehlivější, než původně provozované řešení. Jeho zkušenosti s prací na SQL Serveru jsou velmi dobré.

V sedmdesátých letech minulého století začal pan Zítka aktivně programovat a pracovat se sálovými počítači. V době, kdy se pan Zítka seznámil s informačními technologiemi učil na Vojenské politické akademii v Praze matematiku a fyziku. V roce 1970 opustil aktivní vojenskou službu a začal pracovat ve Výzkumném ústavu železničním Praha. Z pracoviště v Praze pan Zítka přešel do Výpočetního střediska dráhy v Plzni, kde se zabýval dálkovým sběrem dat z datastanic Jihozápadní dráhy a údržbou software pro jejich zpracování na počítači EC 1040. V roce 1990 se pan Zítka i s rodinou přestěhoval zpět do Prahy a začal pracovat v SPŠD Masná, kde učil práci na PC a základy matematické logiky. Kromě pedagogické činnosti se pan Zítka také věnoval programování různých aplikací pro školy. Od roku 1997 pracuje v Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Velkou motivací pro další práci je pro pana Zítku touha stále něco nového vytvářet. Největší radost má, pokud uživatelé používají jeho aplikace k řešení každodenních pracovních problémů. Svůj volný čas neumí využívat pouze pro sebe, ale po určité době odpočinku cítí opět potřebu začít pracovat. Pan Zítka je ženatý, má 6 dětí, 13 vnoučat a 6 pravnoučat. Kromě práce s počítači a programování patří mezi jeho velké záliby cestování, vysokohorská turistika a především jeho rodina. V současné době věnuje asi nejvíce volného času nejmladším vnukům Eduardovi (čtyři a půl roku), Šimonovi (rok a půl) a Matyášovi (měsíc).

O První jazykové základní škole v Praze 4

Historie základní školy sahá do doby, kdy byla v Křesomyslově ulici v Praze 4 zahájena výuka ruského jazyka. Jako jediná možná alternativa ruského jazyka byla zahájena rozšířená výuka francouzštiny. V roce 1982 byla jazyková část školy převedena do školy v Horáčkově ulici, která na rozsah jazykové výuky v původní škole navázala. Byla zahájena rozšířená výuka anglického jazyka a vytvořeny podmínky pro výběr talentovaných žáků.

Po roce 1989 škola zahájila také výuku německého jazyka a vrátila se k výuce francouzského jazyka. Zároveň byla utlumena výuka ruského jazyka, která však byla v roce 1997 opět zahájena v nepovinné podobě. V roce 1996 škola rozšířila svou výuky také o španělský jazyk. Od ledna 1994 škola nese název První jazyková základní škola v Praze 4. Více informací naleznete na adrese http://www.horackova.cz/ (»).

O Ústavu pro informace ve vzdělávání

ÚIV je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se sídlem v Praze. ÚIV plní tyto hlavní funkce:

 • statistickou a statisticko-evidenční

  。 vypracovává, spravuje a aktualizuje statistické údaje v oblasti školství,

 • informační a knihovnickou

  。 spravuje Národní pedagogickou knihovnu Komenského,

  。 poskytuje státní správě a odborné i laické veřejnosti komplexní i specializované informační služby v oblasti školství a vzdělávání,

  。 vydává odborné publikace v oblasti vzdělávání a školství,

 • výzkumnou a analytickou

  。 zpracovává analýzy, šetření a prognózy stavu a rozvoje vzdělávacího systému a školské a vzdělávací politiky,

  。 participuje na mezinárodních výzkumech a zastupuje ČR v mezinárodních informačních systémech v oblasti vzdělávání,

 • organizační a koordinační

  。 zpracovává projekty v oblasti reformy maturitní zkoušky.

Více informací naleznete na adrese http://www.uiv.cz/ (»).

O programu Microsoft Certified Professional

Projekt Microsoft Certified Professional poskytuje platné a jednotné měřítko kvalifikace, umožňuje zaměstnavatelům rozeznat kvalifikované osoby pro návrh, implementaci a správu projektů na bázi produktů Microsoft. Různé typy certifikátů potvrzují schopnost osoby řešit úspěšně danou sadu úkolů pomocí programového vybavení firmy Microsoft. Certifikát Microsoft Certified Professional Program má celosvětovou platnost, takže se s ním držitel může prokázat kdekoli a usnadní si tak možnost získání práce v zahraničí. Více informací naleznete na http://www.microsoft.com/cze/traincert/mcp/.

Related Posts