Bill Gates vyjádřil úctu účastníkům programu Počítače proti bariérám

Bill Gates dnes vzdal hold Nadaci Charty 77 za projekt Počítače proti bariérám, který je příkladem využití informačních technologií v rozvoji a podpoře hodnotného života lidí s těžkým tělesným postižením a jejich komunit.

Projekt Počítače proti bariérám je rekvalifikační program pro hendikepované, který kombinuje vzdělávání v oblasti informačních technologií s následnou podporou při získávání zaměstnání a prohlubování již získaných dovedností. Projekt Počítače proti bariérám byl založen v Praze Nadací Charty 77 a společností Microsoft v roce 1997. Za dobu svého působení poskytla nadace školení více než 1000 lidem, kteří tak získali vzdělání v oblasti informačních technologií a osobní počítače a software věnovaný společností Microsoft a ostatními partnery.

Na dnešní události Bill Gates vyjádřil úctu několika účastníkům projektu Počítače proti bariérám a zdůraznil odpovědný přístup společnosti Microsoft k projektům, které pomáhají lidem používat informační technologie a realizovat tak jejich potenciál.

“Hlavní náplní práce společnosti Microsoft jsou informační technologie, ale naše mise je daleko rozsáhlejší. Je to také otázka partnerství a upřímné snahy o to, aby informační technologie lidem doopravdy sloužily a umožňovaly jak jedincům, tak komunitám naplno využít jejich potenciál. Počítače proti bariérám a spolupráce s Nadací Charty 77 se stala inspirací pro pracovníky společnosti Microsoft na celém světě. Na její výsledky jsme právem hrdí.”

“Využití informačních technologií otevřelo nový svět pro stovky českých hendikepovaných občanů,” doplnila Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77. “Informační technologie jsou dokonalým nástrojem, který těmto lidem pomáhá vyhledávat vhodné příležitosti a umožňuje jim návrat do původní profese.”

Program Unlimited Potential je hlavní iniciativou společnosti Microsoft v oblasti celoživotního vzdělávání. Do programu je zapojena celá řada nadací, komunit, občanských sdružení a vládních institucí. Program Unlimited Potential a jeho granty zajišťují technologickým vzdělávacím centrům školící programy, a to včetně náboru a vyškolení instruktorů, rozšíření nabídky dostupných kurzů a rozšíření komunikace se všemi členy komunity. Microsoft také vytvořil v rámci projektu Unlimited Potential speciální osnovy, které podporují využití reálných aplikaci. Protože každá společnost má své specifické problémy a potřeby, je podpora a školení v rámci projektu Unlimited Potential poskytována s dostatečnou flexibilitou tak, aby vyhovovala požadavkům jednotlivých partnerů.

Bill Gates má rovněž v úmyslu vzdát hold dalším partnerským organizacím projektu Unlimited Potential, jako např. Výboru na pomoc běžencům při OSN a ruské organizaci Červeného kříže v Petrohradě, Hungarian Telecottage z Budapešti, Nadaci thráckého umění a tradic v Xanthi v Řecku, Centru dlouhodobého vzdělávání v rumunském Temešváru, organizaci Deca Sveta v Srbsku a projektu na podporu soběstačnosti pro tělesně postižené na Slovinsku.

“Tato partnerství jsou důkazem našeho odhodlání pozitivně využívat možností informačního věku,” prohlásil Jan Mühlfeit, viceprezident společnosti Microsoft pro EMEA. “Microsoft se v této oblasti hodlá věnovat především podpoře slabších ekonomik, podpoře vzdělanosti, celoživotního vzdělávání a pomoci handicapovaným občanům. Kvalitní partnerské programy jsou jednou z hlavních cest jak s využitím moderních technologií přispívat k budování zdravé občanské společnosti.”

O projektu Unlimited Potential (UP)

Unlimited Potential je celosvětová iniciativa, jejímž cílem je naučit jakkoli znevýhodněné lidi základním dovednostem při práci s výpočetní technikou. Dotace v rámci UP slouží k vybavení a provozu center komunit a speciálních vzdělávacích středisek, kde se lidé budou učit práci s počítačem. Microsoft se zavázal věnovat na tento program v průběhu 5-ti let až jednu miliardu USD. Od zahájení programu už společnost Microsoft vynaložila přes 50 miliónů dolarů buďto v hotovosti, nebo ve formě svého softwaru. Tyto granty byly určeny účastníkům projektu ze 45 zemí v Africe, Asii, Evropě, Latinské Americe, Středním Východě a Severní Americe.

Další informace o tomto projektu, včetně postupu jak žádat o granty, najdete na http://www.microsoft.com/mscorp/citizenship/overview/uprecipients.asp (US)

Related Posts