Bill Gates zahájil program na podporu vzdělanosti v České republice

Zakladatel společnosti Microsoft se dnes s ministerstvem školství dohodl na programu podpory vzdělanosti v České republice. Ministryně školství Petra Buzková, generální ředitel Microsoft ČR a Slovensko Jiří Devát a Bill Gates stvrdili partnerství podpisem Memoranda porozumění (Memorandum of Understanding). Program má za cíl podpořit využívání informačních technologií ve vzdělávání.

Bill Gates dnes při návštěvě Prahy slavnostně stvrdil svým podpisem Memorandum porozumění (Memorandum of Understanding), které Jiří Devát, generální ředitel Microsoft Česká republika a Slovensko podepsal s ministryní školství Petrou Buzkovou. Česká republika se tak dnešním dnem připojila k celosvětovému programu Partneři ve vzdělávání (Partners in Learning), který společnost Microsoft oznámila v září roku 2003 na mezinárodní konferenci Government Leaders Forum (GLF) v Římě. V Evropě se k programu připojilo již 11 zemí. Česká republika se tak zařadila vedle zemí jako je Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Polsko, Francie, Finsko, Německo, Itálie, Španělsko a Rakousko. Projekt je v každé zemi realizován ve spolupráci s vládními organizacemi a místními firmami, případně obchodními asociacemi. Při zavádění projektu se společnost Microsoft snaží maximálně vyhovět potřebám dané země.

Společnost Microsoft spolupracuje se vzdělávacími institucemi na rozvoji nových technologií a jejich rychlém zapojení do reálného života již přes deset let. Projekt Partneři ve vzdělávání je dlouhodobým závazkem společnosti Microsoft při podpoře studentů a učitelů v maximálním využití jejich potenciálu. Iniciativa celosvětově zahrnuje značné investice v podobě nabídky software a finančních prostředků v objemu 250 milionů amerických dolarů. Tyto investice budou realizovány formou dotací poskytovaných po celém světě po následující období pěti let. Program má za cíl podpořit využívání informačních technologií v oblasti vzdělávání. Cílem je zmenšení digitální bariéry mezi ekonomicky rozvinutými zeměmi a zbytkem světa, zvýšení informační a počítačové gramotnosti a snížení nezaměstnanosti tím, že se zvýší připravenost lidí na nové způsoby práce v současné moderní společnosti.

Microsoft se v rámci Memoranda porozumění zavázal, že bude pravidelně, jednou za rok, kontrolovat naplňování vytyčených cílů a efektivity programu.

Konkrétní plány společnosti Microsoft pro Českou republiku

Iniciativa Partneři ve vzdělávání (Partners in Learning) stojí na třech základních programech:

  • Fresh Start – jeho hlavním cílem je odstranění problémů s darovanými počítači, které do škol přicházejí zcela bez softwaru. Program potvrzuje vlastnictví licencí operačních systémů na těchto darovaných počítačích. Škola se do něj zapojí prostým vyplněním přihlášky na webu a obratem získá ZDARMA licence a instalační CD.

  • PiL School Agreement – program určený školám z ekonomicky slabých regionů ČR s vysokým počtem rodin na podpoře. Školy z těchto regionů mohou získat operační systém Windows XP ZDARMA a Microsoft Office XP Professional za cenu v řádu desítek korun ročně na jeden počítač. Celkem nabídneme tyto zvýhodněné podmínky 15% základních a středních škol registrovaných v síti škol ČR.

  • PiL granty – jde o řadu samostatných projektů, které jsou přímo financovány společností Microsoft. Celková investice během 5 let bude činit zhruba 30 milionů Kč.

Cílem projektů je:

  • Rozšířit síť škol, které poskytují profesionální vzdělání v oboru – zvýšit počet členů programu Microsoft IT Academy (nyní 8 škol), kde studenti a pedagogové získávají celosvětově uznávaný průmyslový certifikát Microsoft Certified Professional nebo Microsoft Office Specialist.

  • Vytvoření skupiny pedagogů, kteří nasazují ICT i při výuce předmětů, které s IT nesouvisejí, např. dějepis a zeměpis, za pomoci e-learningu, multimediálních nástrojů, encyklopedií. Takoví učitelé se pak stávají vzory pro ostatní – Program Moderní učitel.

  • Spolupracovat a podílet se prostřednictvím partnerů na výrobě e-learningových výukových kurzů, dostupných v universálně přenosných otevřených formátech.

  • Podporovat mladé a nadané vývojáře – Program Mladý vývojář.

  • Poskytnout pomoc při budování Portálu českého školství a poskytnou zkušenosti ze zahraničí od počáteční analýzy až pro realizaci.

  • Pomoci vybudovat centra technické pomoci, která řeší technické problémy s ICT na jednotlivých školách – Program technické podpory pro školy.

  • Každoročně monitorovat dopad realizovaných programů na české školství.

Related Posts