Microsoft rozšiřuje projekt „Výhody legálních Windows“

Projekt „Výhody legálních Windows“ ověřuje pravost systému Windows, přináší uživatelům nesporné výhody a chrání je před riziky padělaného software.

Již v listopadu minulého roku představila společnost Microsoft v České republice, Číně
a Norsku v testovací fázi pilotní projekt „Výhody legálních Windows“. Každý návštěvník centra stahování Microsoft Download Center je před stažením programů požádán o jednoduché ověření pravosti svého operačního systému Windows. Po provedení ověření pravosti účastníci získají snadný a rychlý přístup ke stahování programů na Microsoft Download Center, ale i dalším výhodám v podobě speciální nabídky vybraných produktů za zvýhodněných podmínek, či zcela zdarma. Od 7. února 2005 se pilotní projekt rozšiřuje o další jazykové verze i obsah. V rámci rozšíření projektu nabízí Microsoft českým uživatelům Windows také tzv. legalizační nabídku. Tato nabídka pomůže těm účastníkům, kteří mají podezření, že jim byla prodána padělaná verze Windows, a tak mohou získat originální verzi Windows zdarma.


“Softwarové pirátství či padělání software je velkým celosvětovým problémem pro zákazníky
i prodejce. Programem Výhody legálních Windows a dalšími aktivitami se proto snažíme poukázat na řadu výhod, které přináší využívání legálního software,“
uvedl Tomáš Koška, ředitel divize Information Worker and Windows Client společnosti Microsoft. „Zákazníci se díky programu Výhody legálních Windows mohou ujistit, že jejich software je skutečně legální a kromě nejistoty se zbaví také rizika, které s sebou padělané kopie přináší,“ dodal Tomáš Koška.

Od 7. února se pilotní projekt „Výhody legálních Windows“ rozšíří následujícím způsobem:

 • pilotní program bude rozšířen o dalších dvacet jazykových verzí systému Windows;

 • téměř celý obsah Microsoft Dowload Center týkající se Windows bude vyžadovat ověření pravosti;

 • pro uživatele Windows v češtině, norštině a zjednodušené čínštině bude vyžadováno povinné ověření pravosti pro stahování na Microsoft Dowload Center;

 • uživatelé legálních Windows, kteří se do programu zapojí, mají možnost získat nové softwarové výhody mezi něž patří:

  。 Microsoft Photo Story 3 pro Windows,

  。 Winter Fun Pack 2004,

  。 50% sleva na MSN hry na www.zone.com,

  。 šestiměsíční zkušební verze aplikace Microsoft Office OneNote 2003,

  。 překladový slovník pro aplikaci Microsoft Word (z českého do anglického
  a německého jazyka),

  。 vybrané kapitoly z knihy Mistrovství Office 2003,

  。 aplikace BCMnet pro sdílení obchodních kontaktů.

Navíc k této rozšířené nabídce pro ověřené uživatele legálních Windows připravil Microsoft časově omezenou nabídku pro ty účastníky, kteří mají podezření, že jim byla prodána padělaná verze Windows. Tito zákazníci budou moci získat pravou verzi Windows zcela zdarma při doložení požadovaných dokumentů. Nabídka je platná v období od 1. února 2005 do 15. května 2005.

Všichni účastníci programu budou informováni, jak poznat pravou verzi Windows, jak si zajistit nápravu u prodejců, a jak si chránit svůj počítač. Všechny podrobnější informace uživatelé naleznou na internetových stránkách:

http://www.microsoft.com/genuine/default.mspx?displaylang=cs.

V druhé polovině roku 2005 bude povinné ověření pravosti systému Windows vyžadováno pro celý obsah Microsoft Dowload Center a Windows Update. Kritické a bezpečnostní aktualizace systému budou k dispozici pomocí funkce Automatické aktualizace systému Windows.

Related Posts