Microsoft pomůže získat finanční prostředky na investice do IT z fondů Evropské unie

Grantové poradenství EUGA (EU Grant Advisor) společnosti Microsoft pro rozvoj podnikání malých a středních společností je k dispozici i pro české firmy.

Cílem programu je ulehčit malým a středním firmám, univerzitám, orgánům státní správy a dalším oprávněným subjektům přístup ke grantům obecně, zejména pak ke grantům ze strukturálních fondů Evropské unie. Program EUGA nabízí prostřednictvím specializovaného internetového portálu aktuální databázi grantů určených pro investice do informačních technologií, služby specialistů společnosti Microsoft a služby externích poradenských firem. Databáze grantů je aktualizována jednou týdně a v současné době obsahuje více než 6 500 otevřených grantů.

Aby Evropská unie podpořila růst a inovaci, vytvořila strukturální fondy ve výši 117 miliard euro. Na základě grantové žádosti na konkrétní rozvojový projekt mohou soukromé společnosti z těchto fondů EU získat úhradu až 49 % nákladů, nekomerční subjekty dokonce až 100 % nákladů.

„Česká republika, která má přístup k těmto zdrojům od svého vstupu do Evropské unie v květnu 2004, může čerpat z fondů 1,5 miliardy euro. Podle průzkumu, který proběhnul v 15 státech EU, však pouze 45 % společností ví, že tyto fondy existují, a pouze 4 % společností se pokusí o grant požádat,“ uvedl Vladimír Smutný, obchodní ředitel pro malé a střední firmy společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. „Cílem programu Grantového poradenství EUGA je informovat malé a střední společnosti o možnosti využití grantů a následně jim poskytnout návod a pomoc při přípravě a podávání žádosti o grant a získávání nabízených finančních prostředků.“

Zájemci o grant mohou v závislosti na oboru svého podnikání, regionu a typu organizace prostřednictvím portálu Grantového poradenství EUGA zjistit, jaké mají v daném okamžiku možnosti granty čerpat. Na základě získaných informací pak mohou zažádat o pomoc specialisty společnosti Microsoft, případně externí poradenské firmy zajištěné společností Microsoft. Tito specialisté následně pro vybrané konkrétní projekty zájemcům bezplatně vypracují grantovou žádost. Více informací o programu EUGA a přístup ke grantové databázi naleznete na adrese www.microsoft.com/cze/mojefirma/euga/.

Kromě zahájení mezinárodního projektu EUGA v České republice (dnes je do projektu zapojeno více než 10 států EU) se Microsoft dohodnul s nejvýznamnějšími IT společnostmi na českém trhu (CISCO, AutoCont, HP, Intel a další) na spojení aktivit v oblasti podpory podnikání malých a středních firem. V nejbližších dnech bude proto projekt EUGA rozšířen o další oblasti pomoci. Všechny tyto aktivity probíhají pod záštitou Hospodářské komory ČR a Ministerstva informatiky ČR.

Konkrétní náplň programu Grantového poradenství EUGA, včetně partnerských částí, bude představena veřejnosti prostřednictvím roadshow. Přihlásit se je možné na internetovém portálu www.getit.cz (») (registrace i účast je zdarma), časový harmonogram roadshow je následující:

Related Posts