Jan Mühlfeit jmenován viceprezidentem pro veřejnou správu v regionu Evropa, Střední Východ a Afrika

Paříž, Francie – Společnost Microsoft dnes oznámila jmenování Jana Mühlfeita do funkce viceprezidenta pro veřejnou správu. Ve své nové roli bude zodpovědný za vztahy
s vládami primárně v oblasti Evropy, Středního Východu a Afriky s rozšířenou zodpovědností také za vztahy s globálními mezinárodními organizacemi včetně Organizace spojených národů, NATO, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a institucemi Evropské Unie.

Jan Mühlfeit nastoupil do společnosti Microsoft v roce 1993 a jako člen vrcholového vedení společnosti Microsoft byl doposud ve funkci viceprezidenta zodpovědný za řízení poboček ve 28 zemích, převážně v regionu střední a východní Evropy. Ten byl pod jeho vedením vyhodnocen jako nejúspěšnější na celém světě ve čtyřech po sobě jdoucích letech. Jan Mühlfeit se ve své práci s vládami, zákazníky i partnery soustředil zejména na pozvednutí jejich konkurenceschopnosti, stejně jako na kvalitu produktů a služeb, které jim společnost Microsoft v tomto regionu poskytuje.

„Mám obrovskou radost z toho, že se Jan Mühlfeit přidává k našemu týmu a z toho, jaké zkušenosti a znalosti přináší pro naše zákazníky veřejné správy na celém světě,” prohlásila Gerri Elliot, viceprezidentka Microsoft Corporation pro celosvětovou veřejnou správu. „Spolupracujeme s vládami na takových projektech, které pomáhají řešit skutečné potřeby občanů jednotlivých zemí a Jan bude v těchto snahách skvělým přínosem,” dodala.

Ve své nové pozici bude mít Jan Mühlfeit na starosti strategii, společné projekty a vztahy s vládami v Evropě, na Středním Východě a v Africe a zároveň s mezinárodními organizacemi působícími ve všech zemích světa, ve kterých má společnost Microsoft svá zastoupení. Se svým novým týmem se bude věnovat zejména tomu, jak může společnost Microsoft přispět k řešení klíčových otázek jako je snižování nezaměstnanosti nebo akcelerace ekonomického růstu jednotlivých zemí. Zejména v případě členských států Evropské Unie se bude zabývat tím, jak dále pozdvihnout jejich konkurenceschopnost a dosáhnout tak cílů tzv. Lisabonské strategie.

„Zkušenosti a osobní nasazení Jan Mühlfeita v oblasti vztahů s vládami a vzdělávacími institucemi, doplněné o jeho znalost evropského prostředí, z něj pro tuto roli činí výjimečně vhodného kandidáta,” řekl Jean-Philippe Courtois, CEO Microsoft EMEA a senior viceprezident Microsoft Corporation.

„Organizace veřejné správy v Evropě, na Středním Východě a v Africe mají své specifické cíle a výzvy. Chápeme, že když se rozhodují o nasazení informačních technologií, zajímají se o klíčové faktory jako je dopad na ekonomický růst nebo zlepšení vzdělávání,” prohlásil Jan Mühlfeit. „Naše vztahy s veřejnou správnou jsou dlouhodobé a silné. Těším se na jejich další zlepšování.“

Divize společnosti Microsoft pro veřejnou správu se zabývá společnými programy a projekty s vládami, vzdělávacími a nevládními
organizacemi v oblastech, kde nasazení moderních informačních technologií může pomoci zlepšit služby vlády pro občany, kvalitu vzdělávání nebo jiné z priorit veřejné správy. Společnost Microsoft spolupracuje s organizacemi veřejné správy na tvorbě řešení, která přinášejí nejmodernější technologie na národní nebo místní úroveň.

O společnosti Microsoft


Posláním společnosti Microsoft, založené v roce 1975, je umožnit prostřednictvím špičkového softwaru, služeb a řešení lidem a organizacím na celém světě zcela naplnit jejich potenciál.

O společnosti Microsoft v regionu Evropa, Střední Východ a Afrika


Společnost Microsoft operuje v regionu Evropa, Střední Východ a Afrika od roku 1982. V tomto regionu zaměstnává více než 12,000 lidí v 55 pobočkách a nabízí své služby, produkty a řešení celkem ve 139 zemích.

Fotografie

Více informací


Vojtěch Jirků

Director, Business Strategy

Microsoft East European Headquarters

Telefon: +420 261 197 172

E-mail: [email protected]

Related Posts