Microsoft uvádí novou verzi Microsoft Business Solutions – Navision 4.0

Microsoft Navision 4.0 poskytuje malým a středně velkým společnostem nové možnosti jejich rozvoje a růstu prostřednictvím jednoduché implementace, snadného používání a nových funkcionalit.

Microsoft dnes představil novou verzi ekonomického systému, Microsoft Navision 4.0. Microsoft Navision 4.0 přináší větší jednoduchost, hlubší pohled na důležité obchodní informace, větší kontrolu nad financemi a zlepšení procesů malým a středně velkým podnikům, které chtějí růst. Jde o důležitou novou verzi, která je první po akvizici Navisionu společností Microsoft. Microsoft Navision 4.0 vyvinuli odborníci v dánském vývojovém centru Vedbaek, původním sídle společnosti Navision a dnes největším vývojovém středisku Microsoft mimo území Spojených států. Služby spojené s implementací Microsoft Navision poskytuje v České republice více než 60 lokálních certifikovaných partnerů společnosti Microsoft.

„Microsoft Navision 4.0 je čerstvý přírůstek do naší produktové rodiny, který je plný nových funkčností a vylepšení. Našim zákazníkům chceme co nejvíce pomoci při rozvoji jejich podnikatelských aktivit a záměrů. Proto také při vývoji Microsoft Navision 4.0 naši odborníci vycházeli ze skutečných přání a požadavků zákazníků,“ uvedl Petr Karásek, ředitel divize Microsoft Business Solutions. „Věřím, že se nám to povedlo, a že nová verze produktu přinese uživatelům významné výhody v konkurenční soutěži na trhu. Pro mně osobně je to významná verze s mnoha inovacemi a rozšířenou integrací s ostatními Microsoft produkty,“ dodal Petr Karásek.

Microsoft Navision 4.0 obsahuje oproti předcházející verzi řadu vylepšení a doplňků, které umožní malým a středně velkým firmám zhodnotit jejich konkurenční výhody na dnešním globálním trhu. K těm nejvýznamnějším patří zejména:

 • nový vzhled uživatelského rozhraní – uživatelské rozhraní bylo převedeno do stylu rozhraní Microsoft Office Outlook,

 • automatické mezipodnikové účtování – například prodejní faktura z jedné společnosti se automatizovaně stane nákupní fakturou ve druhé apod.,

 • nástroj pro grafické plánování ve výrobě – umožňuje rychlý a dokonalý přehled
  o rozpracovaných či plánovaných zakázkách s možností grafického přeplánování operací,

 • funkčnost automatických upozornění – umožňuje automatické zasílání zpráv
  o určitých událostech v systému,

 • možnost vytváření rozpočtů prodejů zboží a jejich porovnání se skutečností
  v analytických sestavách,

 • nástroj Business Analytics pro grafické manažerské analýzy – umožňuje tvorbu úhledných sestav a přehledů ze všech oblastí systému.

V červnu 2004 divize Microsoft Business Solutions oznámila svou celosvětovou vývojovou strategii se zaměřením na pět klíčových pilířů integrace inovací a vizí k vytvoření software, který změní práci miliónům podniků na celé světě. Těmito základními pilíři jsou: posílit uživatele, poskytovat hlubší pohled na firemní procesy, zajistit propojenost, snižovat celkové náklady na vlastnictví a vytvářet adaptivní procesy.

Odborníci z divize Microsoft Business Solutions začlenili tyto pilíře do vývoje Microsoft Navision 4.0 následujícím způsobem:

 • Posílení uživatelů – nové uživatelské rozhraní podobné známému prostředí Microsoft Office Outlook 2003 snižuje náklady na školení a zvyšuje produktivitu zaměstnanců tím, že pracují v intuitivním prostředí. Uživatelé si také mohou vytvořit svou vlastní strukturu základního menu a snadno propojit s Microsoft Navision 4.0 své ostatní pracovní zdroje a soubory. Navíc jim vylepšený systém pracovních oken umožní lepší přístup k informacím a přehledu pracovních úkolů. Uživatelé tak budou moci lépe
  a rychleji reagovat na požadavky a dotazy zákazníků;

 • Poskytování hlubšího pohledu na firemní procesy – vylepšené analytické nástroje
  spolu s obchodními grafy poskytují uživatelům názorný pohled na analýzy podnikání
  a poskytují jim přehled o informacích, které jsou kritické pro strategické obchodní řízení;

 • Zajištění propojenosti – služba Business Notification uživatelům přináší lepší propojení se zákazníky, dalšími zaměstnanci i dodavateli. Umožňuje pružně reagovat na neočekávané situace a události díky přesné informovanosti potřebných lidí v podniku
  i mimo něj;

 • Snižování celkových nákladů na vlastnictví – Microsoft Navision 4.0 obsahuje oborové šablony, které umožňují partnerům Microsoft snížit čas nutný pro implementaci řešení. Tím klesají také náklady s implementací spojené;

 • Adaptivní procesy – od malých výrobců je často vyžadována pohotovost a flexibilnost procesů. Microsoft Navision 4.0 jim nabízí rychlý a dokonalý přehled o rozpracovaných či plánovaných zakázkách, stavu materiálu či objednávek a umožňuje plánování potřebných procesů a výjimek bez zbytečných komplikací.

Také pro partnery přináší nová verze Microsoft Navision 4.0 řadu výhod. Partneři mohou do Microsoft Navision 4.0 ještě snadněji integrovat svá vlastní doplňková a vertikální řešení. Nová verze také obsahuje vylepšené nástroje pro upgrade ke zrychlení přechodu stávajících zákazníků na novou verzi. Nové XML porty usnadňují nastavení Microsoft Navision 4.0 dle požadavků zákazníka a propojení s dalšími podnikovými řešeními, prodejci a obchodními partnery.

Systém Microsoft Navision je v současné době užíván více jak 700 společnostmi v České republice a na Slovensku a více než 45.000 organizacemi po celém světě. Microsoft Navision je určen pro malé a středně velké podniky nebo pro divize a pobočky velkých organizací, které potřebují řešení v rozsahu zhruba pro 100 uživatelů. Microsoft Navision je vhodný zejména pro podniky, které hledají jednotné řešení s rychlou implementací, přizpůsobené jejich požadavkům a se snadnou údržbou, jehož zavedení bude mít minimální dopad na běžný chod firmy. Microsoft Navision integruje finanční, výrobní, distribuční a zákaznický management, dodavatelské řetězce, analýzu a data z elektronického obchodu do jednoho organizovaného řešení.

Více informací naleznete na internetových stránkách: http://www.microsoft.com/cze/businesssolutions/navision/7_ways.asp.

O Microsoft Business Solutions

Microsoft Business Solutions, divize společnosti Microsoft, nabízí širokou škálu integrovaných podnikových aplikací a služeb navržených pro středně velké a velké společnosti přinášející zlepšené navazování a udržování kontaktů se zákazníky, zaměstnanci, partnery a dodavateli. Aplikace Microsoft Business Solutions automatizují a optimalizují strategické podnikové procesy jako jsou finance, distribuce, lidské zdroje, vedení projektů, zákaznický servis a podpora, řízení prodejních aktivit, řízení dodavatelských řetězců,
e-commerce a výroba.

Více informací naleznete na adrese http://www.microsoft.com/cze/BusinessSolutions.

Fotografie

Related Posts