Microsoft představil na konferenci Convergence 2005 strategii v oblasti podnikových aplikací

Skupina Microsoft Business Solutions v rámci každoroční zákaznické konference Convergence představila zákazníkům a partnerům strategii v oblasti podnikových aplikací a upřesnila plán uvádění nových technologií.

Na konferenci Convergence 2005, která se konala 6. – 9. března v San Diegu vystoupili jako hlavní řečníci předseda představenstva a hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft Bill Gates a senior viceprezident skupiny Microsoft Business Solutions Doug Burgum. Bill Gates mluvil 9. března o podnikových aplikacích jako o základní komponentě každodenních podnikových operací dnes i v budoucnosti a o jejich rostoucím strategickém významu pro Microsoft.

„Windows a Office jsou silnými základy pro produktivitu a hodnotnou platformou pro naše partnery k vývoji kvalitních řešení s přidanou hodnotou,“ prohlásil Bill Gates, předseda představenstva a hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft. „Skupina Microsoft Business Solutions staví na těchto základech a dodává špičkové podnikové aplikace, které jsou jednoduché a méně nákladné a nabízí mnoha společnostem nové možnosti rozšíření jejich podnikání.“

Doug Burgum potvrdil vizi Billa Gatese v oblasti podnikového software. Zdůraznil závazek skupiny Microsoft Business Solutions poskytovat zákazníkům široký výběr řešení s bohatými funkcemi, které přesně odpovídají jejich potřebám, a to za výhodné konkurenční ceny. Základem vize Microsoft Business Solutions je umožnit organizacím uskutečňovat své podnikatelské záměry díky propojení lidí a procesů prostřednictvím známého a cenově dostupného software společnosti Microsoft. V souladu s touto vizí uvedla skupina Microsoft Business Solutions v průběhu posledních dvanácti měsíců na trh podstatné aktualizace a zdokonalení svých klíčových produktů pro správu podnikových procesů. V návaznosti na silné stránky stávajících řešení ohlásil Burgum další dvě významné „vlny“ jejich inovací, které budou dalším naplněním nastíněné vize.

Plán zásadních inovací


Základem rozšířeného plánu obchodní skupiny Microsoft Business Solutions je poskytovat zásadní inovace prostřednictvím sladění jejich vývoje s potřebami zákazníků a jejich stávajícím technologickým prostředím. Tým Microsoft Business Solutions bude rozvíjet
a podporovat dnešní podniková řešení minimálně do roku 2013 a nabídne pět let základní podpory pro každou hlavní verzi od termínu její všeobecné dostupnosti na trhu. Pro většinu produktů bude navíc dostupná online podpora, a to po dobu osmi let.

„Projekt Green“, což je kódové označení pro budoucí rozvoj podnikových aplikací Microsoft Business Solutions, bude probíhat ve dvou vlnách. První vlna proběhne v letech 2005 až 2007 a bude se týkat uvedení sdíleného uživatelského rozhraní, které bude založeno zhruba na padesáti konfigurovatelných rolích, které lidé zastávají v rámci organizace. Vše bude hladce
integrováno s Microsoft Office. Podnikové aplikace Microsoft budou spolupracovat
s různými aplikacemi služeb a budou obsahovat konfigurovatelné prostředí pro tvorbu sestav založené na SQL Server Reporting Services a společné prostředí pro intranet a extranet se zvýšeným zabezpečením založené na technologii Microsoft Office SharePoint Portal Server. Výsledkem bude možnost nové úrovně spolupráce mezi organizacemi i uvnitř nich.

Druhá vlna bude zahájena v roce 2008. Bude vycházet z inovací první vlny a aplikovat přístup modelování podnikových procesů. Inovace druhé vlny budou využívat výhod a výkonu WinFX a Visual Studio .NET. Naplněním své vize umožní Microsoft Business Solutions zákazníkům využívat zvyšujících inovací svých současných produktů bez výrazného zvýšení nákladů či přerušení činnosti.

„Pokračujeme v rozsáhlém investování do našich podnikových aplikací, protože nám záleží na podnikání našich zákazníků,“ řekl Doug Burgum, senior viceprezident skupiny Microsoft Business Solutions. „Tým Microsoft Business Solutions usiluje o rozvíjení všech svých řešení takovým způsobem, aby se přizpůsobovala měnícím se požadavkům, potřebám i výzvám, kterým naši zákazníci musí čelit.“

Doug Burgum také nastínil plán uvádění nových verzí podnikových aplikací Microsoft Business Solutions:

  • Microsoft Business Solutions – Axapta

    Microsoft uvede Microsoft Axapta 3.0 Service Pack 4 ve druhém čtvrtletí 2005. Dostupnost beta verze Microsoft Axapta 4.0 se očekává ve čtvrtém čtvrtletí 2005. Obecná dostupnost verze 4.0 by pak měla být v první polovině roku 2006.

  • Microsoft Business Solutions – Navision

    Microsoft uvede Microsoft Navision 4.01 ve třetím čtvrtletí 2005.

  • Microsoft Business Solutions – CRM

    Další verze Microsoft CRM bude uvolněna ve čtvrtém čtvrtletí 2005.

O Microsoft Business Solutions


Microsoft Business Solutions, divize společnosti Microsoft, nabízí širokou škálu integrovaných podnikových aplikací a služeb navržených pro středně velké a velké společnosti přinášející zlepšené navazování a udržování kontaktů se zákazníky, zaměstnanci, partnery a dodavateli. Aplikace Microsoft Business Solutions automatizují a optimalizují strategické podnikové procesy jako jsou finance, distribuce, lidské zdroje, vedení projektů, zákaznický servis a podpora, řízení prodejních aktivit, řízení dodavatelských řetězců,
e-commerce a výroba.

Více informací naleznete na adrese http://www.microsoft.com/cze/BusinessSolutions.

Related Posts