Výsledky národního kola soutěže Euromanager potvrdily kvalitu týmu podporovaného společností Microsoft

Tým podporovaný společností Microsoft postoupil do mezinárodního finále soutěže Euromanager.

Studentský tým, který se v prvním i ve druhém kole soutěže Euromanager umístil na prvním místě, zvítězil také v národním finále soutěže. Tento tým se jako zástupce České republiky zúčastní od 11. do 14. dubna 2005 mezinárodního kola soutěže, které proběhne v portugalském Lisabonu. Kromě účasti v mezinárodním kole bude mít vítězný tým příležitost týdenního stínování managementu společnosti Microsoft. Členové týmu tak budou z blízka sledovat každodenní život mezinárodní firmy a práci manažerů v reálném prostředí.

Jednodenní národní finále, které proběhlo 8. března 2005 v prostorách a pod záštitou pražského magistrátu, kladlo na soutěžní týmy vysoké nároky. Aby prokázali své schopnosti, museli soutěžící pracovat a rozhodovat se pod značným tlakem a ve velmi krátkých časových úsecích. Následné slavnostní vyhlášení vítězů národního kola soutěže Euromanager proběhlo 15. března 2005 v prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice. Záštitu vyhlášení vítězů poskytl Primátor hlavního města Prahy, MUDr. Pavel Bém.

O výsledcích mezinárodního kola Euromanager, které proběhne od 11. do 14. dubna 2005 v Lisabonu, a úspěších týmu společnosti Microsoft Vás budeme průběžně informovat.

O projektu Global Management Challenge (GMC) Euromanager

GMC je velmi realistickou simulací firemního prostředí založenou na počítačovém zpracování fiktivního trhu, v němž modelové obchodní společnosti soutěží s cílem dosáhnout nejvyšší ceny za akcii a nejlepšího tržního postavení na základě dosaženého zisku. Toto kritérium určí vítěznou společnost na trhu a vítězný tým soutěže. Každému týmu je přidělena jedna modelová společnost a nezbytné údaje charakterizující její finanční a ekonomický statut na trhu. Počítačový model vyhodnocuje důsledky vypracovaných stanovisek ( řešení ) týmů v oblasti marketingu, výroby, lidských zdrojů, logistiky a financí a stanoví konečnou bilanci (zisk-ztráty) přidělené společnosti. V každém týmu může participovat maximálně 5 účastníků. Každý účastník je manažerem jedné z pěti výše uvedených oblastí. Všechny týmy mají svého vedoucího.

Related Posts