Microsoft zveřejnil podrobné informace o Microsoft Visual Studio 2005

Microsoft zveřejnil podrobné informace o cenách a licencování Visual Studio 2005 a zjednodušil předplatné Microsoft Developer Network (MSDN).

Společnost Microsoft upřesnila informace o cenách a licenčních podmínkách pro Visual Studio 2005 a jeho kompletní sadu vývojářských nástrojů. Microsoft také zveřejnil informace o zjednodušení předplatného pro MSDN, které je pro většinu vývojářů základním způsobem jak Visual Studio získat. Microsoft sníží předpokládanou prodejní cenu Visual Studio 2005 Professional Edition. Nabídne také speciální ceny současným předplatitelům MSDN pro Visual Studio 2005 Team System, což je rozšíření produktové řady Visual Studio o nástroje pro správu životního cyklu software. Současní uživatelé Visual Studio navíc získají předplatné MSDN za zvýhodněnou cenu. Tato mimořádná nabídka je plánována na druhou polovinu kalendářního roku 2005.

„Prostřednictvím sady Visual Studio 2005 uvádí Microsoft funkce a technologie pro podporu vývoje aplikací ve všech fázích životního cyklu software, od vývoje po instalaci,“ řekl S. Somasegar, korporátní viceprezident vývojové divize společnosti Microsoft. „Příznivější cenová politika pro malé firmy a zjednodušení předplatného MSDN pro naše podnikové zákazníky nám navíc umožní dodávat kompletní vývojářskou platformu pro uspokojení vývojářů všech úrovní.“

Nové předpokládané prodejní ceny předplatného a obnovení předplatného pro Microsoft Visual Studio 2005 Professional a Standard jsou následující:

 • Visual Studio 2005 Professional Edition: 799 USD (upgrade: 549 USD),

 • Visual Studio 2005 Tools pro Microsoft Office System: 799 USD (upgrade: 549 USD),

 • Visual Studio 2005 Standard Edition: 299 USD (upgrade: 199 USD),

 • Visual Studio 2005 Express Edition: 49 USD.

Visual Studio 2005 Team System a předplatné MSDN pro nové zákazníky

Uvedením produktu Visual Studio Team System Microsoft rozšiřuje oblast uživatelů produktové řady Visual Studio mimo vývojáře a vývojářské týmy. Visual Studio Team System totiž obsahuje nástroje pro projektové manažery, pracovníky testující software, softwarové a infrastrukturní architekty a další pracovníky, kteří rozhodují v oblasti IT. Visual Studio 2005 Team System také nabízí nové pokročilé funkce softwarovým vývojářům. Prostřednictvím úzce integrovaných nástrojů pro návrh aplikace, vývoj a kontrolu kvality společně s upravitelnou metodologií softwarového procesu poskytuje Visual Studio 2005 Team System vývojářským týmům nástroje a procesy, které jim pomohou zvýšit efektivitu organizací a snížit náklady na vývoj.

Do produktové řady Visual Studio 2005 Team System založené na rolích patří Visual Studio Team Edition for Software Architects, Visual Studio Team Edition for Software Developers
a Visual Studio Team Edition for Software Testers. Součástí Visual Studio 2005 Team System je také sada Visual Studio Team Suite, která obsahuje všechny tři výše uvedené produkty a nový Visual Studio Team Foundation Server pro efektivnější týmovou spolupráci.

„Trend sladění IT s podnikovými procesy jednoznačně vyžaduje, aby IT organizace poskytovaly užitnou hodnotu po celou dobu životního cyklu aplikace,“ uvedla Theresa Lanowitz, ředitelka výzkumu společnosti Gartner Inc. „Požadavky na produkty na tomto trhu a v této kategorii se přesunuly od jednoúčelových aplikací směrem ke strategickému plánování pro celý životní cyklus. Předpokládá se, že nasazení těchto strategičtějších produktů se stane jedním z komponentů budování kvalitního ekosystému aplikací, jehož součástí jsou také lidé a procesy.“

Většina uživatelů Visual Studio jej získá prostřednictvím předplatného MSDN, které také poskytuje Software Assurance pro Visual Studio. Zákazníci si dnes vybírají úroveň předplatného MSDN, a získávají tak vývojové a testovací licence pro servery a aplikace Microsoft společně s příslušným produktem Visual Studio. Zákazníci budou moci nadále využívat těchto výhod předplatného MSDN i u nového systému předplatného, který je součástí produktové řady Visual Studio 2005.

Předpokládané prodejní ceny předplatného a obnovení předplatného pro Visual Studio 2005 Team System jsou ve srovnání s tradičně nákladnými produkty v tomto tržním segmentu velmi výhodné. Ceny multilicencí začínají na 3 191 USD včetně Software Assurance. Více informací o odhadovaných maloobchodních cenách pro Visual Studio 2005 Team System najdete na http://msdn.microsoft.com.

Kromě toho bude Microsoft nabízet předplatné MSDN společně s produkty Visual Studio Professional Edition, a tak nabídne malým podnikům stejné výhody předplatného, jako velkým podnikům:

 • Visual Studio 2005 Professional Edition s předplatným MSDN Premium: 2 499 USD (upgrade: 1 999 USD),

 • Visual Studio Professional 2005 Edition s předplatným MSDN Professional: 1 199 USD (upgrade: 799 USD),

 • předplatné MSDN Operating Systems: 699 USD (upgrade: 499 USD),

 • předplatné MSDN Library: 199 USD (upgrade: 99 USD).

Bezplatný přechod na novou verzi pro aktivní předplatitele MSDN Universal

Současní předplatitelé MSDN Universal mohou snadno přejít na Visual Studio 2005 Team System a automaticky získat bezplatný upgrade pro jeden z produktů založených na rolích.
A to za každou aktivní licenci předplatného, kterou vlastní v době, kdy je daný produkt dostupný. K dispozici budou rovněž speciální ceny pro upgrade na Team Suite. Aktivní předplatitelé se také mohou rozhodnout obnovit své předplatné a zachovat si současné ceny pro veškerá budoucí obnovení. Zákazníci bez předplatného nebo zákazníci, jejich předplatné vyprší do doby, než bude produkt dostupný, nebudou moci těchto speciálních nabídek využít.

Speciální možnost přípravy na Visual Studio 2005

V rámci příprav uvedení Visual Studia 2005 připravuje Microsoft také speciální zvýhodněné ceny pro uživatele, kteří chtějí zakoupit nebo aktualizovat předplatné MSDN. Zakoupením MSDN Universal dnes uživatelé získají nárok na bezplatný upgrade na Visual Studio 2005 Team System v okamžiku uvedení produktu na trh. Toto uvedení se očekává ve druhé polovině roku 2005.

Výhody přechodu na Visual Studio 2005 pro partnery Microsoft

Partnerský program Microsoft poskytuje partnerům výhody při nákupu software
a vývojářských licencí prostřednictvím předplatného MSDN. Současně s uvedením produktu Visual Studio 2005 získají partneři výhodný upgrade a přechod na novou verzi. O podrobnostech změn partnerského programu Microsoft budou všichni partneři informováni v létě 2005. Pro podporu partnerů jsou připraveny vhodné plány přechodu tak, aby pro ně byla změna výhodná.

O produktu Visual Studio

 • Visual Studio 2005 Team System jsou integrované a rozšiřitelné vývojářské softwarové nástroje, které umožňují podnikům redukovat složitost dodávaných řešení.

 • Visual Studio 2005 Professional Edition je komplexní vývojářský nástroj pro samostatné vývojáře i malé týmy.

 • Visual Studio 2005 Standard Edition je vývojářský nástroj pro příležitostné vývojáře vytvářející aplikace pro Windows, Internet a mobilní zařízení.

 • Visual Studio 2005 Tools pro Microsoft Office System je komplexní vývojářský nástroj pro profesionální vývojáře, kteří vytvářejí řešení pro Microsoft Office System
  s použitím aplikací jako Excel, Word nebo InfoPath.

 • Visual Studio 2005 Express Editions obsahuje:

  。 Visual Web Developer 2005 Express Edition – nástroj pro tvorbu dynamických webových prezentací a webové služby,

  。 Visual Basic 2005 Express Edition, Visual C# 2005 Express Edition, Visual C++ 2005 Express Edition a Visual J# 2005 Express Edition – programovací nástroje, s jejichž pomocí se začínající programátoři učí vytvářet aplikace pro Windows.

Related Posts