Microsoft oznámil akvizici Groove Networks

Microsoft posílí svůj tým o kvalifikované odborníky společnosti Groove Networks. Tvůrce IBM Lotus Notes se bude podílet na vývoji nové generace software pro týmovou spolupráci.

Společnost Microsoft oznámila plánovanou akvizici firmy Groove Networks, předního dodavatele software pro spolupráci v týmu a „virtuální kancelář“. Společnost Groove byla založena v roce 1997 a posledních pět let úzce spolupracovala se společností Microsoft. Akvizice by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí 2005. Groove bude pokračovat v činnosti jako nezávislá společnost, dokud nebudou splněny všechny legislativní podmínky a akvizice dokončena. Po provedení akvizice se tým téměř 200 zaměstnanců stane součástí skupiny Information Worker společnosti Microsoft a bude nadále pracovat v původním sídle společnosti Groove.

„Akvizice Groove doplní nabídku společnosti Microsoft o inovativní produkty pro spolupráci v reálném čase. Uživatelé tak brzy získají unikátní nástroje pro řízení práce na projektech a dokumentech,“ uvedl Tomáš Koška, ředitel divize Information Worker and Windows Client společnosti Microsoft.

Ray Ozzie, zakladatel společnosti Groove a tvůrce IBM Lotus Notes nastoupí do Microsoft na pozici technického ředitele (CTO – chief technical officer). Ve své pozici bude zodpovědný přímo Billu Gatesovi, předsedovi představenstva a hlavnímu softwarovému architektovi společnosti Microsoft. Mimo to bude Ray nadále pokračovat ve své práci v rámci týmu Groove, který bude začleněn do skupiny Information Worker.

„Ray a jeho tým jsou skuteční inovátoři. Microsoft i naši zákazníci budou mít z jejich zkušeností značný užitek,“ řekl Bill Gates, předseda představenstva a hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft.

„Po několikaleté úzké partnerské spolupráci s Rayem bude skvělé mít ho zde, v týmu našich předních manažerů.“


Začlenění produktů společnosti Groove ke stávajícím produktovým řadám Microsoft umožní ještě lépe pokrýt potřeby organizací v oblasti týmové spolupráce. Podniky všech velikostí stále častěji potřebují vytvářet geograficky neomezené týmy složené například ze zaměstnanců, zákazníků, partnerů, ale i dodavatelů či zprostředkovatelů. Produkty společnosti Groove tak rozšíří stávající nabídku Microsoft, která je nyní tvořena následujícími řešeními:

  • Řešení spolupráce v reálném čase – jako jsou Microsoft Office Live Meeting 2005 a Microsoft Office Live Communications Server, která umožňují okamžitou spolupráci typu jednotlivec-jednotlivec i jednotlivec-skupina;

  • Serverová řešení pro spolupráci – jako jsou Microsoft Office SharePoint Portal Server a Windows SharePoint Services, která umožňují podnikům vytvářet a spravovat pracovní prostředí na internetu nebo v rámci interního IT systému;

  • Řešení spolupráce peer-to-peer – prostřednictvím Groove Virtual Office. Tento produkt umožňuje každému uživateli Windows vytvářet dle potřeby virtuální pracoviště, která nejsou omezena geografickými, podnikovými ani síťovými hranicemi. Taková pracoviště umožňují pracovníkům dosahovat plné produktivity, ať již jsou připojeni, či momentálně odpojeni od sítě.

O společnosti Groove Networks

Společnost Groove Networks se sídlem v Beverly ve státě Massechusetts byla založena v říjnu 1997. Od svého vzniku se zaměřuje na poskytování „virtuální kanceláře“ prostřednictvím software, který umožňuje týmům i jednotlivcům spolupracovat po síti stejně, jako by se nacházeli v jediné lokalitě. Software společnosti Groove pomáhá velkým i malým organizacím šetřit peníze i čas a minimalizovat služební cesty jednak nabídkou aplikací pro stolní počítače pro běžnou spolupráci a jednak sady upravitelných nástrojů pro spolupráci, které ještě vylepšují využívání a hodnotu stávajících řešení. Pro více informací o Groove Networks navštivte http://www.groove.net. Bezplatnou zkušební verzi Groove Virtual Office si můžete stáhnout z http://www.groove.net/download.

Related Posts