Microsoft odstartoval soutěž Gatekeeper

Soutěž Gatekeeper je určená odborníkům na počítačovou bezpečnost v České republice a v regionu EMEA.

Společnost Microsoft spouští soutěž Gatekeeper jako součást svého celosvětového úsilí o zvýšení povědomí o počítačové bezpečnosti. Gatekeeper je on-line test týkající se počítačové bezpečnosti, jehož cílem je informovat a vzdělávat IT profesionály v Evropě a poskytnout jim příležitost pro prověření jejich schopností. Microsoft zve k účasti IT profesionály celkem z 20 zemí, mezi nimiž je také Česká republika.

Soutěž Gatekeeper je v účastnických zemích přístupná na webových stránkách společnosti Microsoft, kde se zájemci od 6. dubna 2005 mohou zaregistrovat. Samotná soutěž bude zahájena 2. května 2005 a uzavřena o dva týdny později, tedy 14. května 2005. Mezinárodní vyhlášení vítězů proběhne 25. května 2005, kdy soutěžící s nejlepším výsledkem získá titul European Gatekeeper Champion 2005. Cenou pro šampióna bude VIP zájezd na Microsoft Tech•Ed 2005 v Amsterdamu. Regionální vyhlášení výsledků soutěže za Českou republiku a Slovensko proběhne 27. května 2005. Pro více informací a registraci do soutěže Gatekeeper navštivte stránky www.gatekeepertest.cz.

Test Gatekeeper se skládá z 20 otázek z oblasti aktuálních bezpečnostních problémů. U devatenácti otázek vybírá soutěžící správné odpovědi z nabízených možností, zatímco poslední otázka vyžaduje vlastní odpověď. Každý jednotlivý den soutěže budou zveřejněny dvě otázky vždy v 10:00 hodin SEČ. Jakmile si soutěžící otázky zobrazí, bude mít 30 až 90 vteřin (v závislosti na povaze otázky) na odeslání odpovědi. Účastníci, kteří správně zodpoví otázky během 22 hodin od jejich zveřejnění budou ohodnoceni klouzavým bonusem.

„Úkolem účastníků soutěže Gatekeeper nebude jen prokázat svou znalost počítačové bezpečnosti, ale své dovednosti a vědomosti dále rozvíjet,“ řekl Jiří Devát, generální ředitel společnosti Microsoft ČR a SR. „V minulém roce společnost Microsoft vyškolila v otázkách bezpečnostních postupů přes 10 000 IT profesionálů a vývojářů z ČR a SR. Tito specialisté získávali své dovednosti především prostřednictvím bezpečnostních konferencí, internetových konferencí, středisek pro e-learning, bezpečnostní asistence po internetu a sady Microsoft Security Guidance Kit. Domnívám se, že soutěž Gatekeeper je dalším velmi účinným nástrojem pro prohloubení úrovně povědomí o počítačové bezpečnosti nejenom v Evropě, ale také v České republice,“ dodal Jiří Devát.

Kromě hlavní ceny pro vítěze obdrží regionální soutěžící s nejlepším výsledkem také Windows XP Tablet PC. Další 4 nejlepší řešitelé získají předplatné časopisů Microsoft TechNet Magazine, Windows IT Pro Magazine a další věcné ceny.

Více podrobností o soutěži Gatekeeper naleznete na adrese www.gatekeepertest.cz.

Related Posts