Microsoft představuje iniciativu Štít bezpečí

Štít bezpečí pomáhá vzdělávat IT profesionály i koncové uživatele v oblasti bezpečnosti informačních technologií.

Štít bezpečí je iniciativa společnosti Microsoft a partnerů z oblasti informačních technologií, jejíž cílem je poskytnout uživatelům informace o významu a důležitosti zabezpečení počítačů, ochrany dat a soukromí. Iniciativa bude oficiálně zahájena 7. dubna 2005 na konferenci Den bezpečnosti počítačů v Kongresovém centru v Praze. Hlavními partnery iniciativy jsou společnosti Microsoft, Unicorn a AMD. Dalšími partnery jsou RSA Security, DNS, MSC@HP a Computer Associates.

Štít bezpečí je dlouhodobá iniciativa, která zastřešuje aktivity zaměřené jak na IT profesionály tak koncové uživatele z běžných domácností, studenty a pracovníky veřejné správy. Cílem je vybudovat v České republice tradici v oblasti vzdělávání v počítačové bezpečnosti.

„Běžní uživatelé počítačů i IT odborníci z České republiky díky Štítu bezpečí nabudou větší jistoty a důvěry při práci s informačními technologiemi, a to přes posílení zabezpečení těchto technologií v praxi. Iniciativa Štít bezpečí jim přináší hlubší poznání pravidel zabezpečení i praktické návody, jak případná bezpečnostní rizika omezit. To vše směřuje k cíli umožnit lidem i organizacím zcela naplnit jejich potenciál prostřednictvím důvěryhodných informačních technologií,” uvedl Jiří Devát, generální ředitel společnosti Microsoft ČR a SR.

Jednou z aktivit pořádaných v rámci iniciativy Štít bezpečí je soutěž Gatekeeper zaměřená na IT profesionály zabývající se bezpečností. Registrace do této soutěže byla zahájena 6. dubna 2005. Samotná soutěž proběhne od 2. do 14. května 2005 současně v 19 zemích regionu EMEA, tedy i v České republice a na Slovensku. Mezinárodní výsledky soutěže pak budou vyhlášeny 25. května 2005, regionální výsledky za Českou republiku a Slovenskou budou slavnostně vyhlášeny 27. května 2005. Více informací o této soutěži a možnosti registrace naleznete na adrese www.gatekeepertest.cz.

Pro uživatele z řad domácností i malých firem, kteří chtějí mít jistotu, že jejich počítač je udržován v dobré kondici, nabízejí společnosti Microsoft a COMFOR akci „1. garanční prohlídka“. V rámci této akce zkušení technici důkladně prohlédnou celý počítač, jeho jednotlivé komponenty i operační systém. Na základě prohlídky pak označí problematická místa a doporučí případné opravy či vylepšení počítače. Součástí garanční prohlídky je i důkladná virová a bezpečnostní analýza a počítačové poradenství zkušených specialistů. Unikátní novinkou je servisní knížka, kam technici zapíší celkový stav počítače i provedené a navržené úpravy. Tato servisní knížka výrazně ulehčí uživateli dlouhodobou péči o jeho počítač, protože on i servisní technik budou mít stále k dispozici nejaktuálnější data o celkovém stavu počítače. Cena za 1. garanční prohlídku je pouze 299,- Kč a uživatelé se mohou obracet na kteroukoliv pobočku sítě COMFOR. Více informací naleznete na adrese www.comfor.cz.

V polovině dubna se po českých městech rozjede velká roadshow pod záštitou firem Microsoft a COMFOR s názvem „Budoucnost začíná“. Do modelové digitální domácnosti mohou rodiny přijít načerpat inspiraci a přesvědčit se, že počítač je dnes domácím společníkem pro komunikaci s okolím, zábavu a vzdělávání. Zkušení specialisté jsou přímo na místě připraveni odpovídat na dotazy týkající se používání i bezpečného nastavení domácích počítačů. Podrobný kalendář roadshow naleznete na internetových stránkách iniciativy Štít bezpečí www.stitbezpeci.cz.

V rámci iniciativy Štít bezpečí se společnost Microsoft zaměřila také na studenty středních a vysokých škol. Právě pro ně specialisté na bezpečnost připravili interaktivní výukovou hodinu. Studenti se prostřednictvím internetu a pomocí infrastruktury Class Server dovědí, jak správně a účinně zabezpečit svůj počítač. Během této interaktivní hodiny žáci jednak informace získají, ale také si prostřednictvím testu mohou ověřit, zda získané informace správně pochopili. Díky využití Class Serveru se informace o zabezpečení počítačů dostanou přibližně ke 130 tisícím studentů v České republice.

Více informací o iniciativě Štít bezpečí naleznete na adrese www.stitbezpeci.cz. Více informací o soutěži Gatekeeper naleznete na www.gatekeepertest.cz.

Fotografie

6. 4. 2005, v předvečer uvedení iniciativy Štít bezpečí, se v restauraci Cartouche konal společenský večer, během kterého proběhl křest této iniciativy.

Related Posts