Projekt zachraňující lidské životy na Haiti byl dnes přijat do inkubačního programu JIC

GINA, projekt studentů VUT zachraňující lidské životy na Haiti, který svou kariéu započal vítězstvím ve studentské soutěži Imagine Cup a během dvou let se změnil v úspěšnou začínající firmu, včera vstoupil do inkubačního programu Jihomoravského inovačního centra. Firma GINA Software s.r.o. vzešla z programu MIC Akcelerátor, do jehož dalšího ročníku se do 10. února 2010 mohou hlásit podnikaví studenti s inovativními nápady.

Pokud by někdo před dvěma lety Zbyňkovi Poulíčkovi, jednateli firmy GINA Software, řekl, že za dva roky bude spoluvlastnit úspěšnou začínající firmu, vyvíjet software pro záchranáře a prodávat licence do různých koutů světa, asi by tomu nevěřil. Teprve v roce 2009 začal totiž uvažovat nad tématem své diplomové práce, ze které vyrostl slibný a užitečný podnikatelský záměr

V rámci své diplomové práce se Zbyněk Poulíček rozhodl vytvořit mapovou aplikaci pro mobilní zařízení s podporou online sledování osob zobrazující jejich pohyb na mapě. Původní myšlenka využití byla spíše v oblasti turistického ruchu. Příprava na účast v soutěži Microsoft Imagine Cup 2010 se zadáním „Představte si svět, v němž technologie řeší ty nejzávažnější problémy“, ho však přiměla uvažovat nad dalším možným využitím softwaru. Výsledná aplikace GINA tak má mnohem širší záběr a skutečně zachraňuje lidské životy.

Imagine Cup se stal první zatěžkávací zkouškou. Zbyněk společně se spolužáky Borisem Procházkou a Petrou Bačíkovou nakonec vyhráli národní kolo soutěže a měli možnost prezentovat projekt na celosvětovém finále konaném v Polsku. „GINA prostřednictvím soutěže přitáhla pozornost mnoha odborníků, široké veřejnosti i médií a dodala týmu velkou motivaci. A to je přesně posláním Imagine Cupu. Nejde jenom o to vyhrát, ale také vytvořit základní kameny budoucích úspěšných firem,“ říká Jiří Karpeta, Microsoft.

„Ano, ověřili jsme si, že GINU někdo opravdu chce, že to, co děláme, má význam,“ vysvětluje Zbyněk Poulíček. Příprava na soutěž však přinesla i další pozitiva: „Snažili jsme se, aby GINA nebyla jen projekt do soutěže, ale aby byla reálně využitelná. S tím nám pomohlo brněnské Microsoft inovační centrum. Nejenže nás jejich konzultanti připravili na soutěž, ale také nás seznámili s mnoha odborníky. Díky programu MIC Akcelerátor jsme si udělali i lepší představu o tom, co obnáší podnikání v IT,“ potvrzuje Petra Bačíková, která si v týmu vzala na starost grafiku a marketing.

„Program MIC Akcelerátor připravuje studenty/jednotlivce i týmy na možnost budoucího podnikání a pomáhá jim rozvíjet jejich nápady v komerčně úspěšné projekty,“ komentuje hlavní přínosy programu Michal Hrabí z Microsoft inovačního centra.

Ve stopách GINA Software mohou jít i další studenti. Do 10. února běží registrace do dalšího ročníku MIC Akcelerátoru a do 1. dubna se studenti mohou hlásit do dalšího ročníku Imagine Cupu.

Proč GINA – Geographical INformation Assistant

„Velkým zlomem se pro nás stalo lednové zemětřesení na Haiti. Zasáhla nás ta bezmoc, když reportéři objevovali v sutinách živé lidi, ale nebyl kolem nikdo, kdo by je byl schopen vyprostit. Došlo nám, že přesně v těchto situacích může GINA reálně pomoci v záchraně lidských životů,“ říká Boris Procházka. Pracovníci Hand for Help vzali první přístroje se softwarem GINA právě na Haiti, aby software otestovali v reálných podmínkách, ale hlavně ho využili pro komunikaci s členy týmu.

GINA na Haiti je užitečná i dnes – díky internetovým stránkám www.cholerahaiti.com mohou informace o počtech nemocných, umístění nemocnic a lékařských zařízení v reálném čase využívat a sledovat lidé na celém světě. Internetové stránky www.haitiwells.com zase evidují zdroje pitné vody na ostrově.

V listopadu 2010 společnost GINA Software požádala o vstup do inkubačního programu Jihomoravského inovačního centra a včera její představitelé úspěšně absolvovali průmyslovou radu. Týmu se tak dostane další podpory. Získá nejen prostory se zvýhodněným pronájmem, ale zejména komplexní podporu v oblasti rozvoje firmy, možnost využít poradenství v oblasti financí, práva, daní, a v neposlední řadě možnost účastnit se networkingových akcí pořádaných JIC a získat kontakty na potenciální obchodní partnery či zákazníky.

O MIC Brno

MIC Brno je společným projektem Jihomoravského inovačního centra (JIC) a společnosti Microsoft. Rozšiřuje služby JIC o aktivity specifické pro sektor informačních technologií. Hlavním cílem MIC je prohlubovat znalosti o nových informačních technologiích společnosti Microsoft u odborné veřejnosti a vytvářet prostředí usnadňující kooperaci a růst firem v regionu. Služby MIC jsou jak pro inkubované firmy JIC, tak pro všechny zájemce o přístup ke znalostem a technologiím společnosti Microsoft z řad studentů i profesionálů
www.msic.cz.

O Jihomoravském inovačním centru (JIC)

Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě. Více informací můžete získat na adrese
www.jic.cz.

O soutěži Imagine Cup

Soutěž Imagine Cup je celosvětová technologická soutěž s dlouholetou tradicí určená pro studenty středních a vysokých škol, prostřednictvím které se Microsoft snaží inspirovat mladé lidi k využívání informačních technologií a k přemýšlení o světě kolem nás. Více informací o soutěži Imagine Cup, o jednotlivých soutěžních kategoriích a projektech je k dispozici na adrese
www.imaginecup.cz.

O Poradním sboru MIC Network

Rada složená z 10 zástupců Microsoft inovačních center a 6 zástupců výzkumných nebo produktových týmů společnosti Microsoft bude dohlížet na činnost všech světových MIC a rozhodovat o aktivitách, společných cílech a programech těchto center. V ustanovující skupině je také MIC Brno.

Fotografie

Tags: , , ,

Related Posts