Microsoft varuje před podezřelou fakturou s nabídkou na Office 2011

Firmy jsou vystaveny hrozbě, že se při nepozornosti smluvně zaváží zaplatit až 24 000 korun za open source software a neurčité služby telefonické podpory.

Společnost Microsoft varuje před podezřelými fakturami s neurčitou obchodní nabídkou, které minulý týden rozeslala na české firmy společnost „Office servisní a distribuční s.r.o.“ Tyto faktury vyzývají adresáty k úhradě 2940 Kč za kancelářský software Office 2011 a další služby. Některé oslovené firmy si tuto nabídku kvůli uvedenému názvu „Office 2011“ a použitému logotypu písma mylně spojují s produkty Microsoft Office. Namísto toho však firma zaplatí za open source software, přičemž uhrazením první platby se zároveň zaváže k až dvouletému smluvnímu vztahu.

“Od konce minulého týdne se na naší zákaznickou linku ozvalo několik firem, které si chtěly pravost této nejasné nabídky ověřit. Rádi bychom všechny adresáty upozornili, že s těmito fakturami, rozeslanými patrně jako nevyžádaná obchodní nabídka, nemá společnost Microsoft ani žádný z našich registrovaných partnerů nic společného. Nabídka se rovněž netýká našeho kancelářského balíku Microsoft Office. V současné době zvažujeme proti firmě rozesílající tyto faktury právní kroky a také spolupráci s Občanským sdružením Společná obrana, abychom pomohli spotřebitele před obdobnými obchodními praktikami ochránit,“
uvedl Aleš Růžička, manažer divize Microsoft Office.

Podle Všeobecných podmínek, které jsou popsány na zadní straně faktury špatně čitelným písmem, je předmětem nabídky zaslání vypáleného CD s kancelářským programem OpenOffice a s následnou možností nejasně popsané telefonické nebo e-mailové technické podpory. Podle těchto podmínek však také firma zaplacením první faktury v hodnotě 2940 Kč vstupuje do smluvního vztahu s čtyřmi dalšími splátkami na dalších 12 měsíců s automatickým prodloužením na další rok. Celkově se tak může za chvíli nepozornosti zavázat k úhradě až téměř 24 000 Kč.

Uvedenou nabídku označily za klamavou také nedávno zveřejněné informace Občanského sdružení Společná obrana, které naleznete na tomto odkazu:
http://www.spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/aktuality/pozor-na-klamave-faktury-za-kancelarske-baliky-od-firmy-office-servisni-a-distribucni-s.r.o..html

Více informací o produktech kancelářského balíku Microsoft Office 2010 naleznete zde:
http://office.microsoft.com/cs-cz/.

Tags: , ,

Related Posts