Dotyková zařízení s Windows 8 se uplatní při výuce žáků a studentů

Společnost Microsoft odstartovala projekt, jehož cílem je prakticky ukázat, jak integrovat dotyková zařízení do výukového procesu. Více než padesát ředitelů, jejich zástupců a učitelů základních škol již absolvovalo ukázkovou hodinu na Základní škole Červený vrch v Praze. Pokračovat budou kurzy a semináře po celé České republice a připravuje se i reálná simulace výuky v podobě mobilní třídy. V průběhu června pak proběhnou další ukázkové hodiny pro ředitele, učitele a lidi z veřejné správy. Dojde také k aktivnějšímu zapojení žáků.

Ukázková hodina, která proběhla 14. května, sloužila k předvedení možností práce s novými dotykovými zařízeními s Windows 8 přímo ve výuce v konkrétních předmětech. Interaktivní hodinu vedli přímo učitelé, kteří předváděli ukázky na tabletech a dalších dotykových zařízeních s Windows 8.


Již dnes existuje na trhu
množství
nabídek,
n
ás zaujala
právě
nabídka
nové platformy
Windows

8
. Hlavní příno
s
v zavádění tabletů právě se systémem
Windows 8 vidím v kontinuitě platformy
,
materiál
ů
a výukového obsahu
.

Všechny
naše
stávající materiály
tak
můžeme rovnou použít na nové platformě.
A nové Windows nabízejí i možnost správy a podpory vzdělávání učitelů
,“ říká Mgr. Matoušová, ředitelka ZŠ Červený vrch, kde proběhla ukázková hodina.

Hlavní výhody platformy Windows 8
pro využití ve výuce

  • Kontinuita pro školy, které mohou využívat i starší desktopové verze aplikací určených pro vzdělávání.

  • Možnost personalizace uživatelského rozhraní systému a používaní i na jiných zařízeních.

  • Možnost zřízení více účtů na jednom zařízení.

  • Kompatibilita se školní infrastrukturou a technickým zázemím.

  • Využití hardwarových doplňků (klávesnice, myš, USB kamera, 3G…).

  • Bohaté množství výukových aplikací ve Windows Store.

Výukových aplikací pro Windows 8 je aktuálně ve Windows Store již více než čtyři tisíce. Zajímavou aplikaci v rámci ukázkové hodiny představil například Mgr. Martin Lána, učitel a zástupce ředitele ZŠ a MŠ Děčín 4. Pomocí aplikace Barcode generator může učitel zakódovat matematické úlohy. Žáci pak hledají řešení a jejich odpovědi se automaticky generují v učitelově Excelu pomocí vytvořeného on-line formuláře. „Je velmi důležité, aby se žáci naučili obsah nejen konzumovat, ale také vytvářet. A tablety s Windows 8 toto umožňují poměrně jednoduše,“ dodal Mgr. Lána.

Budoucnost patří vzdělávání

Microsoft plánuje ve svých inovativních centrech vzdělávání po celé ČR, kde už proškolil více než 14 000 učitelů, připravit i kurzy a semináře ukazující výhody používání dotykových zařízení s Windows 8 ve výuce.


Microsoft se ve své strategii pro
podporu
školství nesoustředí pouze na to, aby se školy dostaly na základní
ú
roveň využív
á
ní IT, jako
je
např
íklad
vyhledání informací na internetu
či
znalost ovládacích funkcí a
podobně
.
Pracujeme se školami na tom, aby se ICT stalo nedílnou součástí moderní školy a přispívalo k výuce dovedností nezbytných pro 21. století, jako jsou analytické a kritické myšlení, týmová spolupráce a využití nových technologií při řešení problémů. Porozumění obsahu a jeho aktivní vytváření je základním kamenem tohoto nového přístupu k
 
výuce
,
říká Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft.

V globální síti pro učitele na www.microsoft.cz/modernivyuka je již nyní registrováno více než 130 000 aktivních učitelů. Právě pro české učitele je to jedinečná možnost zapojit se do této komunity, nechat se inspirovat či se zdarma otestovat vůči UNESCO standardům vycházejícím z UNESCO ICT Competency Framework for Teachers.

Mezi hlavní partnery společnosti Microsoft v této iniciativě patří: Intel, Acer, HP, Dell a vzdělávací instituce.

Příklady vhodných
aplikac
í
pro vzdělávání
na základních a středních školách

Aplikace

Microsoft
u

dostupné ve Windows Store zdarma


MS Learning SuiteSkydriveOneNote


Aplikace třetích stran dostupné ve Windows
Store

:


Biologie rostlinBiologie anatomie tělaPeriodická tabulkaFyzika – motory


Cestování
 


Khanova školaFresh PaintMyšlenková Mapa


Matematické příkladyPřevod jednotek


Učitelé se mohou inspirovat i na Microsoft celosvětové síti pro učitele www.microsoft.cz/modernivyuka, kde naleznou videa, výukové materiály a další informace v českém jazyce. Aktuální informace o aktivitách Microsoftu ve vzdělávací oblasti najdete na www.microsoft.cz/skolstvi.

Tags: ,

Related Posts