Microsoft již popatnácté podpořil projekt Počítače proti bariérám

Microsoft již popatnácté podpořil projekt Počítače proti bariérám
02. Květen 2011

Dnes společnost předala Nadaci Charty 77 šek na 7 860 000 Kč

Již patnáctým rokem podporuje společnost Microsoft projekt Nadace Charty 77 Počítače proti bariérám. Dnes předal nadaci šek v hodnotě 1 680 000 Kč a softwarové vybavení v hodnotě 6 180 000 Kč na podporu a rozšíření aktivit projektu Počítače proti bariérám. Za 15 let vzájemného partnerství se podařilo proškolit více než 10 000 osob se zdravotním postižením a pomoci více než 400 handicapovaným vrátit se zpět do zaměstnání. Ze získaných finančních prostředků bude možné rozvíjet vzdělávací aktivity pro sociálně vyloučené osoby, osoby se zdravotním postižením, seniory a rodiče pečující o zdravotně postižené děti.

„Díky této trvalé podpoře můžeme po celé republice školit zdravotně handicapované v práci s informačními technologiemi, které jsou pro ně velmi často jediným spojením se světem a také možností, jak se znovu zapojit do běžného života a najít si zaměstnání,“ Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft.

„Návaznost vzdělávacích aktivit, které podporují úspěšný vstup lidí na trh práce, je hlavním cílem letošního grantu. Proto podporujeme mimo samotného vzdělávání i osobní pracovní poradenství, školení uchazečů a také přímý kontakt mezi zaměstnavatelem a uchazečem,“ vysvětluje Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77, která tento projekt zastřešuje. Kurzy a semináře mohou zájemci navštěvovat v partnerských centrech a učebnách po celé České republice, od loňska nově také ve vybraných krajských knihovnách.

Společnost Microsoft jde českým zaměstnavatelům příkladem, protože se podílí na vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením nejen finančně, ale také aktivně na dílčích projektech nadace. „Začátkem letošního roku jsme pro mladé lidi s handicapem zahájili nový projekt nazvaný Stáže a stínování manažerů bez bariér. Velmi si ceníme dlouhodobého partnerství se společností Microsoft, kterou skutečně považujeme za společensky odpovědnou firmu. Umí pomoci nejen materiálně, ale také umožnila našemu mladému studentovi ČVUT, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, stínovat několik dní pana Cabálka. Vyzkoušel si pracovat ve firmě, ve které by po ukončení studií mohl díky svému zaměření opravdu najít uplatnění,“ konstatuje s potěšením Božena Jirků.

1|4


       Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft, a Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77
      
       Velká fotografie
Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft, a Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77 Velká fotografie

O projektu Počítače proti bariérám

V rámci projektu se dlouhodobě přispívá na počítačové kurzy různých úrovní, od základů práce s PC po pokročilejší témata jako je web design, programování, práce s digitální fotografií a podobně. Novinkou je rozšíření aktivit o jazykové kurzy a speciální semináře, které lidem s postižením výrazně usnadní vstup na trh práce. Náplní seminářů bude nejen individuální poradenství při hledání zaměstnání, ale také workshopy na téma, jak napsat CV, jak se připravit na pohovor, jak se zorientovat v nabídkách práce nebo jak si vybrat správnou pracovní pozici.

O projektu Stáže a stínování manažerů bez bariér

Projekt je určen mladým lidem se zdravotním postižením, kteří jsou čerstvými absolventy nebo studují poslední ročníky středních a vysokých škol. Cílem je umožnit jim získat praktickou zkušenost ve studovaném oboru a dodat jim odvahu při budoucím hledání zaměstnání. Projekt pomáhá nejen lidem s handicapem, ale také pomáhá překonávat bariéry a obavy zaměstnavatelů, kteří si s nulovými náklady mohou v průběhu krátké stáže vyzkoušet, co by obnášelo zaměstnat člověka se zdravotním postižením.

Do projektu se přihlásilo celkem 20 studentů, na stáž jich bylo prozatím vybráno 12. Od ledna tohoto roku úspěšně absolvovalo stáž již 11 studentů celkem u 11 zaměstnavatelů – Microsoft, Úřad vlády ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Letiště Praha a.s., Ogilvy, Dialogus o.p.s., Národní knihovna ČR, Česká spořitelna a.s., Rowan Legal a poslankyně Lenka Kohoutová. Projekt bude pokračovat i v druhé polovině roku 2011, kdy by měly stáž absolvovat další dvě desítky studentů se zdravotním postižením. Více informací na www.kontobariery.cz.

Více k tématu:

  Tags: , ,

  Related Posts