Přes 17 000 účastníků prošlo kurzem bezpečného internetu

Přes tisíc škol z osmi krajů České republiky se zapojilo do projektu Kraje pro bezpečný internet, jehož partnery jsou Asociace krajů České republiky, Microsoft Česká republika a Národní centrum bezpečnějšího internetu. Do osvětové kampaně se zaregistrovalo přes 25 000 zájemců z řad dětí, učitelů, rodičů a odborných pracovníků. 17 000 z nich absolvovalo on-linové kurzy o internetové bezpečnosti, 8 000 dětí prošlo závěrečným soutěžním kvízem. Do letošního ročníku se zapojilo 8 krajů – Hl. m. Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj a Zlínský kraj.

To, že je potřeba vzdělávat v internetové bezpečnosti nejširší veřejnost, potvrzuje Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI a manažer společnosti Microsoft: „Podle průzkumů Microsoftu si jen třetina  lidí nastavuje pravidla pro ochranu svého soukromí na sociálních sítích. Pouhé 1 % lidí uvádí, že je o bezpečnosti na internetu dostatečně informuje škola. Právě zde vidíme největší příležitost – digitální bezpečnost a ochrana soukromí měly být běžným tématem výuky podobně jako bezpečnost silničního provozu.“

Microsoft proto začne v rámci svých vzdělávacích center pro pedagogy Partneři ve vzdělávání nabízet i speciální kurzy zaměřené na problematiku bezpečnosti na internetu. Prostřednictvím zkušených lektorů přiblíží učitelům tematiku bezpečnosti na internetu z pohledu aktuálních hrozeb a trendů, trestního práva i metodiky výuky.

Vedle těchto projektů Microsoft také podpořil vydání komiksové knihy pro rodiče a děti s názvem Hustej internet. Ta zábavnou formou informuje právě o rizicích, kterým musíme při používání moderních technologií čelit. Doposud si ji koupilo více než 10 000 zájemců. Knihu je možné si zdarma stáhnout i jako aplikaci pro tablety.

S cílem minimalizovat rizika, která používání internetu přináší, Microsoft se připojuje ke globální kampani „Vytvořme společně lepší internet“. Klade si za cíl, aby si každý z nás definoval jednu aktivitu, kterou v roce 2015 změní při využívání internetu. Zapojte se i vy na http://www.microsoft.com/security/saferonline/, kde naleznete více informací a nápady ostatních.

Více informací o projektu KPBI najdete na www.kpbi.cz
Informace o vzdělávacích centrech v programu Partneři ve vzdělávání najdete zde: www.icstic.cz.
Aplikaci Hustej internet je možné si stáhnout zde: Hustej internet.

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

Kontakty pro styk s médii a veřejností

Lenka Čábelová, PR manažerka, Microsoft v České republice
Mobil: +420 602 220 194
E-mail: [email protected]

Martina Poláková, PR Consultant, Microsoft v České republice
Mobil: +420 739 491 322
E-mail: [email protected]

Poznámka pro redaktory:

Pokud máte zájem o další informace o společnosti Microsoft v České republice, navštivte prosím naše stránky http://www.microsoft.com/cze nebo stránky tiskového centra na adrese http://www.microsoft.com/cze/presspass. Všechny webové odkazy, telefonní čísla a funkce byly v době publikace této zprávy správné, ale mohly se od té doby změnit. V případě, že jste novinář či analytik a potřebujete další informace, můžete kontaktovat tiskové centrum společnosti Microsoft na telefonním čísle +420 602 115 216 nebo volat na jiné vhodné kontakty, které naleznete na stránkách http://www.microsoft.com/cze/presspass/pr.

Pokud máte zájem o další informace o společnosti Microsoft, navštivte prosím webové stránky společnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com/presspass, kde naleznete detaily o společnosti Microsoft.

Tags:

Related Posts