Nové služby Microsoft Azure umožňují vhled do budoucnosti firmy

Praha, 10. března 2015 – Společnost Microsoft výrazně posílila analytické možnosti cloudové platformy Azure, zejména pak díky všeobecné dostupnosti služby Azure Machine Learning (AzureML). Microsoft tak do prostředí cloudu přináší strojové učení, které umožňuje na základě výpočetně náročných technik odhalovat klíčové souvislosti v datech. Mezi další novinky patří také řada vylepšení služby HDInsight pro zpracování velkých dat i nové technologické a provozní služby Azure.

Nejnovější významná aktualizace Microsoft Azure přináší plnou dostupnost služby Azure Machine Learning (AzureML). Tato služba využívá strojové učení a představuje bezprecedentní řešení pro zpracování historických dat, jejich analýzu a predikci budoucího vývoje a trendů. Jde tedy o analytickou funkcionalitu, díky které mohou firmy získat tolik žádanou konkurenční výhodu opřenou o znalost souvislostí v datech.

Microsoft AzureML nabízí všem firmám, které mají dostatek vstupních dat, vhled do budoucnosti. Své rozhodovací procesy mohou tyto firmy opřít o seriózní hledání všech souvislostí, které je ve srovnání s klasickými postupy o několik řádů výkonnější i přesnější. Základem strojového učení jsou komplexní algoritmy, za kterými stojí mnoho let vývoje a společnost Microsoft zde zúročila své bohaté zkušenosti s databázovými i analytickými technologiemi. Azure Machine Learning si můžete vyzkoušet na adrese http://azure.microsoft.com/cs-cz/services/machine-learning/

Několika zásadních vylepšení se dočkala i služba HDInsight, která v rámci Microsoft Azure představuje řešení pro zpracování a analýzu velkých dat prostřednictvím technologie Hadoop. Díky veřejně dostupné testovací verzi pro systémy Linux je nyní v Microsoft Azure možné využít linuxové clustery i pro alokování pracovní zátěže ke zpracování opravdu velkých dat. Novinkou je i zpřístupnění služby Apache Storm pro analytické zpracování v reálném čase – možné scénáře použití přitom pokrývají i zkoumání dat získaných v rámci internetu věcí.

Kontinuální novinky a inovace

Microsoft si je vědom svého závazku rozvoje celé platformy Microsoft Azure, neustále proto přichází se zásadními vylepšeními a novými cloudovými službami. Mezi klíčové novinky z poslední doby patří podpora pokročilých metod zotavení ze selhání, kterou přinesla služba Site Recovery. K dispozici je i nové diskové pole podnikové třídy s integrací do cloudu – Azure StorSimple 8000 – které umožňuje snížit celkové náklady na úložný prostor na pouhou třetinu. Důležitou novinkou je i dostupnost různých úrovní služby Azure SQL Database, umožňující rychlou inovaci a zprovoznění SQL databáze bez nutnosti správy a provozu virtuálních strojů.

Mezi další vylepšení patří služba Azure Redis Cache, která zdokonaluje distribuované cachování, podpora přiřazování veřejných IP adres virtuálním strojům, možnost živého streamování médií škálovatelným způsobem nebo rozšířená podpora automatizace všech služeb souvisejících se správou. Za pozornost stojí také nové tržiště efektivně podporující ekosystém partnerů Azure a pokračující spolupráce s dalšími předními společnosti, díky které je možný například bezproblémový provoz systému SAP nad platformou Oracle Database.

Tags: ,

Related Posts