Cloud od Microsoftu spoluvytváří Lepší místa v Česku

Již stovka českých měst a obcí se zapojila do odpovědné sociální sítě

Microsoft podpořil unikátní projekt společensky odpovědné sociální sítě, která pomáhá zlepšit životní podmínky každého Čecha. Projekt využívá cloudovou platformu Microsoft Azure a komukoliv z ulice umožnuje upozornit na potřebu něco v jeho okolí zlepšit či změnit.

Aplikace Lepší místo vytváří most mezi občanem a úředníkem jeho obce. Každý může vyfotit jakýkoli problém – rozbité osvětlení, nebezpečí pro děti, chybějící lavičku či vysypanou popelnici a odeslat. Systém automaticky fotku lokalizuje, spáruje s příslušnou radnicí či městskou částí a odešle kompetentnímu úředníkovi. Aplikace váš „tip“ eviduje, starosta či tajemník jsou průběžně upozorňováni o stavu plnění a mohou příslušenému úředníkovi stanovit termín a prioritu řešení. Občané vidí stav řešení požadavku, mohou vkládat komentáře či dotazy a pomáhat tak problém vyřešit.

Cloud nám dává obrovskou flexibilitu. Podle počtu uživatelů a požadavků měníme potřebnou kapacitu a můžeme neomezeně růst. Síť může využívat kdokoli odkudkoli přes telefon či web. Microsoft Azure je zárukou maximální bezpečnosti a spolehlivosti z hlediska fungování, přístupu k soukromí i ochrany dat,“ říká Petr Steklý, který síť založil a provozuje.

Když tip přesahuje kompetence či možnosti města nebo spadá do kompetence městem zřizované organizace, je prostřednictvím aplikace delegován. V případě, že cílem tipu je vytvořit něco nového, jsou o tom informováni i lokální podnikatelé a neziskové organizace či aktivní lidé s nabídkou podílet se na projektu finančně, realizačně či materiálně.

Lepší místo je výjimečný projekt, který ukazuje, jak lze pomocí cloudu zlepšit svět kolem nás. Velmi nás potěšilo, že si autor této myšlenky vybral právě Microsoft Azure. Projekt finančně podporujeme a budeme s Lepším místem spolupracovat na dalším rozvoji. Budeme rádi, pokud se tento společensky odpovědný start-up rozhodnete podpořit i vy,“ uvedla Lenka Čábelová, manažerka společenské odpovědnosti, Microsoft ČR.

Více informací o projektu zjistíte na www.lepsimisto.info či u jeho hybatele na [email protected].

Tags: ,

Related Posts