Czechitas a Microsoft startují další ročník oblíbené Akademie programování

Již dnes dvě pětiny českých personalistů řadí pokročilé ICT dovednosti, jako jsou základy programování, mezi důležité předpoklady pro získání zaměstnání. I přesto rozvoj digitální gramotnosti stále chybí v rámcových vzdělávacích programech.

 Praha, 15. října 2015

Při příležitosti Evropského týdne kódování (EU Code Week 2015) Microsoft ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas odstartovaly druhý ročník Akademie programování. Projekt si klade za cíl rozšířit povědomí o kódování na českých školách, naučit děti zábavnou formou základy programování, a zvýšit tak uplatnitelnost dnešní mládeže na budoucím trhu práce.

Přihlásit se mohou školy, domy dětí a mládeže či jiné instituce zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti, ale i jednotlivci z řad základních i středních škol z celé České republiky. Akademie probíhá v rámci desetihodinových workshopů zaměřených na programování her v KODU či programování aplikací pro mobilní a dotyková zařízení v TouchDevelop nebo C#. Akademie může být součástí výuky ICT nebo probíhat jako odpolední kroužek. Samozřejmostí jsou hotové výukové tutoriály a tréninky učitelů, díky kterým bude i pro vyučující výuka zábava. Akademie je pro školy a děti zdarma. Více informací na www.akademieprogramovani.cz.

Rostoucí poptávka po ICT pracovnících

I přesto, že nezaměstnanost absolventů dlouhodobě roste, na pracovním trhu chybí stále více ICT odborníků. Podle Evropské komise jich bude v roce 2020 v Evropské unii scházet více než 800 000. S technologickým pokrokem zanikají běžné profese, vznikají zcela nové a prakticky všechny vyžadují zdatné ovládání technických dovedností. Podle průzkumu Grand Coalition for Digital Jobs bude v roce 2020 vyžadovat digitální dovednosti 90 procent pracovních míst. Na základě průzkumu společnosti Microsoft již dnes tyto pokročilé dovednosti, jako jsou základy programování, považují za základní předpoklad uchazečů dvě pětiny HR manažerů. Proto je potřeba ukázat už žákům základních škol, že IT je perspektivní a kreativní obor, a ovlivnit je při volbě budoucí střední či vysoké školy i výběru budoucího povolání.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání pochází už z roku 2005. Časová dotace na rozvoj ICT dovedností je na celém druhém stupni ZŠ pouze jedna vyučovací hodina týdně pouze v jednom ročníku oproti patnácti hodinám matematiky nebo jedenácti hodinám dějepisu a výchovy k občanství. Dvě třetiny českých učitelů ICT nemají na výuku takto strategické dovednosti dostatečnou kvalifikaci,“ hodnotí aktuální situaci Ondřej Neumajer, konzultant pro vzdělávání.

Pochopení základů programování má pro smysluplné využívání informačních technologií stejný význam jako čtení pro pochopení psaného textu, a postupně se skutečně stává základní dovedností stejně jako klasické psaní, čtení a počítání. Jedině tak se můžeme měnit z konzumentů technologií na jejich tvůrce, s plným využitím našeho vlastního potenciálu,“ říká Irena Brifordová, ředitelka pro oblast školství, Microsoft.

„Programování je jazykem budoucnosti a rádi bychom navázali na úspěšný první ročník, v rámci kterého se s programováním seznámilo přes 2 500 dětí,“ dodává Dita Přikrylová, ředitelka Czechitas.

Jako součást kampaně na podporu programování mezi mladými lidmi vzniklo i nové video: https://youtu.be/OEJaVl4B2FM. Více informací o celém projektu naleznete na www.akademieprogramovani.cz a Facebookových stránkách.

Related Posts