Téměř polovina dětí do 12 let už má svůj vlastní počítač nebo tablet

PC, notebook nebo tablet (dále zařízení) patří mezi základní vybavení školáka. Téměř třetina rodičů zvažuje nákup vlastního zařízení svému dítěti právě před začátkem školního roku. Hlavním důvodem je využitelnost při výuce. Nejen to vyplývá z průzkumu Školáci a technologie, který si nechala zpracovat společnost Microsoft.

 

Více než desetina rodičů, kteří se zúčastnili průzkumu, pořídila svému dítěti vlastní zařízení už v předškolním věku (12 %). Další dvě pětiny opatřily zařízení dítěti

na prvním stupni základního vzdělání (31 %). Věk, v němž se děti seznamují

s technologiemi, se stále snižuje. „O to důležitější je vybrat zařízení na míru potřebám a věku dítěte. Pro děti mladšího školního věku se hodí zařízení  2v1 s oddělitelnou klávesnicí. Ovládání tabletu dotykem je intuitivní a umožní dítěti pohodlně prohlížet obrázky, sledovat videa, vyzkoušet si základy programování a později i číst texty. Připojením klávesnice vznikne malý notebook pro vytváření dokumentů a prezentací,“ vysvětluje Kristina Michalsky, ředitelka spotřebitelského segmentu Microsoft, a dodává: „Některá zařízení nabízejí v základní výbavě digitální pero, kterým si studenti mohou dělat poznámky nebo kreslit přímo na obrazovku.“

 Skoro třetina dotazovaných rodičů plánuje zakoupit dítěti vlastní zařízení před začátkem školního roku. Pro tři čtvrtiny (73 %) dotazovaných je hlavním důvodem této investice využitelnost při výuce. Dalšími důvody jsou rozvoj počítačových dovedností (62 %) a motivace k lepším studijním výsledkům (60 %). Podle čtvrtiny dotazovaných má vlastní zařízení sloužit dítěti jako zdroj zábavy ve volném čase (25 %) a pětina rodičů bere ohled na skutečnost, že ostatní děti ve škole svůj vlastní notebook již mají (20%).

Preference respondentů jsou věnovány převážně značkám Lenovo, Asus a HP.

Related Posts