Microsoft Česká republika získal ocenění Best Employer

Praha, 24 listopadu 2016 – Společnost Microsoft Česká republika získala ocenění Best Employer AON Česká republika. Již 13. ročník studie organizoval AON (AON Hewitt Division). Firma dosáhla ocenění díky nadstandardní motivovanosti vlastních zaměstnanců, kteří se zapojili do hodnocení společnosti. Výsledek potvrdil vizi Microsoftu propagovat nový svět práce a podporovat flexibilitu a mobilitu pomocí technologií.

Hlavním kritériem pro získání ocenění AON Best Employer v této studii je hodnocení vlastních zaměstnanců firmy. Vyhodnocení se provádí na základě dotazníkového průzkumu a účast zaměstnanců je dobrovolná. Pro určení, která společnost získá ocenění AON Best Employer, bylo nutné zohlednit výsledky ve všech čtyřech kategoriích: Míra motivovanosti zaměstnanců, Důvěryhodný vrcholový management, Kultura vysoké výkonnosti a značky zaměstnavatele.

Ze 71 zúčastněných firem z různých odvětví, získalo toto prestižní ocenění 12 firem. Microsoft Česká republika byl oceněn v kategorii firem s 250+ zaměstnanci. Víc informací o průzkumu a vyhodnocení se dozvíte na stránkách AON Hewitt a na News Center Microsoft.

AON Hewitt web

Fotky a brožura nového sěta práce Microsoft

Microsoft Česká republika se ve srovnání s loňským rokem výrazně zlepšil v každé kategorii. Všechny ukazatele jsou výrazně vyšší, než jaký je průměr v České republice a v některých případech i oproti TOP firmám na trhu.

  • Motivace zaměstnanců se zvýšila z 81 % v roce 2014 na současných 87 % (průměr v České republice je 52 %).
  • Indikátor důvěry zaměstnanců k vrcholovému managementu se zvýšil ze 73 % v roce 2014 na současných 83 % (průměr v České republice je 42 %).
  • Schopnost přilákat a udržet si správné lidi byl kladně hodnocen u 84 % zaměstnanců, což představuje nárůst oproti roku 2014 o 5 % (průměr v České republice je 44 %).
  • Ukazatel pozitivního vnímání image firmy se zvýšil z 88 % v roce 2014 na 93 % v roce 2016 (průměr v České republice je 60 %).

Ocenění AON Best Employer potvrzuje, že vize Microsoftu umožňují svým zaměstnancům dosáhnout v digitálním světě více a mají pozitivní dopad na výkonnost a spokojenost zaměstnanců. Chceme inspirovat lidi a organizace k hledání vlastní cesty a hlavně sladit práci a soukromý život. Je totiž prokázané, že firmy a zaměstnanci s možností pracovat z domova, či jiného libovolného místa, rostou rychleji a dosahují lepších výsledků.

Výsledky společnosti AON Hewitt jsou v souladu s výsledky našeho interního průzkumu, který jsme vypracovali při příležitosti zavedení nového světa práce.  „Dobře zavedené flexibilní formy práce, které odrážejí potřeby firmy i zaměstnanců, jsou výhra pro všechny,“ říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft. „Ukazuje to i naše zkušenost – lidé se cítí výkonnější (nárůst o čtvrtinu), zlepšila se dostupnost a týmová práce (nárůst o 30 %) i prostor pro sladění práce a osobního života (nárůst o více než čtvrtinu).“

O společnosti Microsoft

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě.  Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s divizí  Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli.

#########

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

 

Spoločensko-pracovní prostor v nové kanceláři Microsoft
Spoločensko-pracovní prostor v nové kanceláři Microsoft

 

Microsoft HR tým: z leva - Petr Ott, Nadine McDonald, Ingrid Dugová a Lenka Ilanovská
Microsoft HR tým: z leva – Petr Ott, Nadine McDonald, Ingrid Dugová a Lenka Ilanovská
Všichni ocenění AON Best Employer
Všichni ocenění AON Best Employer

Related Posts