Český byznys 4.0 – Průkopníci digitální transformace

Dynamické změny spojené s novými technologiemi se týkají firem ve všech odvětvích – od výroby přes finance až po zdravotnictví, školství a veřejný sektor. Digitální transformace není o nákupu nových softwarových řešení či nástrojů s tím, že jinak budeme pracovat a žít jako dříve. Firma, která nechce zůstat v této “čtvrté průmyslové revoluci” pozadu, musí začít přemýšlet, plánovat a pracovat zcela jinak.

Cílem soutěže Microsoft Awards je vybrat nejzajímavější řešení, která naši partneři pomohli svým klientům v uplynulém roce pomohli realizovat. Zaměřili jsme se na jednotlivá průmyslová odvětví a na to, jak technologie pomohly změnit vztah se zákazníky, způsob práce zaměstnanců, zda došlo k inovaci procesů či výroby a jaké nové produkty a služby technologie pomohly vytvořit.

Nejlepší příběhy si můžete přečíst v publikaci, kterou jsme vydali ve spolupráci s týdeníkem Ekonom.

Related Posts