Grantový program Umělá inteligence pro dobrou věc

Dostupnost

V Microsoftu věříme, že pokrok v oblasti technologií nám může pomoci najít řešení na některé z výzev, kterým společnost v současnosti čelí. Prostřednictvím programu Umělá inteligence pro dobrou věc poskytujeme finanční prostředky, technologie a odborné poradenství lidem a institucím, které se podílejí na řešení humanitárních otázek a udržitelného rozvoje či pomoci lidem s postižením.

 

Umělá inteligence pro život bez bariér: Získejte grant a pomáhejte

Program ve výši 25 milionů USD, jehož cílem je podpořit využití potenciálu umělé inteligence pro zlepšení života více než miliardy lidí s postižením.

Schopnost umělé inteligence rozumět, rozpoznávat i uvažovat je den ode dne vyšší. Převod řeči na text v reálném čase, schopnost počítačového vidění a funkce prediktivní textové nápovědy jsou jen některými příklady toho, jak umělá inteligence už dnes pomáhá lidem s postižením.

Program AI pro život bez bariér usiluje o zrychlení vývoje dostupných a inteligentních řešení na bázi umělé inteligence, které staví na nedávných pokrocích Microsoftu v oblasti kognitivních služeb.  Vývojářům pomáhají vytvářet chytré aplikace, které vidí, slyší, mluví a lépe vyhodnocují lidské potřeby.

Tento grantový program je určený vývojářům, neziskovým organizacím, akademickému sektoru, vědcům a vynálezcům, aby mohli své nápady a myšlenky posouvat dále k realizaci.

Naším cílem je posílit pomocí umělé inteligence lidské schopnosti

  • Technologie: Využijte náš cloud a platformy umělé inteligence a vytvářejte nová řešení
  • Znalosti: Zrychlete vývoj díky konzultacím s odborníky z Microsoftu
  • Partnerství: Společně pomůžeme zkvalitnit život lidí s postižením

Na co je program zaměřen?

Je celá řada oblastí, kde umělá inteligence může usnadnit život lidem s postižením. V první fázi se program AI pro život bez bariér soustředí na tato témata:

Zaměstnání

Výzva: Míra nezaměstnanosti je u lidí s postižením dvakrát vyšší než u lidí bez handicapu.

Příležitost: Využijte umělou inteligenci a pomozte lidem získat nové znalosti a schopnosti v pracovním prostředí a podpořit inkluzivní nábor a zaměstnávání.

Moderní život

Výzva: Technologie nejsou vždy cenově dostupné, a ne všechny nástroje odpovídají individuálním potřebám uživatelů.

Příležitost: Vytvořte moderní řešení pro lidi s postižením a zlepšete jejich každodenní život prostřednictvím chytřejších a kontextově relevantních software a zařízení.

Spolupráce

Výzva: Komunikace a sdílení jsou kritické pro zajištění rovnocenného přístupu k informacím a příležitostem. Nedostatek možností komunikovat může některé lidi vyloučit ze zaměstnání i společnosti.

Příležitost: Modernizujte komunikační nástroje pro lidi, bez ohledu na to, jak slyší, mluví nebo píší.

Více informací o AI pro život bez bariér naleznete zde.  

Příjem žádostí o grant na adrese zde.

Photography depicts Microsoft's FarmBeats technology uses AI and IoT to help increase farm productivity.

Umělá inteligence pro životní prostředí: Získejte grant na řešení udržitelného rozvoje

V současnosti vyvstávají pro svět stále nové environmentální výzvy a problémy, které ovlivňují život náš i budoucích generací. Microsoft se snaží podpořit inovativní projekty, jež mohou přispět k jejich řešení.

Program je určen na řešení globálních klimatických problémů pomocí AI technologií a cloudových služeb. Grant poskytuje přístup k pokročilým cloudovým technologiím Azure a Microsoft na ně vyčlenil 50 milionů USD.

Do celosvětové inciativy se mohou zapojit i české subjekty a požádat o jeden ze dvou typů grantů:

  • Grant na služby klasifikace a obohacování dat
  • Azure kredit ve výši 15 tisíc USD

Kdo může o grant žádat?

Žadatelé o grant mohou být z akademických institucí, neziskových organizací, vládních organizací, z environmentálních startupů nebo z inovativních komerčních projektů.

Program je zaměřený na oblasti:

  • agrikultury
  • biodiverzity
  • klimatických změn
  • vodních zdrojů

Doposud Microsoft udělil 139 grantů neziskovým organizacím, firmám i jednotlivcům ze 45 zemí světa. Na Slovensku získala grant například organizace Rain for Climate ve Veľkom Záluží, která se zaměřuje na vodní zdroje.

Více informací o AI pro životní prostředí naleznete zde.  

Příjem žádostí o grant na adrese zde.

AI for Good

 

Umělá inteligence pro humanitární činnost: technologie dokáží zachraňovat životy

Přetrvávající humanitární krize způsobené přírodními katastrofami či člověkem sužují náš svět od nepaměti. Program ve výši 40 milionů USD má za cíl podpořit využití moderních technologií, jako jsou umělá inteligence v kombinaci s cloudem, na záchranu lidských životů, ke zmírnění utrpení a k obnově lidské důstojnosti.

Microsoft v rámci programu spolupracuje s vybranými nevládními a humanitárními organizacemi, hlavním cílem je propojit know-how Microsoftu v oblasti umělé inteligence s vědeckými informacemi a expertízou partnerských organizací.

Na co jsou prostředky určeny?

Pro Microsoft jsou zajímavé projekty v rámci čtyř klíčových oblastí – odstranění následků katastrof, pomoci dětem, ochrany lidských práv a pomoci uprchlíkům a lidem, kteří museli opustit své domovy.

Jak lze v praxi využít umělou inteligenci pro humanitární účely?

Umělá inteligence a datové modelování mohou například pomoci při předpovídání budoucích katastrof či hladomoru. Pomoc tak může přijít dříve a ušetřit lidské životy. Uprchlíkům či při ochraně lidských práv může asistovat umělá inteligence ve formě chatbotů nebo překladačů různých řečí.

Více informací o AI pro humanitární činnost naleznete zde.

Related Posts