Microsoft také letos podpoří rozvoj digitálních dovedností v Česku a na Slovensku

Akademie programování

Stovky dětí a učitelů v Česku a na Slovensku mají příležitost naučit se bezplatně digitálním dovednostem. Akademie programování, společný projekt Microsoftu Česko a Slovensko a neziskových organizací Czechitas a I Ty v IT, získal pro velký úspěch i v tomto roce podporu mateřské společnosti.

„Mezi uchazeči o Microsoft grant Digitálních dovedností bylo mnoho kvalitních projektů z celého světa a výběrový proces byl velmi náročný. Jsme proto potěšeni, že mezi vybranými projekty byla i naše úspěšná Akademie programování. Projekt dokonce získal vyšší finanční podporu než v minulých letech, což potvrzuje jeho kvalitu a úspěch. Digitální dovednosti budou v budoucnosti pro získání práce stejně důležité, jako je dnes například znalost angličtiny,“ říká Rudolf Urbánek, generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Cílem letošního ročníku je vyškolit v Česku a na Slovensku celkem 1 600 učitelů a 6 500 dětí, a to jak přímo, tak i nepřímo – například online formou. Dalších odhadem 13 500 dětí osloví speciálně vyškolení pedagogové ve školách.

Cílem Akademie programování je zvyšovat kvalifikaci učitelů informatiky základních a středních škol, dále vzdělávat děti a mládež v počítačových vědách a budovat tak komunitu nadšenců do programování. Velká část aktivit se zaměřuje zejména na dívky a ženy, které získají digitální dovednosti, včetně základů programování. Mohou tak mít lepší šanci uplatnit se na trhu práce.

Czechitas pomohou v Česku

Microsoft organizuje Akademii programování ve spolupráci s Czechitas v České republice již více než čtyři roky. Za tu dobu bylo vyškoleno přes 250 učitelů, kteří mohli následně šířit digitální osvětu až mezi čtyři tisíce žáků. Dalších tři tisíce českých dětí se díky projektu zúčastnilo jednodenních intenzivních IT seminářů a celonárodních akcí, jako je například Evropský týden programování, Hodina programování či Holčičí den.

Ambice projektu letošního ročníku v Česku popisuje ředitelka a zakladatelka Czechitas Dita Přikrylová: „Tento rok plánujeme v digitálních dovednostech vyškolit 180 učitelů a dalších 300 online, což je více než se podařilo za poslední čtyři roky. Máme také v úmyslu dovzdělávat v oblasti IT a digitalizace více než šest tisíc dětí a studentů, ať už prostřednictvím celodenních seminářů nebo speciálních vyučovacích hodin. Dále chceme, aby se dalších 20 tisíc mladých lidí dozvědělo o našem projektu a pochopilo, proč je dobré pracovat v IT.“

I Ty v IT na Slovensku

Během prvního ročníku projektu Akademie programování bylo ve spolupráci s neziskovkou I Ty v IT na Slovensku vyškoleno 120 učitelů a 90 dívek. Na jedné z akcí v rámci iniciativy Hodina kódu vedl workshop programování pro téměř 30 dívek i sám Rudolf Urbánek.

 „V současnosti nenajdete na slovenských vysokých školách se zaměřením na IT mnoho studentek. Stále převládá stereotyp, že IT je doménou mužů. Cílem I TY v IT je změna tohoto přístupu a to prostřednictvím seminářů, praktických diskusí a setkání se ženami, které jsou již aktivní a úspěšné na poli IT. Jsme rádi, že s projektem Akademie programování s Microsoftem jdeme dál a směřujeme kupředu. Plánujeme oslovit dívky a pracovat s nimi v rámci školního systému tak, aby byly lépe připraveny na trh práce,” vysvětluje Petra Kotuliaková, ředitelka sdružení I TY v IT.

Na Slovensku má být vyškoleno 60 pedagogů a celkem 180 dívek se zúčastní pravidelných kroužků nebo jednorázových workshopů. Dalších 1 500 dětí na základních a středních školách má projekt oslovit prostřednictvím speciálně vyškolených pedagogů.

Czechitas je české zájmové sdružení, jehož vizí je více žen v oblasti IT. Boří mýty o ženách a dívkách v IT a primárně se zaměřují na tzv. digitální nebo IT vzdělávání skupin obyvatelstva s nedostatečným přístupem k tomuto oboru, tj. žen, dívek a dětí. Organizace vznikla v roce 2014.

I Ty v IT je slovenské občanské sdružení, které vzniklo v roce 2012 a jeho hlavním posláním je podporovat a motivovat mladé dívky a ženy ve studiu informatiky a následnému uplatnění se v oboru. Vizí je, aby na IT školách studovalo alespoň 30% dívek a aby na IT pozicích pracovalo alespoň 40% žen. Mezi členky správní rady sdružení patří např. i Natália Kisková.

Related Posts