STUDIE: Umělá inteligence a příležitosti v České republice

AI RETAIL

Digitalizace a umělá inteligence (AI) zasahují do všech úrovní našeho života. Ovlivňují metody naší práce, mění způsob komunikace státu s občany, transformují výuku a v herním průmyslu již způsobily doslova revoluci. Rozvoj nových technologií a jejich praktické využití jsou klíčové pro zvyšování konkurenceschopnosti. Umělá inteligence může pomoci řešit nedostatek pracovní síly, zvyšuje inkluzi zapojením znevýhodněných skupin do ekonomiky (použití informačních a komunikačních technologií podporuje například inkluzi žáků s postižením a speciálními vzdělávacími potřebami), napomáhá ke zvýšení efektivity a optimalizaci nákladů a přispívá ke vzniku nových oborů lidské činnosti a nových profesí. Automatizace ale také mnohá pracovní místa v dnešní podobě ohrožuje, a to je dle stávajících odhadů případ České republiky (OECD Employment Outlook, 2017). Všechna období velkých technologických změn doprovázela sílící nejistota obyvatelstva. Platí to i pro současný
rozvoj digitalizace a AI.

Jakým způsobem zajistíme, aby rozmach umělé inteligence přispíval ku prospěchu společnosti jako celku? Jaké příležitosti přináší umělá inteligence pro Českou republiku, pro české firmy a pro české občany?

Přečtěte si aktuální studii Aspen Institute Central Europe a Microsoftu: Umělá inteligence a příležitosti v České republice:  

Microsoft AI a příležitosti v ČR Aspen studie

Related Posts