Bezplatné využívání Power Apps pro COVID-19 problematiku a bezplatné šablony pro krizovou komunikaci a řízení zdrojů

Těžká situace vyvolaná pandemií virem COVID-19 vyžaduje bezprecedentní nasazení všech, kdo jsou v první linii. Abychom v některých činnostech pomohli, přinášíme jako společnost Microsoft speciální nabídku aplikací, které umožní rychleji reagovat na vzniklé události a automatizovat a zpřehlednit některé z činností, které jako jednotlivci i firmy potřebujeme.

Týmy Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Power Platform úzce spolupracují s organizacemi, které čelí aktuální krizi – a to včetně vládních institucí, nemocnic, sdružení dobrovolníků (Data proti Covid – Covid19.cz), neziskových organizací, škol a univerzit. Společně s ostatními nám jde o jediné – minimalizovat rizika nákazy a škody s nákazou související.

Koordinujte a automatizujte reakce na mimořádné situace

Platformu služeb Microsoft Power Platform jsme od začátku stavěli tak, aby umožnila komukoli bez ohledu na technickou vybavenost a znalosti rychle spolupracovat a řešit problémy. Cílem bylo dát příležitost přijít se skvělými nápady všem a jejich potenciál rychle rozvinout. A během krize, která nás všechny ovlivňuje, je to podstatné více než kdy jindy. Proto jsme se rozhodli, že všechny organizace řešící problematiku COVID-19 budou moci využívat prémiové služby Power Apps, Power Automate, Power Apps portály a Power Virtual Agents po dobu šesti měsíců bezplatně.

Navíc jsme připravili několik aplikací a šablon, které mohou pomoci okamžitě – bez složitého programování:

  • Healthcare Emergency Response Resource Tracking (Správa zdrojů pro nouzové reakce pro zdravotnictví) – naši Power Platform vývojáři spolupracovali s nemocnicí v Seattlu na vytvoření aplikace a dashboardů, které řeší dostupnost nemocničních lůžek a nutného spotřebního vybavení, jako jsou roušky a využívání plicních ventilátorů. Jakákoli nemocniční instituce tak může začít rychle sledovat dostupnost zdrojů, může zapojit personál do zjištění požadavků a distribuce nutného vybavení a rozhodovat se na základě dat. Více o řešení v angličtině a návod pro rychlé nasazení aplikace.
  • Aplikace pro krizovou komunikaci (Crisis Communications) – bez programování můžete rychle ve vaší organizaci zavést komunikační řešení, které kombinuje aplikace Microsoft Power Apps, Microsoft Power Automate, Microsoft Teams a SharePoint pro sdílení informací a spolupráci a reagovat tak na situaci, při které jsou zaměstnanci mimo kanceláře. Zaměstnanci mohou nahlašovat svůj aktuální pracovní stav a například podávat žádosti. Administrátoři mohou pomocí aplikace posílat aktualizace, včetně zpráv z RSS kanálů od Světové zdravotnické organizace (WHO), jiných globálních organizací nebo místních úřadů. Mohou publikovat důležité kontakty na různá místa. To vše je dostupné na webu, v mobilu nebo v Teams. Přečtěte si další informace o řešení a návod k implementaci.

Chcete-li využít této nabídky pro služby Power Platform a Dynamics 365, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo zástupce společnosti Microsoft. Tato nabídka je určená pro všechny vládní, zdravotnické, neziskové a vzdělávací organizace a organizace, které řeší COVID-19 problematiku. Případně napište přímo na [email protected].

Tags: , ,

Related Posts