Průzkum: zaměstnanci mají zájem rozvíjet své AI dovednosti, chtějí smysluplnější práci i vyšší odměnu

chat bots

Smysluplnější práce, vyšší odměny, ale i vyšší hodnota na trhu práce. To jsou nejsilnější motivátory zaměstnanců v Česku v souvislosti s dovednostmi na využívání technologií umělé inteligence (AI). Vyplývá to z nového mezinárodní průzkumu Microsoftu „AI a dovednosti“. Ten probíhal mezi 12 000 zaměstnanci a lídry velkých společností napříč 20 trhy v období od 12. do 30. března 2020 a za Českou republiku se do něj zapojilo téměř 500 zaměstnanců a lídrů ze společností nad 250 zaměstnanců.

Jak vyplývá z dat průzkumu, zaměstnanci sami chtějí pracovat s AI technologiemi – pro téměř polovinu pracovníků českých firem (48 %), které jsou ve využívání AI technologií nejdále (AI lídři), je práce s umělou inteligencí nejen smysluplnější, ale i zábavnější.

S tím, jak se AI technologie ve firmách stále častěji nasazují, jsou téměř všichni zaměstnanci motivovaní prohloubit si svoje dovednosti v oblasti umělé inteligence. K největším motivačním faktorům pak patří především svoboda volby dovedností či možnost vyšší odměny. Zaměstnanci chápou, že spolu s novými dovednostmi získávají na důležitosti a hodnotě, a zapojení se do rekvalifikačních aktivit spojených s AI jim tak dává smysl. Celých 37 procent pracovníků všech dotazovaných společností současně uvádí, že pokud firma nebude investovat do jejich znalostí a dovedností spojených s AI, budou uvažovat o změně zaměstnavatele.

Důkazem, že zaměstnanci chtějí rozvíjet své technologické dovednosti, je i zkušenost kosmetické společnosti Oriflame. Ta vzdělává svých 150 zaměstnanců v české pobočce několika různými způsoby. „Zaměstnancům umožňujeme zúčastnit se školení zaměřených na měkké i tvrdé dovednosti. V interní akademii, která je určena jak IT odborníkům, tak manažerům, zaměstnanci zase získají představu, jak fungují používané technologie i byznys,“ vysvětlil René Andrš, který vede IT oddělení české pobočky. Oriflame používá například strojové učení k predikci prodeje zboží, zadávání jeho výroby a naskladňování podle dat. „Aby mohli kolegové pracovat s algoritmy strojového učení, sami si nastudovali materiály na webu Microsoft Azure. Pracovat s technologiemi na bázi umělé inteligence ale není zas tak složité, jak se může zdát,” doplňuje Andrš.

Téměř dvě třetiny (62 %) lidí, kteří pracují pro AI lídry, tvrdí, že je jejich organizace aktivně připravuje na AI svět. Toto číslo klesá pod 40 procent u zaměstnanců ve společnostech, kde bylo doposud nasazeno méně AI technologií. Tento trend potvrzuje velkou příležitost právě pro  firmy, které jsou teprve na počátku své „AI cesty“ – příležitost pro zaměstnavatele, aby se soustředili na dovednosti spojené s umělou inteligencí, potažmo pro zaměstnance, aby využili bezplatné možnosti online kurzů zaměřených na nové technologie.

„Pro všechny firmy jde nyní o naprosto bezprecedentní situaci, a to bez ohledu na jejich velikost, odvětví či geografickou polohu. Nadcházející měsíce a roky budou pro většinu z nich skutečně stěžejní, všichni se totiž budeme muset přizpůsobit zcela novým okolnostem. A právě využívání AI, jež pohání digitální transformaci, se nyní zrychlilo skutečně mimořádným tempem. Věřím, že AI bude v této době hrát rozhodující roli a firmám umožní zvýšit flexibilitu a konkurenceschopnost. Cesta k odemknutí plného potenciálu umělé inteligence spočívá ve využití této technologie coby doplňku lidské vynalézavosti a tvořivosti. A právě proto bude zaměření na neustálý rozvoj dovedností a zavádění inteligentních technologií velmi důležité,“ říká Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoft Česká republika a Slovensko.

Průzkum dále ukazuje, že 88 procent českých AI lídrů aktivně nabírá nebo plánuje zaměstnat lidi, kteří již měkké nebo technické dovednosti mají. A více než dvě třetiny (69 %) uvádí, že rozvíjejí kromě AI dovedností i technické a měkké dovednosti svých pracovníků. Kombinace rozvoje měkkých a technických dovedností a nasazení AI technologií zvyšuje obchodní hodnotu a úspěch společnosti i samotných zaměstnanců. Tyto podniky rozvíjejí dovednosti zaměstnanců v každé oblasti – od pokročilé analýzy dat a kritického myšlení až po komunikaci a kreativitu.

Jaké měkké a technické dovednosti zaměstnanců by měly firmy rozvíjet:

  • Kognitivní dovednosti jako psaní, kreativita, kritické myšlení, rozhodování, projektový management, zpracování a interpretace informací, zpracování dat
  • Technologické dovednosti jako analýzu dat, matematika, programování, odborné výzkumy, vývoj, technický design
  • Fyzické dovednosti jako jemná a hrubá motorika, opravářské a technické dovednosti, monitorování a kontrola
  • Sociální a emoční dovednosti jako komunikace, vyjednávání, empatie, adaptabilita, učenlivost, iniciativnost, podnikavost a pedagogika

+++++

 

Rozdělení firem dle míry využití AI technologií:

AI začátečníci = Fáze 0 – vyčkávají, zatím oblast AI vůbec neřeší
AI pokročilí = firmy, které jsou v nižších stádiích nasazení AI (Fáze 1 – zkoumají AI technologie + Fáze 2 – experimentují s využitím AI technologií ve firmě)
AI lídři = firmy, které jsou z hlediska adopce AI technologií nevyspělejší (Fáze 3 – formalizují využití AI ve své firmě + Fáze 4 – soustředí se na integraci AI v rámci svého byznysu)

 

AI skills cz

Metodologie
Společnost KRC Research realizovala online průzkum na náhodném vzorku 12 000 lidí pracujících v organizacích s více než 250 zaměstnanci. Průzkum se uskutečnil v období od 12. do 30. března a vzorek každého z trhů se skládal z nejméně 500 pracovníků a 100 lídrů (na úrovni ředitele/vedení společnosti). Zahrnuté trhy: Německo, Velká Británie, Rusko, Polsko, Maďarsko, Austrálie, Brazílie, Izrael, Turecko, Jižní Afrika, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Indie, Kanada, Itálie, Holandsko, Španělsko, Švédsko, Česká republika a Slovensko.

 

Tags: , ,

Related Posts