Randstad Award: Microsoft je opět druhým nejatraktivnějším zaměstnavatelem v Česku

Společnost Microsoft byla opět oceněna jako druhý nejatraktivnější zaměstnavatel na českém trhu a současně jako nejatraktivnější zaměstnavatel sektoru informačních technologií. Prestižní ocenění Randstad Award, o kterém v nezávislém průzkumu rozhoduje široká veřejnost, převzala ředitelka lidských zdrojů Microsoftu Klára Žižková.

Ocenění Randstad Award pro nejatraktivnější zaměstnavatele v České republice se uděluje na základě výsledků z největšího celosvětového průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research, který probíhá již 20 let. Průzkum zkoumá atraktivitu největších zaměstnavatelů v jednotlivých zemích a také aspekty, dle kterých se uchazeči rozhodují při výběru zaměstnavatele. V České republice se průzkum uskutečnil potřetí, a to na vzorku 4 772 respondentů, kteří hodnotili atraktivitu 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru.

V průzkumu hodnotí respondenti jednak to, zda by pro danou společnosti chtěli pracovat a pak také nejrůznější atributy, jako např. atraktivitu, pověst zaměstnavatele, možnosti kariérního posunu, mzdu a benefity, atmosféru na pracovišti či zajímavost náplně práce.

„Jsme velmi rádi, že se nám opět podařilo obhájit pozici jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v České republice. Věříme, že flexibilní pracovní prostředí, důraz na rozvoj talentů a silná firemní kultura založená na sdílených hodnotách z nás činí skutečně top zaměstnavatele, a to nejen v segmentu informačních a komunikačních technologií, ale na českém trhu jako celku,“ upřesňuje Klára Žižková, ředitelka lidských zdrojů ve společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Microsoft patří celosvětově k inovativním zaměstnavatelům, kteří kladou důraz nejen na výkon, ale i na spokojenost a motivaci všech svých zaměstnanců. Vytváří proto takové flexibilní pracovní podmínky, které umožňují lépe sladit osobní a pracovní život a zajišťují rovné podmínky skutečně všem. Plně v souladu se svými klíčovými hodnotami, kterými jsou diverzita a inkluze, proto Microsoft v rámci programu Prostor pro rodinu myslí i na adoptivní rodiče a pěstouny, či na rodiče stejného pohlaví. Samozřejmostí je také podpora zaměstnanců v nemoci či v takových situacích, kdy se potřebují postarat o těžce nemocné členy své rodiny.

TOP 10 nejatraktivnějších zaměstnavatelů v ČR:

  1. ŠKODA AUTO
  2. Microsoft
  3. Kofola
  4. IBM
  5. LEGO Production
  6. Seznam.cz
  7. Siemens
  8. Avast
  9. ČEZ
  10. Nestlé Česko

O průzkumu Randstad Employer Brand Research:

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum zkoumá úroveň atraktivnosti zaměstnavatele u 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. Letošní ročník je 20. v řadě a zahrnuje 6 136 firem a více než 200 000 respondentů ve 33 zemích. V České republice se průzkum uskutečnil potřetí, a to na vzorku 4 772 respondentů. Dotazování prostřednictvím online dotazníku proběhlo v období 16.12.2019 až 23.1. 2020.

Related Posts