V různorodosti je síla

Problematika diskriminace menšin z rasových důvodů či kvůli sexuální orientaci je dnes ještě aktuálnější než kdykoli dříve. A to si plně uvědomujeme i my, v Microsoftu, kde se řídíme heslem „v různorodosti je síla“. I proto už několik let aktivně podporujeme všechny menšiny i komunitu LGBTQI+ (lidé s odlišnou sexuální orientací) prostřednictvím rovného přístupu k našim zaměstnancům, otevřeného dialogu, podporou neziskových organizací či různých akcí na podporu rovnosti.

Slovo „pride“ v angličtině znamená hrdost a vystihuje hlavní myšlenku hnutí LGBTQI+ postavit se společenským stigmatům a hanbě, s nimiž se lidé s odlišnou sexuální orientací denně setkávají, a nahradit je hrdostí, která vychází ze sebepřijetí a sebeúcty. I proto toto slovo označuje pochody, na nichž mají členové této komunity možnost bezpečně a s hrdostí vyjádřit svou orientaci.

V České republice se Microsoft i letos stal hrdým partnerem Festivalu Prague Pride, který se letos uskuteční od 3. do 9. srpna 2020 v Praze.

U nás v Microsoftu jsme myšlenku různorodosti zařadili mezi základní pilíře. I proto má podpora hnutí LGBTQI+ u nás dlouhou tradici. Už v roce 1989 jsme otázku sexuální orientace začlenili do naší antidiskriminační politiky. V roce 1993 jsme jako jedna z prvních společností na světě začali nabízet benefity i zaměstnancům s partnery stejného pohlaví, abychom zajistili rovné podmínky skutečně všem. Plně v souladu se svými klíčovými hodnotami, kterými jsou diverzita a inkluze, proto v rámci programu Prostor pro rodinu myslíme i na adoptivní rodiče a pěstouny, či na rodiče stejného pohlaví. Samozřejmostí je také podpora zaměstnanců v nemoci či v takových situacích, kdy se potřebují postarat o těžce nemocné členy své rodiny. Od roku 2005 si pak udržujeme skóre 100 bodů v indexu korporátní rovnosti (Human Rights Campaign´s Corporate Equality Index).

I když se u nás v Microsoftu snažíme pro podporu a zrovnoprávnění všech menšin dělat maximum, tento proces nepostupuje v některých zemích tak rychle, jak bychom si to přáli. Microsoft aktuálně působí ve 120 zemích světa, přičemž většina z nich nezaručuje členům komunity LGBTQI+ základní práva a právní ochranu. Abychom proti předsudkům vůči této komunitě ve společnosti dokázali bojovat, vytvořili jsme v rámci Microsoftu skupinu GLEAM, v níž jsou právě zaměstnanci z komunity LGBTQI+ a její sympatizanti. Skupina GLEAM se letos rozhodla otevřít dialog s cílem posunout proces zrovnoprávnění, na základě čehož vznikla letošní kampaň Microsoft Pride.

Tuto kampaň lze chápat jako platformu pro členy GLEAM, kde je možné otevřeně mluvit o osobních zážitcích s homofóbií, rasismem, sexismem a strachem a zároveň se postavit typickým stereotypům či mylným představám o komunitě LGBTQI+. Mnohé z těchto upřímných zpovědí jsme se rozhodli zveřejnit jako stáhnutelný obsah ve formě nálepek, produktů, vizuálního pozadí pro Windows, šablon pro prezentace PowerPoint, ikon Skype či jiného vizuálního obsahu.

Cílem kampaně je, aby tento obsah mohl využít kdokoli na světě a zdarma sdílet, aby inspiroval a podpořil další ke sdílení svých příběhů a zkušeností s diskriminací. Věříme totiž, že právě otevřený dialog o této problematice má sílu měnit zažitá schémata chápání lidské odlišnosti z neakceptovatelných na akceptovatelné.

Více informací o podpoře komunity LGBTQI+ v Microsoftu zde.

Produkty ke kampani Pride je možné zdarma stáhnout zde.

Tags: , , ,

Related Posts