Microsoft Ignite 2020: Podporujeme firmy při zajišťování flexibility, která jim umožní čelit současným i budoucím výzvám

Všechna odvětví dnes hledají nové možnosti transformace podnikání s pomocí technologií. Digitální transformace, které by jindy vyžadovaly několik let, proběhly v důsledku dopadu onemocnění COVID-19 během několika měsíců. Ve všech podnikatelských odvětvích se projevuje obrovská snaha učit se a experimentovat, a to je pro nás velkou inspirací. Ukazuje se přitom, že společnosti a organizace, které dokážou podpořit svou digitální transformaci s pomocí technologií, získávají flexibilitu umožňující jim čelit současným i jakýmkoli budoucím výzvám.

V rámci letošního ročníku Microsoft Ignite 2020 jsme ukázali, jak organizace a jednotlivce podporujeme v budování této flexibility prostřednictvím sady nových nástrojů a služeb, které jdou napříč celým portfoliem řešení Microsoftu.

Pro zákazníky cloudových služeb:

 • Prostřednictvím řešení Dynamics 365 pomáháme organizacím kompletně digitalizovat provoz, tak aby mohly rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu. Představujeme nové funkce zaměřené na oblasti, které mají největší dopad na spokojenost zákazníků, zejména v současném obchodním klimatu: služby zákazníkům a řízení dodavatelského řetězce. Tato vylepšená řešení jsou připravená na okamžité nasazení ve firmách, a přitom je možné je rychle škálovat a přizpůsobovat a získat tak jedinečné digitální schopnosti.
  • Nový hlasový kanál pro Dynamics 365 Customer Service, postavený na službách Azure Communication Services, bude přímo v rámci tohoto řešení dostupný ve verzi Private Preview. Integrací hlasových funkcí se stávajícími funkcemi pro komunikaci ve všech kanálech vytváříme ucelené prostředí služeb zákazníkům v rámci jednoho řešení postaveného na cloudových službách Microsoftu. To týmům umožňuje poskytovat konzistentní, propojenou podporu ve všech kanálech.
  • Dva nové doplňky pro Dynamics 365 Supply Chain Management zlepšují přehled a umožňují zákazníkům rychle reagovat na změny v poptávce a dodávkách. Nový doplněk Cloud and Edge Scale Unit umožňuje organizacím provozovat nepostradatelné aplikační úlohy v oblasti skladů a výroby na zařízeních Azure Stack Edge, což zvyšuje odolnost a zaručuje nepřerušený provoz i během dočasných výpadků připojení ke cloudu. Nový doplněk Inventory Visibility umožňuje maloobchodním a výrobním společnostem snadno zpracovávat miliony transakcí za minutu a v reálném čase přesně zjišťovat stav zásob ve všech kanálech.
 • Zabezpečená hladká komunikace se zákazníky a navzájem mezi zaměstnanci má v tomto prostředí zásadní význam. Představili jsme proto služby Azure Communications Services, které vývojářům usnadňují vytváření komunikačního prostředí profesionální úrovně na různých zařízeních a platformách s použitím stejné zabezpečené platformy, jaká je základem pro Microsoft Teams.
 • Podniky stále rychleji zavádějí hybridní řešení, které hrají ústřední roli při realizaci práce na dálku, určování priorit investic do IT, a při využívání škálovatelnosti cloud computingu. Představujeme proto nyní také aktualizace v oblasti serverů, zařízení a služeb Azure s podporou hybridního nasazení, mezi něž patří infrastrukturní a datové služby s podporou Azure ArcAzure Stack Edge.
 • Na platformě Azure AI doplňujeme služby Azure Cognitive Services o nové funkce, které zjednodušují podnikové procesy, umožňující organizacím udržovat svou flexibilitu, zaměřit se na ekonomické zotavení a současně zajistit odpovědné nasazení umělé inteligence. Metrics Advisor Preview je nová služba umožňující snadno proaktivně monitorovat faktory, které jsou zásadní pro růst organizace, a diagnostikovat případné problémy. Spatial analysis je nová funkce počítačového zpracování obrazu vyvinutá v souladu s přísnými etickými standardy a pokyny pro odpovědnou implementaci. Týmům a organizacím může pomáhat při obnovování provozu a opětovném otevírání pracovišť tím, že vytváří rozvržení místností zohledňující nutnost dodržování rozestupů a dalších nařízení na ochranu zdraví.
 • V rámci naší soustavné snahy pomáhat podnikům ve vytváření podmanivých a inovativních prostředí pro zákazníky rozšiřujeme portfolio služeb Azure Mixed Reality o službu Azure Object Anchors, která vývojářům umožňuje automaticky detekovat, zarovnávat a sledovat objekty ve fyzickém světě.
 • Oznámili jsme také, že naše špičková technologie 3D Time of Flight pro měření hloubky, která je základem zařízení Azure Kinect, je nyní dostupná ke komerčnímu využití. Našim technologickým partnerům po celém světě, mezi něž patří například společnosti Analog Devices nebo SICK AG, umožňuje vyvíjet komerční 3D kamery a související řešení.
 • Na podporu vědeckého pokroku, zkoumání a využívání údajů o vesmíru rozšiřujeme záběr našeho výkonného globálního cloudu i na oblast vesmíru. Představujeme také preview služby Azure Orbital, která zákazníkům umožňuje rychle analyzovat data získaná z vesmíru prostřednictvím fyzických satelitů. Díky přístupu ke globálním optickým sítím s nízkou latencí a globálnímu záběru cloudových služeb Microsoft mohou zákazníci rychle přicházet s inovacemi založenými na rozsáhlých datových sadách získaných ze satelitů.
 • V měnící se obchodní realitě je důležité řídit chod organizace na základě dat. Dnes oznamujeme uvedení licenčního modelu Power BI Premium vázaného na uživatele, který pro organizace a jednotlivce představuje jednoduchou možnost, jak začít bezpečně tvořit, analyzovat a spolupracovat s využitím nejdůležitějších a nejrelevantnějších dat organizace.

Pro IT pracovníky a uživatele, kteří vytvářejí řešení bez nutnosti programování:

 • Oznamujeme nové funkce služeb Microsoft 365, díky nimž organizace a týmy získávají nástroje potřebné pro zajišťování flexibility a dosažení výsledku v nových pracovních podmínkách. Zde je několik příkladů:
  • Funkce Microsoft Teams pro kvalitnější schůzky. Patří mezi ně nové scény režimu Společně a vlastní možnosti rozložení videohovoru, které zvyšují dynamiku a poutavost prezentovaného obsahu například tím, že video přednášejícího přenášejí do popředí obrazovky se sdíleným obsahem.
  • Vylepšení nabídky Microsoft Teams Rooms a zařízení, která podporují požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti v souvislosti s tím, že se někteří lidé začínají vracet na svá pracoviště. Patří mezi ně funkce pro bezdotykové řízení Teams schůzky, například aplikace Room remote, vysílání do Teams nebo využívání hlasové asistentky Microsoft Cortana, které zaměstnancům umožňují dodržovat bezpečnostní pravidla bez snižování efektivity spolupráce.
  • Nové informace a funkce v aplikaci Teams zaměřené na zdraví a duševní pohodu jednotlivců. Patří mezi ně virtuální dojíždění do práce, které vnáší řád do dlouhých dní strávených prací z domova, a integrace aplikací jako Headspace, díky kterým je snazší zbavit se stresu a zvýšit soustředěnost prostřednictvím meditace před zahájením, v průběhu a po skončení rušného pracovního dne.
  • Organizace čelí nejistotě a změnám. Poznatky ze služby Workplace Analytics v rámci Teams ukážou manažerům a vedoucím pracovníkům úroveň duševní odolnosti jejich organizace a pomohou jim zjistit, zda zaměstnancům nehrozí vyhoření nebo zda zaměstnanci dokážou udržovat spojení s kolegy a zákazníky.
  • Nové funkce Teams pro zabezpečení a dodržování předpisů, které vám pomohou ochránit vaše data, omezovat rizika a zajišťovat dodržování předpisů.
  • Vylepšení Power Platform v Teams usnadňují všem uživatelům vytváření a používání aplikací, robotů a automatizovaných pracovních postupů bez nutnosti psaní kódu. Řeší obchodní problémy a zpřístupňují vhledy do dat s pomocí nástrojů Power BI, a to přímo v rámci Teams.
  • Nové funkce pro správu v nástroji Microsoft Endpoint Manager usnadňují zabezpečení a správu zařízení na různých platformách z jednoho místa.
  • Tří další kategorie v nástroji Productivity Score zvyšují přehled o fungování organizace, umožňují zjistit, ve kterých oblastech se můžete zlepšovat, a nabízejí akce, pomocí kterých vylepšíte dovednosti a systémy, aby všichni mohli odvádět co nejlepší práci.
  • SharePoint Syntex přináší nová řešení pro správu dokumentů podniku, která v celé organizaci usnadňují vyhledávání obsahu a práci s ním. SharePoint Syntex je první obecně dostupný produkt, který vzešel z projektu Cortex. S využitím pokročilé umělé inteligence umožňuje pochopení obsahu dokumentů a automatizaci zpracování.
 • Přinášíme také novinky týkající se zařízení. Zařízení HoloLens 2 bude dostupné na dalších trzích a zařízení Surface Hub 2S s 85palcovou úhlopříčkou začneme dodávat firemním zákazníkům v lednu 2021 za pomoci našich partnerů.

Pro vývojáře:

 • Posledních několik měsíců nám ukázalo, že profesionální vývojáři mají často za úkol rychle vytvářet obchodní řešení, která organizacím pomáhají přizpůsobit se bezprecedentní situaci. Abychom organizacím pomohli vyrovnat se s touto realitou, oznamujeme aktualizace nevyžadující psaní kódu v řešeních Power Platform a Azure pro profesionální vývojáře, které umožňují rychle vytvářet vlastní aplikace, roboty a pracovní postupy s využitím služby Azure APIM a integrace se službou GitHub. Oznamujeme i preview verzi nástroje Power Automate Desktop, desktopového řešení automatizace pro vývojáře a podnikové uživatele.

Pro specialisty na zabezpečení:

 • Zabezpečení, dodržování předpisů a řešení pro identity zůstávají pro nás i naše zákazníky prioritou i v tomto období změn. Společnosti přecházející na hybridní způsoby práce potřebují zprovozňovat a nasazovat IT řešení pro zaměstnance i na dálku. V důsledku rostoucích bezpečnostních hrozeb se organizace stále neobejdou bez specialistů na IT a zabezpečení. S potěšením představujeme aktualizace v této oblasti pro služby Azure i Microsoft 365. Zahrnují změny v programu Microsoft Defender, ucelené nabídky pro rozšířenou detekci a reakci, vylepšenou ochranu kontejnerů a IoT, službu Správce dodržování předpisů, která zákazníkům pomáhá zajišťovat soulad s rostoucím počtem nařízení a předpisů, nový pilotní projekt decentralizovaných identitnové konektory a API, které pomáhají chránit identity, aplikace a služby ve všech vašich cloudových prostředích, i když nejsou hostována společností Microsoft.

Pro různá odvětví:

 • Není pochyb o tom, že jedním z odvětví, ve kterých v současnosti probíhá zrychlená transformace, je zdravotnictví. Virtuální konzultace s lékařem je příkladem, se kterým máte možná zkušenost z první ruky. V rámci Ignite konference jsme proto oznámili, že od konce října bude obecně dostupný Cloud Microsoft pro zdravotnictví, naše první cloudová nabídka určená speciálně pro toto odvětví. Tento komplexní cloud umožňuje zákazníkům a partnerům v oblasti zdravotnictví poskytovat lepší možnosti, poznatky a péči lidem po celém světě. Zahrnuje řešení, která lépe podporují pracovní postupy telemedicíny a snižují administrativní zátěž. Nový konektor Microsoft Teams EHR, který je v současnosti ve verzi Private Preview dostupný prostřednictvím služby Epic App Orchard, umožňuje lékařům zahájit virtuální návštěvy pacientů nebo konzultace s dalšími poskytovateli péče prostřednictvím Teams přímo z jejich systému pro správu elektronických zdravotních záznamů (EHR). To optimalizuje práci uživatelů, zjednodušuje vedení záznamů o pacientech a zlepšuje možnosti správy pro IT oddělení. Zaměřili jsme se nejprve na systém Epic. Brzy bude dostupná i podpora dalších systémů EHR.

Se všemi novinkami se můžete seznámit na webu konference Microsoft Ignite, včetně nejdůležitějších přednášek klíčových představitelů společnosti Microsoft a dalšího obsahu, který je virtuálně dostupný.

Celé znění textu je k dispozici zde.

Related Posts