Co nás naučila situace zavřených kanceláří? Jsme přizpůsobivější, než jsme si mysleli

Image photo

Místo benefitu naprostá nutnost – to je zkušenost s prací z domova z jara letošního roku, kdy vlivem první vlny Covid-19 zůstaly zavřené kanceláře a lidé se přesunuli s prací a spoluprací do online prostředí. Jak tuto situaci zpětně hodnotí a v čem spatřují přínosy, shrnuli zástupci společností Microsoft a Fortuna Entertainment Group a vedoucí analytik společnosti LMC v online diskusi u příležitosti 8. ročníku iniciativy Dne spolupráce odkudkoli.

Zoltán Lévai, ředitel vzdělávání a interní komunikace a Fortuna Entertainment Group

Na jaře letošního roku jsme se jako skupina nacházeli v úplně nové situaci, kdy naší největší výzvou bylo naučit lidi, že práce není o místě, kde ji vykonáváme. A zároveň poskytnout rady a tipy, jak řešit sociální vazby, které po nějaké době začaly všem scházet. Do té doby jsme fungovali primárně z kanceláří a fyzická přítomnost na schůzce byla nepsaný standard. Prvotní nedůvěra managementu k práci online se v průběhu několika týdnů, kdy se ukázalo, že zaměstnanci byli často výkonnější než kdy předtím, rozptýlila. Nyní naopak podporujeme u každého zaměstnance možnost volby, jak bude pracovat. Všichni máme možnost připojit se k setkání online přes Microsoft Teams z auta, z chaty – prakticky odkudkoliv. Bez formování firemní kultury by to však nešlo, proto jako Fortuna do jejího budování investujeme hodně času a energie. Zároveň si během úplného zavření kanceláří lidé uvědomili, že potřebují mít možnost spolu komunikovat, což je v hybridním modelu náročnější. I proto hledáme způsoby, jak co nejlépe skloubit online a offline formy. A uvědomujeme si, že je důležité nabídnout podporu manažerům, aby byli připraveni vést své týmy na dálku. Fyzické kanceláře mají z našeho pohledu budoucnost, protože neočekáváme, že všichni zaměstnanci mohou pracovat jen z domova. Nicméně už nyní přemýšlíme, jak přenést do virtuálního prostředí i některé teambuildingové aktivity a například onboarding nových zaměstnanců.

Jak upozorňuje Zoltán Lévai: „Klíčové je nebát se dělat chyby, poučit se z nich, překonat strach z nového a adaptovat se. Jen tak lze situaci zvládnout.“

Klára Žižková, HR ředitelka Microsoft Česká republika a Slovensko

Microsoft již dlouhé roky podporuje flexibilní formy práce a svým zaměstnancům umožňuje pracovat z takového místa, které jim vyhovuje nejlépe. Když jsme se na jaře letošního roku ocitli najednou všichni doma, měli tak zaměstnanci Microsoftu určitou výhodu v tom, že byli na práci odkudkoli připraveni. I tak ale úplné zavření kanceláří a 100% práce na dálku byla v určitém ohledu pro všechny novou zkušeností. Výzvou se ukázala být motivace a zprostředkování neformálnějšího kontaktu s kolegy. HR oddělení hodně přemýšlelo nad tím, jak se starat o mentální zdraví svých zaměstnanců v situaci, kdy se stírají hranice mezi prací a soukromým životem. Ve firmě, kde spolupráce a důvěra jsou absolutním základem, mají klíčovou roli manažeři, kteří tmelí tým, udržují jej motivovaný (i na dálku) a jsou v kontaktu s každým jednotlivým členem týmu. Proto Microsoft podporuje manažery i v získávání tzv. měkkých dovedností a pečuje o to, aby ani oni nebyli pod nezvladatelným tlakem. A také se ujišťuje o tom, že všichni mají způsob, jak se potkávat. Možnost volby je pak úplně to nejcennější: každy si může zvolit, jak a kdy bude pracovat.

„Byli jsme svědky obrovského semknutí lidí a týmů, a tak věřím, že díky nastavení „zvládneme to, protože si pomáháme“ dokážeme čelit i dalším výzvám,“ uvádí Klára Žižková.

Image photo

Tomáš Ervín Dombrovský, vedoucí analytik LMC

Z práce z domova se na jaře letošního roku stal masový fenomén. To, co dříve bylo výsadou jen zhruba pětiny lidí, šlo najednou takřka pro každého druhého – a navíc ve výrazně intenzivnější podobě než dříve. A co víc, manažeři byli většinou příjemně překvapeni tím, jak jejich kolegové vzali práci zodpovědně za svou – kontrola, která v nových podmínkách nebyla tolik možná, nebyla tak často ani zapotřebí. S tím, jak rostla důvěra managementu v lidi, jak postupně přenášel odpovědnost na tým, na jednotlivce a soustředil se více na výsledky, rostla také angažovanost zaměstnanců. Obrovskou roli v tom hraje otevřenost komunikace, která se stala jednou z pěti klíčových věcí, na které se chtějí firmy do budoucna zaměřit. Zaznamenáváme obrovský zájem o vše, co je potřeba k práci na dálku, k nastavení a změně myšlení, k tomu, jak podpořit zaměstnance v doručování výsledků, ve spolupráci. V situaci zavřených kanceláří jsme si uvědomili, že jsme přizpůsobivější, než jsme si mysleli. A tento obrovský posun v adaptaci, který je mimo jiné i velkou konkurenční výhodou, nám umožňuje připravit se na větší výzvy, které nás čekají: změna klimatu, změna byznys modelů. Nyní si to v menším měřítku zkoušíme, je to určitě dobrý impuls nejen pro vedení firem.

„V situaci zavřených kanceláří jsme si uvědomili, že jsme přizpůsobivější, než jsme si mysleli. Ale ekonomická krize je teprve před námi, pandemie stále v plném proudu, navíc se blíží zima. Bude nás to stát ještě spoustu energie. Ale buďme trpěliví a vytrvalí, abychom to zvládli,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský.

Podívejte se na celý záznam diskusního setkání k tématu “Co nás naučila situace zavřených kanceláří” s Tomášem Ervínem Dombrovským, vedoucím analytikem LMC, Klárou Žižkovou, HR ředitelkou společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko a Zoltánem Lévaiem, ředitelem vzdělávání a interní komunikace skupiny Fortuna Entertainment Group.

Tags: ,

Related Posts