30 milionů lidí po celém světě se během koronavirové pandemie zdokonaluje v digitálních dovednostech

Společnosti Microsoft a LinkedIn spouští další fázi programu s cílem pomoci uchazečům o práci zvýšit dovedností a zaměstnavatelům získat kvalifikované pracovníky

Společnost Microsoft Corp. oznámila, že již pomohla více než 30 milionům lidí z 249 zemí a regionů získat přístup k digitálním dovednostem, a překonala tak svůj původní cíl 25 milionů stanovený loni v červnu. Své úsilí nyní ještě znásobuje a chce pomoci 250 000 společnostem, aby našly v roce 2021 nové pracovníky s potřebnou kvalifikací.

Online vzdělávací kurzy od společností GitHub, LinkedIn a Microsoft během pandemie využívaly miliony lidí, ať už se jednalo o dělníky propuštěné z továren, prodavače a prodavačky z maloobchodních prodejen nebo řidiče nákladních vozů. Pomohly jim připravit se na získání i těch nejžádanějších pracovních pozic, včetně zákaznických služeb, řízení projektů nebo analýzy dat.

Microsoft oznamuje (plné znění oznámení najdete v oficiálním blogu společnosti Microsoft), že na celý rok 2021 prodlužuje své bezplatné kurzy LinkedIn Learning a Microsoft Learn spolu s nenákladnými certifikacemi, které odpovídají deseti nejžádanějším pracovním pozicím. Tímto krokem pokládá základy pro ekonomiku založenou na dovednostech, kdy nové sady nástrojů a platforem propojují kvalifikované uchazeče o práci se zaměstnavateli.

„V uplynulém roce pandemie zasáhla především ty nejzranitelnější pracovní pozice,“ řekl Brad Smith, prezident společnosti Microsoft. „Ve společnostech LinkedIn a Microsoft proto zdvojnásobujeme naše úsilí a zahajujeme nové iniciativy, které budou podporovat inkluzivnější trh práce založený na dovednostech. Cílem je nabízet více alternativ, větší flexibilitu a dostupné výukové programy, které uchazeče snáze propojí s novými pracovními místy.“

Společnost LinkedIn plánuje pomoci 250 000 společnostem přijmout v tomto roce nové pracovníky na základě dovedností, a to díky novým i stávajícím nástrojům pro nábor zaměstnanců. LinkedIn bude nabízet nové způsoby, kterými uchazeči o zaměstnání mohou prokázat své dovednosti, a současně také nové nástroje, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnavatelé oslovovat kandidáty na základě získané úrovně dovedností. Patří mezi ně:

  • Pilotní projekt LinkedIn Skills Path, nový způsob, jak společnosti mohou najímat zaměstnance podle dovedností. Program Skills Path spojuje kurzy LinkedIn Learning s hodnocením dovedností, a pomáhá tak pracovníkům náboru vyhledávat kandidáty spravedlivějším způsobem – na základě jejich prokázaných dovedností. Do pilotního programu Skills Path služby LinkedIn se zapojují různé společnosti, například BlackRock, Gap Inc. a TaskRabbit, které chtějí rozšířit své možnosti náboru, aby lépe začleňovaly kandidáty s rozmanitými zkušenostmi.
  • Nové funkce profilu LinkedIn přizpůsobené individuálním potřebám a lepšímu zviditelnění pomohou lidem sdílet více informací o sobě, své kariéře a svých cílech atraktivnějším způsobem. Jednou z nich je video Cover Story, pomocí něhož mohou uchazeči o práci předvést své měkké dovednosti náborářům a vedoucím pracovníkům, kteří rozhodují o obsazování volných pracovních míst. 75 % osob odpovědných za přijímání nových pracovníků se domnívá, že standardní životopis je pro vyhodnocení měkkých dovedností kandidáta nedostatečný, a téměř 80 % se domnívá, že video hraje nyní při posuzování kandidátů významnější roli.*
  • Rozšířený přístup ke službě LinkedIn Skills Graph pomůže vytvořit jednotný jazyk v oblasti dovedností pro jednotlivce, zaměstnavatele, vzdělávací instituce a státní úřady, který umožní vylepšit programy pro plánování pracovních sil, nábor pracovníků a kariérní rozvoj.

Úsilí společnosti LinkedIn zaměřené na propagaci různorodých příležitostí spojených s digitálními dovednostmi podtrhují rovněž aktivity Microsoftu. Například aplikace Kariérní trenér (Career Coach) je dostupná v rámci Microsoft Teams for Education a využívá službu LinkedIn. Vysokoškolským studentům poskytuje individuálně přizpůsobené poradenství, jak by měli postupovat při budování své kariéry. Vzdělávacím institucím pak nabízí jednotné řešení pro budování kariéry studentů, jehož prostřednictvím jim mohou pomoci definovat si své cíle, zájmy a dovednosti. Využívá při tom nástroje pro identifikaci dovedností založené na umělé inteligenci a integraci se službou LinkedIn. Ta umožní sladit ucelený profil studenta s tržními trendy a pomůže mu rozvíjet dovednosti požadované v reálném světě a napojit jej na mentory a ostatní studenty. To vše na jednom místě.

„Nábor pracovníků se už dlouhou dobu zakládá výhradně na jejich předchozím zaměstnání, získaných akademických titulech nebo stávajících kontaktech. To se začíná měnit. Pracovníci dnes lépe rozumí tomu, jaké schopnosti mají a potřebují, a dokáží je lépe vyjádřit. Firmy zase nepřihlížejí jen k tradičním kritériím, ale zajímají je také dovednosti, s jejichž pomocí mohou práci zvládnout i pracovníci z často přehlížených komunit. Chceme pomoci tuto změnu urychlit,“ uvedl Ryan Roslansky, výkonný ředitel společnosti LinkedIn. „Od loňského června pomohly společnosti Microsoft a LinkedIn více než 30 milionům lidí z celého světa získat přístup k digitálním dovednostem. A dnes se zaměřujeme na dovednosti a chceme pomoci 250 000 firem, aby mohly v roce 2021 přijmout nové pracovníky právě na základě jejich dovedností.“

Společnost Microsoft v rámci této iniciativy úzce spolupracuje se svými partnery z řad neziskových organizací a pomáhá jim poskytovat doprovodnou podporu, díky níž téměř 6 milionů studujících napojí na kouče, mentory a další kontakty. Microsoft bude uplatňovat nabyté poznatky v širším měřítku a oznamuje novou službu Career Connector, která 50 000 uchazečů o práci poskytne během příštích tří let příležitost zajistit si zaměstnání založené na technologiích. Zaměří se na studující, kteří si osvojili dovednosti přes partnery Microsoftu z řad neziskových a vzdělávacích organizací, s důrazem na ženy a menšiny nedostatečně zastoupené v technologickém sektoru.

* Metodika průzkumu: Společnost Censuswide provedla online průzkum na objednávku společnosti LinkedIn v období 25. února až 2. března 2021 mezi 1009 osobami odpovědnými za přijímání nových pracovníků a 2101 uchazeči o práci z USA ve věku 18 až 69 let.

Tags: , ,

Related Posts