Randstad Award: Microsoft je po dvou letech opět nejatraktivnějším zaměstnavatelem v Česku

Společnost Microsoft byla oceněna jako nejatraktivnější zaměstnavatel na českém trhu a současně jako nejatraktivnější zaměstnavatel sektoru informačních technologií. Prestižní ocenění Randstad Award, o kterém v nezávislém průzkumu rozhoduje široká veřejnost, virtuálně převzala ve středu 5. května Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko, spolu s Jindřichem Parusem, vedoucím manažerem vývojového centra Microsoft v Praze. 

Randstad Award

Ocenění Randstad Award pro nejatraktivnější zaměstnavatele v České republice se uděluje na základě výsledků největšího celosvětového průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research, který probíhá už 21 let. Průzkum posuzuje atraktivitu největších zaměstnavatelů v jednotlivých zemích. V České republice se uskutečnil počtvrté, a to na vzorku 4 750 respondentů, kteří hodnotili atraktivitu 150 největších zaměstnavatelů ze soukromého sektoru. 

V průzkumu respondenti hodnotí jednak to, zda by pro danou společnost chtěli pracovat, a konkrétněji pak řadu dalších atributů. Jde například o atraktivitu firmy, její pověst zaměstnavatele, možnosti kariérního posunu, atraktivitu mzdy a firemních benefitů, atmosféru na pracovišti a v neposlední řadě také zajímavost náplně práce. 

Uplynulý rok byl pro nás všechny obzvláště složitý nejen po pracovní, ale samozřejmě i osobní stránce. O to více si ovšem úspěchu v letošním ročníku ankety vážíme. V době plné překotných změn je pro nás ocenění Randstad Award důkazem toho, že naše vize a firemní kultura je nadčasová a stojí na pevných základech dynamického, inkluzivního a růstově orientovaného pracovního prostředí, ve kterém má každý z našich zaměstnanců potřebný prostor a podporu pro získávání nových znalostí a schopností,“ dodává Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. 

Nejatraktivnějším zaměstnavatelem se Microsoft stal už v premiérovém ročníku české Randstad Award v roce 2018. V následujících letech 2019 a 2020 se pak umístil na druhém místě. Letošním prvenstvím tak Microsoft Česká republika a Slovensko potvrzuje svoji pověst kvalitního a hojně vyhledávaného zaměstnavatele. 

„Úspěch v Randstad Award bereme jako formální uznání naší dlouhodobé konstruktivní práce na rozvoji zaměstnanců na všech pozicích napříč společností. Titul ‚Nejatraktivnější zaměstnavatel roku‘ navíc získáváme ve chvíli, kdy v pražském vývojovém centru rozšiřujeme naše řady o nové kolegy. Kandidáti na otevřené pozice si tak mohou být jistí kvalitou  společnosti Microsoft coby zaměstnavatele,“ vysvětluje Jindřich Parus, vedoucí manažer vývojového centra Microsoft v Praze. 

Celosvětově patří Microsoft k inovativním zaměstnavatelům, kteří kladou důraz nejen na výkon, ale i na spokojenost a motivaci všech svých zaměstnanců. Vytváří proto takové flexibilní pracovní podmínky, které umožňují lépe sladit osobní a pracovní život a zajišťují rovné podmínky skutečně všem. Plně v souladu se svými klíčovými hodnotami, kterými jsou diverzita a inkluze, proto Microsoft v rámci programu Prostor pro rodinu myslí i na adoptivní rodiče a pěstouny, či na rodiče stejného pohlaví. Samozřejmostí je také podpora zaměstnanců v nemoci či v takových situacích, kdy se potřebují postarat o těžce nemocné členy své rodiny. 

O průzkumu Randstad Employer Brand Research: 

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum posuzuje úroveň atraktivnosti zaměstnavatele u 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. Letošní ročník je 21. v řadě a zahrnuje 6 493 firem a více než 190 000 respondentů ve 34 zemích. V České republice se průzkum uskutečnil počtvrté, a to na vzorku 4 750 respondentů. Dotazování prostřednictvím online dotazníku proběhlo v lednu 2021. 

Related Posts