Výběr stěžejních novinek z konference Microsoft Build 2021

Poster for the conference MS Build

V průběhu uplynulého roku dostala role IT vývojářů ve společnosti úplně nový význam. Velmi často to byly právě developerské týmy, kdo organizacím a firmám po celém světě významnou měrou pomáhal vyrovnat se s dopady pandemie a přechodem na nové – digitální – způsoby práce. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že vývojáři nebyli pro společnost nikdy důležitější než dnes. A nic ani nenasvědčuje tomu, že by jejich role měla s postupným zlepšováním pandemické situace ustoupit do pozadí.

Microsoft si jako globální společnost vybudovaná vývojáři a pro vývojáře klade za cíl vytvářet nástroje a služby, které developerským týmům pomohou řešit problémy dnešního i zítřejšího světa. Chceme nabízet nástroje dostatečně agilní, bezpečné a robustní, díky kterým bude možné urazit cestu od nápadu k produktu s přidanou hodnotou v co nejkratším čase. Naše ambice je jasná: být tou nejlepší a nejvyhledávanější platformou pro vývojáře po celém světě.

Už dnes Microsoft celosvětově nabízí nejširší výběr vývojářských nástrojů: cloudové aplikace Visual Studio, GitHub nebo .NET. Microsoft Cloud potom nabízí platformy Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 a Power Platform a také end-to-end řešení pro kyberbezpečnost, správu identit nebo Access Management. Jde tedy o velmi komplexní soubor nástrojů, které vývojářům pomáhají tvořit nejrůznější aplikace a řešení sloužící lidem na celém světě. Naše nástroje stavíme vždy s ohledem na potřeby vývojářů. Zákazníkům jsme proto nablízku na každém kroku jejich cesty, tak aby s naší podporou mohli inovovat stále rychleji.

IT systémy více než 95 % největších světových firem už dnes běží na službách Microsoft Cloud. Jsou to právě možnosti a variabilita veřejného cloudu, které usnadňují rozšiřování záběru firem a organizací do nových oblastí byznysového i veřejného života. Mizející hranice mezi různými segmenty jsou jedním z hlavních poznávacích znamení digitální transformace založené na cloudových službách.

Nyní představujeme aktuální novinky v nástrojích pro vývojáře na platformě Microsoft Cloud a způsoby, kterými vývojářům napomáháme k tomu, aby mohli s inovacemi pracovat efektivně, bezpečně a škálovatelně bez ohledu na to, kde se momentálně nacházejí.

Efektivní vývojářský proces

Visual Studio zůstává populárním nástrojem profesionálních vývojářů po celém světě. Měsíčně ho používá přes 25 milionů uživatelů. Verze Visual Studio 2019 je všeobecně dostupná a její součástí jsou rozšíření pro vývoj na platformách .NET a C++, rozšířené zabudované nástroje Git, podpora GitHub Actions workflow přímo z IDE, vylepšené nástroje pro práci s kontejnery a nové integrace do Microsoft Azure pro vývoj v cloudovém prostředí. Více informací o aktuálních inovacích naleznete na blogu Visual Studio.

Nedávno jsme představili naši vizi příští verze Visual Studio 2022 a nyní představujeme harmonogram jejího nasazení. Jako vždy uvítáme zpětnou vazbu od uživatelů v naší vývojářské komunitě, která nám pomáhá navrhovat tu nejlepší možnou podobu vývojového prostředí. Brzy představíme první vizualizaci v nové podobě a s novou, 64bitovou architekturou, se širšími možnostmi pro týmy pracující na velkých a komplexních projektech.

Kritickým bodem je často nastavení vývojářského prostředí tak, aby splňovalo všechny požadavky uživatelů. Funkce GitHub Codespaces proto umožňuje plně konfigurovat jakékoli úložiště GitHub v cloudovém prostředí v průběhu několika vteřin. Funkce je plně přizpůsobitelná a umožňuje zvolit si potřebný výpočetní výkon pro každý projekt zvlášť.

Microsoft Teams je s více než 145 miliony aktivních uživatelů denně spolehlivou digitální platformou integrující aplikace a procesy pro spolupráci a komunikaci. V době rostoucí poptávky po možnostech asynchronní spolupráce v reálném čase umožňují Teams běžící na platformě Microsoft Cloud vývojářům aplikovat přesně taková řešení pro spolupráci, která jejich požadavkům vyhovují nejvíce. Sdílené pódium, rozšířené možnosti v Režimu společně a další nové funkce on-line schůzek vývojářům umožní používat inovativní způsoby spolupráce. Rozšířená sada nástrojů Microsoft Teams Toolkit zase usnadňuje kódování díky integracím autentizace, funkcí Azure nebo Microsoft Graph, a to v jedné řádce kódu. Více informací o funkcích aplikace Microsoft Teams se dozvíte na blogu Microsoft 365.

S více než 1,3 miliard zařízení po celém světě běžících na Windows zůstávají Windows platformou umožňující vývoj těch nejmodernějších aplikací. Všem vývojářům pracujícím ve světě Windows představujeme nové funkce v naší nabídce vývojářských nástrojů. K dispozici je nově podpora GUI v aplikacích běžících v subsystému Windows for Linux (WSL), takže všechny vaše nástroje pro Linux poběží i na vašem počítači. Windows umožňují bezproblémovou integraci pracovních procesů s GUI aplikacemi, Linuxem a grafikou akcelerovaným strojovým učením. Více informací o novinkách ve Windows z konference Build najdete na našem blogu.

Globální a bezpečná spolupráce

Vývojářům chceme umožnit kódování, spolupráci a nasazení aplikací prakticky odkudkoli, a to s ještě vyšší úrovní přímo zabudovaných možností zabezpečení. S pomocí funkce GitHub budou mít nyní vývojáři v každé organizaci nebo firmě možnost využívat osvědčené postupy spolupráce ověřené více než 65 miliony kolegy po celém světě.

Představujeme také nový způsob, jak posílit sdílenou zodpovědnost a spolupráci napříč vývojářskými a SecOps týmy pomocí integrace Azure Security Center a GitHub určených pro tzv. container scanning – obě varianty nyní k dispozici v public preview. S touto integrací můžou všechny týmy jednoduše nahlížet do výsledků buildu a skenu kontejneru, a zajistit tak dohledatelnost dat, které SecOps týmům umožní rychlejší identifikování oblastí, které si vyžadují zvýšenou pozornost. Pro SecOps týmy tak bude snadnější upozornit včas na vzniklé problémy. Návod, jak rozjet postupy spolupráce DevSecOps s GitHub a Azure, najdete zde.

Škálovatelné inovace

Díky nedávným investicím můžeme zjednodušit proces modernizace podnikových Java aplikací na platformě Azure. Microsoft Build z platformy OpenJDK je nyní k dispozici zdarma jako open-source a je všeobecně dostupný s komerční podporou na Azure a Azure Stack. Red Hat JBoss EAP jsou dostupné v Azure Virtual Machines. Vývojáři díky nim mohou škálovat aplikace pomocí sady VM Scale Sets. IBM WebSphere je také dostupný na Azure Virtual Machines, a to automatizovanými oborovými šablonami pro jednodušší implementaci. Více informací o naší nejaktuálnější novince pro Java v rámci Azure se dočtete v tomto článku.

V režimu preview představujeme možnost fungování Azure Application Services v Kubernetes kdekoli s využitím Azure Arc. Zprovoznit vaše oblíbené Azure Application Services, zahrnující Azure App Service, Azure Functions, Azure Logic Apps, Azure API Management nebo Azure Event Grid, můžete naprosto kdekoliv. Od on-premise prostředí, přes koncová zařízení on-the-edge až po podporované fungování v cloudovém prostředí jiných dodvatelů jako AWS nebo Google. Jakýkoliv Kubernetes cluster propojený přes Azure Arc bude možné využít k fungování Azure Application Services. Představujeme také dostupnost služby AKS (Azure Kubernetes Service) v prostředí Azure Stack HCI. Více informací o aplikacích vyvíjených pro prostředí cloudu fungujících odkudkoli obsahuje tento blog.

Abychom vývojářům usnadnili tvorbu a modernizaci high-performance aplikací s vysokým rozsahem nasazení, představujeme novinku v rámci služby Azure Cosmos DB – zpřístupnění Cosmos DB Serverless. Azure také uživatelům usnadní proces implementace umělé inteligence (AI) do aplikací díky službám Azure Cognitive Services. Mezi novinkami je i několik dalších funkcionalit včetně zcela nové kategorie služeb pod názvem Azure Applied AI Services. Ty kombinují kognitivní služby Azure (Azure Cognitive Services) spolu se službami AI zaměřenými na výkon specifických úloh. S těmito nástroji mohou vývojáři urychlit tvorbu se zapojením AI pro zpracování standardních scénářů, jako jsou zpracování dokumentů, zákaznický servis nebo identifikace důležitých informací a dat. Další podrobnosti o našich nejnovějších inovacích týkajících se cloudových aplikací, využití dat a umělé inteligence najdete zde.

S Power X přinášíme možnost vývoje aplikací i uživatelům bez hlubší znalosti kódování. Power Fx je poháněn největším natural language modelem na světě – GPT-3 AI. Tento update Power Fx poskytne uživatelům intuitivní způsob práce díky asistenci umělé inteligence, usnadní a zrychlí vývoj aplikací. Power Fx zároveň integrujeme do model app builders s podporou v nástrojích pro Model Driven Commanding a Dataverse Calculated Columns. Více informací najdete na našich webových stránkách.

Nová rozšíření nástrojů z řad Visual Studio a Power Platform umožňují jejich vzájemné propojení. Rozšíření Visual Studio pro nástroje Power Platform umožní vývojářům publikovat API rozhraní do Azure API Management, zatímco vývoj konektoru do Power Platform odstraní bariéry a dosavadní frikci. Rozšíření VS Code pro Power Platform potom umožní přirozené rozšíření pro publikaci Power Platform CLI přímo z VS Code. Také umožní konfigurovat portály s použitím VS Code a CLI – včetně IntelliSense podpory v oblasti kompletace kódu, asistencí a nápovědy během úprav portálů. Více se dozvíte na našich webových stránkách.

Related Posts