BLOG: Kdo dnes diktuje podmínky trhu práce? O trendu hybridní práce jsme diskutovali s odborníky letos již podeváté

Možnost spolupracovat s kolegy hybridním způsobem u nás v Microsoftu nevnímáme jako trend poslední doby, ale dlouhodobě jako samozřejmost. A poslední rok a půl přesvědčil téměř celý trh, že tato cesta a kvalitní technologická příprava na ni mohou být v konkurenčním prostředí rozhodující. Možná vás napadne, že je to otázka jen mladé generace, nebo snad že pracovat hybridně lze jen v úzce profilovaném odvětví. Hosté, kteří přijali pozvání k diskusi u příležitosti letošního, již devátého ročníku iniciativy Den spolupráce odkudkoliv, vnesli do těchto úvah nejen své zajímavé osobní názory, ale také objektivní data a reálné zkušenosti z praxe.

Zaměstnanci nebo firmy – kdo z nich si může momentálně na trhu práce vybírat? Na to se zaměřil ve svém vstupu Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik LMC. Výzvami pro zaměstnavatele jsou jednoznačně interní nastavení chodu firmy při režimu hybridní práce, sladění práce a osobního života zaměstnanců a jejich bezpečnost. Témata, která rozhodně nelze opomíjet už jen z důvodu, že poptávka po zaměstnancích je v současné chvíli větší než zájem kandidátů. V době pandemie se zájem o využívání homeoffice zdvojnásobil a téměř 40 % zaměstnanců by uvítalo v tomto režimu dál pokračovat. Pozitivní pro firmy však je, že představa zaměstnanců neodpovídá prázdné kanceláři nadobro, ale rádi by našli vhodný kompromis, na který firmy mohou snadno přistoupit také. A už se tak i děje, drtivá většina firem (93 %) je otevřena v hybridním režimu více či méně intenzivně pokračovat. Vede je k tomu jistě i vlastní zkušenost více než poloviny manažerů, kteří si myslí, že práce zaměstnanců je kvalitní a funguje. A to třeba i ve výrobních oborech, o čemž přesvědčil ve svém vstupu Tomáš Vravko z AYES. Díky technologiím a virtuálním brýlím je hybridní práce možná i v oblasti průmyslu.

Co tedy firmy plánují změnit v tzv. „novém normálu“? Je to důraz na digitalizaci, online vzdělávání zaměstnanců a s tím ruku v ruce jde možnost spolupráce na dálku. Tím vzniká zajímavý mix nástrojů a rozvoje těch, kterým slouží. Na jedné straně si tak firmy uvědomují nutnost investice do technologií a na straně druhé do vzdělávání, podpory leadershipu a budování vztahu k firmě, ať už v ní zaměstnanci fyzicky sedí nebo ne.

Může se zdát, že očekávání obou stran na trhu práce se ideálně setkávají. Celý tento proces zakomponování hybridního stylu práce však i v dnešní době stále představuje pro mnoho firem a jejich zaměstnance velkou změnu, se kterou se postupně učí pracovat. Firmy převážně z důvodu zajištění hladkého chodu firmy a technologického zázemí. Zaměstnanci naopak hledají správné vytyčení hranic pro osobní a pracovní život, který se při hybridní práci může jednoduše stírat.

To potvrdil i další host, kterým byl Lukáš Ondřej z T-Mobile. Podle něj ti, kteří jdou naproti změnám, mají na trhu navrch. A pokud se na změně podílí obě strany se vzájemnou důvěrou, je to výhra. Právě v T-Mobile nechávají pojetí hybridní práce zcela na vzájemné domluvě jednotlivých týmů a hybridní práci vnímají i jako výhodu při náboru nových zaměstnanců. Aby se zaměstnanci cítili při své práci odkudkoli komfortně, zavedli v T-Mobile speciální projekty digitálního vzdělávání i technologickou podporu tzv. 365 Heroes, kteří poradí s jakýmkoli dotazem ohledně Microsoft 365 a jeho fungování.

Hybridní práce nás všechny učí efektivně se rozhodovat, jaké pracovní záležitosti je lepší řešit osobně v týmu s kolegy, operativně např. přes Teams, nebo někde, kde máme možnost se soustředit. Zjistili to i kolegové Tomáše Perglera z divize Vyhledávání Seznam.cz, kteří vyhodnotili, že pro rychlé sladění s kolegy je online komunikace ideální, naopak pro ty strategické se jim osvědčuje sejít se osobně. Mimo to si kolegové začínají i chybět, takže setkávání v kanceláři využívají i k utužování přátelských vztahů.

Vypadá to, že se s hybridní prací sžíváme čím dále více, a proto je nevyhnutelné se i dostatečně sebevzdělávat. Pro některé možná novinka, ne však pro generaci Z. Generaci, která se narodila na přelomu tisíciletí, která čerstvě vstupuje na trh práce a která má sebevzdělávání ve svém DNA. Podle marketingové specialistky Pavlíny Louženské přináší tato skupina na trh práce mnoho nových výzev pro zaměstnavatele, jejichž společným jmenovatelem je flexibilita. A to nejen v rovině možností pracovat odkudkoli, ale také pro kohokoli a také v různých, čím dál častěji projektových systémech. K tomu všemu jsou potřeba nejen technologické nástroje, ale i otevřená mysl na straně HR oddělení firem.

Devátý ročník iniciativy Den spolupráce odkudkoli jednoznačně podtrhuje, že hybridní práce není trendem budoucnosti, ale současnost, která na pracovní trh přináší výzvy, ale především příležitosti, ze kterých mohou těžit obě strany – zaměstnanci i zaměstnavatelé.

Bylo mi potěšením setkat se s odborníky napříč zajímavými obory a diskutovat s nimi. Pokud vás zajímají jejich příspěvky v rámci online konference Den spolupráce odkudkoli, pusťte si je na https://youtu.be/R4KCzyX1NeE.

Petr Váša,

Manažer divize Microsoft 365, Microsoft Česká republika a Slovensko

Tags: , , ,

Related Posts