Více piva díky umělé inteligenci a ochrana vzácných druhů pomocí cloudu? Jak naše technologie pomáhají životnímu prostředí

Že se digitalizace a moderní technologie každým dnem více a více prosazují nejen v prostředí výroby, marketingu a prodeje, vzdálené komunikace a spolupráce nebo trávení volného času, je dnes už jasné každému. O tom, že tatáž cloudová řešení čím dál častěji pomáhají také v boji za udržitelnou budoucnost, se už ví méně. S ochranu ohrožených druhů nebo efektivnějším využíváním zdrojů v zemědělství typicky pomáhá automatizovaná analytika obrovských datových souborů pomocí nástrojů umělé inteligence a výpočetní síly cloudu.  

Důležitost podpory podobných projektů si v Microsoft nejen uvědomujeme, ale prostřednictvím našeho celosvětového programu Microsoft AI for Earth na nich také spolupracujeme s více než 700 organizacemi. Těm poskytujeme kurzy digitálního vzdělávání, potřebné digitální nástroje i přímé financování, aby co nejefektivněji dosáhly svých udržitelných cílů. Česká republika samozřejmě nejde stranou této iniciativy. Nejnovějším projektem se silným enviromentálním přesahem je naše spolupráce s Plzeňským Prazdrojem, na ochranu tuzemských chmelnic a stabilizaci jejich produkce. 

Projekt PRO CHMEL, na kterém se podílí Plzeňský Prazdroj, Asahi, Microsoft a experti z celého světa pod hlavičkou společnosti Agritecture, se zaměřuje na modernizaci technologií a zlepšení podmínek pro pěstování chmele v České republice. I místní chmelnice totiž čelí globální změně klimatu a souvisejícím výkyvům počasí – zejména nepravidelným a čím dál lokálnějším srážkám nebo naopak suchu. Rostliny chmele jsou ale na tyto změny velmi citlivé, a právě jejich rovnoměrné zavlažování a stálá dodávka živin je pro výnosnost chmelnic, stejně jako ochranu půdy před vysycháním a erozí, naprosto klíčová.  

Spolu s Agritecture, expertem na zemědělská technologická řešení, vyvíjíme software s mobilní aplikací, která zvládne zemědělcům poradit, jak, kdy a které části chmelnic zavlažovat nebo hnojit. Mimo grantu z programu AI for Earth, poskytuje Microsoft prostřednictvím satelitních snímků historické i aktuální údaje o změnách počasí v daných regionech, které kombinuje s daty o nasycenosti půdy živinami a vláhou přímo z terénu. Takto nasbíraná data z různých zdrojů následně vyhodnocuje umělá inteligence našeho cloudu Microsoft Azure, tak aby zemědělci mohli každý den pracovat s nejaktuálnějšími informacemi. Do budoucna je naší ambicí celý model doplnit také o predikce počasí a zejména srážek na co nejlokálnější úrovni. 

Bohužel se zdá, že se v budoucích letech zemědělci ani tvůrci enviromentálních politik bez podobných nástrojů objedou jen stěží – ať už v České republice nebo v kterékoliv jiné části světa. S ohledem na klimatické změny navázané na globální oteplování je nutné sledovat a přizpůsobovat se novým podmínkám v regionech, a pochopit jejich měnící se ekosystémy. Jde nepochybně o velmi ambiciózní cíl, kterého chceme v Microsoftu pomoci dosáhnout díky vývoje tzv. „planetárního počítače“. Ten dnes poskytuje petabajty enviromentálních a geografických informací zprostředkovných v otevřeném formátu, přispívajících k vytváření aplikací pro monitorování vlivu počasí i člověka na životní prostředí jako celek, jednotlivé „makro“ i „mikro“ geografické regiony, až na úplně lokální úroveň. A třeba tak pomoci i ke stabilizaci produkce žateckého chmele. 

Právě projekty jako PRO CHMEL ukazují, jak široké může být spektrum využití moderních technologií. Další programy podporované v rámci AI for Earth se věnují například omezování produkce skleníkových plynů v rámci lodní přepravy nebo jiným regionálně specifickým problémům, jako je předpovídání migrace komárů přenášejících smrtelné nemoci. 

Dalibor Kačmář,

National Technology Officer, Microsoft Česká republika a Slovensko

Tags: , ,

Related Posts