BLOG: Cloud má sílu změnit průmysl, stačí ho jen umět správně využít

Svět se změnil a bez digitální transformace dnes neobstojí prakticky žádné podnikání. Průmysl se překlápí do verze 4.0 a do širšího povědomí si razí cestu pojem datově řízená továrna. Co si pod tím vším představit?

Bez ohledu na obor je nezbytné sbírat informace o svém businessu, analyzovat je a výsledky používat co nejvíc ve svůj prospěch. Vyhýbat se datové analytice by bylo krátkozraké. Změny napříč odvětvími mají totiž ohromný dopad. Vše se mění tak dramaticky, že kdo data nebude využívat, dříve nebo později to negativně pocítí. A jak nám mohou být data k užitku?

Zaběhlý způsob fungování výrobních firem tkví v tom, že know-how stojí na lidech. Přestože existuje spousta drahých a robustních nástrojů, které pomáhají řídit procesy, stejně častokrát nepostihnou zkušenosti, které za dlouhé roky nastřádali pracovníci v managementu, v obchodním oddělení, přímo ve výrobě či servisu. Zkušenosti jsou skvělé, ale řízení závislé na lidech s sebou nese i negativa. V první řadě je to malá zastupitelnost. Ve chvíli, kdy klíčový zaměstnanec chybí nebo dokonce z firmy odejde, vzniká spousta nejasností a je třeba opakovaně řešit situace, kterými se v minulosti už někdo zabýval. To vše stojí spoustu času další pracovníky a mnohdy vázne prodej nebo logistika a samotná produkce. Jsou-li procesy založené na datech, tento problém odpadá.

Dalším problémem, který datová analytika řeší, je samotný přístup k řízení společností. Zkušení manažeři totiž často zakládají svá rozhodnutí na pocitech. Ta nemusejí být nutně špatná, ale scházejí informace o tom, proč se k jakému rozhodnutí dospělo, a zda přineslo požadované výsledky.

Datově řízená továrna

Naproti tomu řízení založené na datech umožňuje znát příčiny, pochopit jaké kroky k čemu vedou a jaké jsou dopady na chod podniku. Dobré využití dat navíc umožňuje vyvozovat trendy a identifikovat problémy ještě před jejich vznikem. Nejlepších výsledků dosahuje ten, kdo má otevřenou mysl a nebojí se nového přístupu. Častou chybou je vnímání digitalizace omezeně jako přechod na datovou komunikaci. Příkladem je zavedení tabletů do skladu. Nejde o to, aby pracovníci ve skladu vyplňovali a podepisovali dokumenty na tabletu místo na papíře, podstatné je přemýšlet, jak to zařídit, aby se některé rutinní procesy odehrávaly samy a stejný počet lidí kupříkladu při zvýšené kapacitě skladu zvládl vyřídit více požadavků.

Tento přístup je ukázkou toho, jak se odpoutat od zkostnatělého přemýšlení. Podstatou skutečně efektivní digitalizace je nesnažit se upravit stávající procesy tak, aby vyhovovaly novému prostředí, ale využívat nových příležitostí, které výpočetní síla cloudu a datová analytika přinášejí. Hledejme nová řešení a zcela nové procesy, které přinesou úsporu nebo ještě lépe – úplně novou hodnotu pro náš business.

Změna myšlení přináší překvapivé výsledky

Podobnému přenastavení procesů pomáhá síla cloudu. V prvních fázích digitalizace ve výrobě už například byly jednotlivé stoje osazené čidly, která snímala produktivitu, opotřebení atd., ale management využíval data izolovaně a nebyla provázána s dalšími fázemi businessu. Dnes cloud umožňuje opravdu efektivně propojit data od vývoje, přes obchod po expedici a zároveň soustředit v jeden moment údaje z více lokací. Vedoucí pracovníci už nemusejí žádat přehledy po jednotlivých pobočkách, vše mají na jednom místě. Vizualizační nástroje jako je Power BI jim přitom umožňují, aby se v datech snadno vyznali a dokázali je vnímat v potřebném kontextu. Do hry vstupuje i internet věcí, díky němuž mohou systémy reagovat na nastalé situace automaticky.

Chceme-li hlavní výhody cloudu jednoduše pojmenovat, můžeme zvolit následující rozdělení: První výhodou je škálovatelnost. Cokoli nastavím pro jeden stroj, je snadno přenositelné na libovolné množství zařízení, třeba po celém světě. Dalším přínosem je automatizace, přičemž důležitý je především způsob pohlížení na používané procesy. Cílem není naroubovat je na digitální prostředí, ale měnit způsoby práce a nakládání se zdroji tak, aby to přinášelo co největší užitek. Data mohou být podkladem pro internet věcí a systémy tak na vzniklé situace mohou reagovat automaticky. Třetí výhodou je schopnost predikce. Tady je novým pomocníkem strojové učení neboli umělá inteligence, které se daří nacházet nové souvislosti a trendy.

Cloud je také platformou spojující nejrůzněji zaměřené partnery, kteří vyvíjejí jednotlivá řešení pro konkrétní firmy.  V každém případě nám digitální transformace umožňuje řídit průmyslové podniky na základě dat tak, abychom mohli problémy rozpoznat v reálném čase a okamžitě na ně reagovat nebo ještě lépe, předcházet jim a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost.

Michal Horáček,

Customer Program Manager Microsoft

Tags: , , , , ,

Related Posts