Microsoft Česká republika a Slovensko má nového COO. Adi Morun přichází z Kanady, kde se věnoval rozvoji cloudové divize

Na pozici provozního ředitele společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko nastupuje 15. února Adi Morun. Ve své nové roli bude řídit krátkodobé i dlouhodobé marketingové a provozní strategie s cílem pomoci českým a slovenským zákazníkům, partnerům a státním institucím pokračovat v digitální transformaci založené na cloudových službách.

V uplynulých dvou letech Adi Morun pracoval jako národní ředitel pro cloud Azure na kanadském trhu. Tým specialistů na platformu Azure pod jeho vedením pomáhal zákazníkům z řad korporátních společností, státní správy a středně velkých firem zavádět cloudové technologie a urychlovat jejich digitální transformaci. Mezi lety 2016 a 2019 vedl Adi kanadskou divizi Azure v počátečních fázích jejího růstu. Podílel se na spuštění kanadských datových center společnosti Microsoft a budování tamního partnerského ekosystému pro data a umělou inteligenci. Morun přichází s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti marketingu, provozu a business developmentu.

Jeho nová role bude na trzích v České republice a na Slovensku klíčová s ohledem na přelomový přechod do „doby digitální“, kterým obě země v současnosti procházejí. Urychlení digitalizace v soukromém i veřejném sektoru, a zejména pak investice do digitální infrastruktury a dovedností, je klíčovou strategií a velkou příležitostí pro zvýšení produktivity, inovačního potenciálu a udržitelnosti.

Microsoft na této cestě pomáhá organizacím všech velikostí měnit představy o podobě tradičního podnikání, posunout místní ekonomiky směrem od závislosti na výrobním průmyslu k inovacím, a stát se tak prostřednictvím digitalizace jedněmi z nejvyspělejších ekonomik v Evropě.

„Digitalizace může mít na ekonomiku státu i kvalitu života jeho obyvatel zásadní pozitivní dopad. Příležitosti, které v tomto ohledu leží před Českou republikou a Slovenskem, jsou navíc obrovské. Data ukazují, že digitálně vyspělé organizace dosahují vyšší produktivity, jsou inovativnější, vytvářejí lépe placená pracovní místa a mají pozitivní vliv na životní prostředí. Těším se na spolupráci s našimi zákazníky a partnery, která pomůže urychlit tvorbu a zavádění digitálních inovací s dopadem na konkurenceschopnost ekonomik obou zemí. Bude mi ctí doprovázet Českou republiku a Slovensko na vzrušující cestě k jejich ‚digitální budoucnosti‘,“ dodává Adi Morun.

Svůj volný čas Adi Morun nejraději tráví s rodinou, četbou životopisů a sportem. Mezi jeho oblíbené patří fotbal, basketbal a tenis.

Related Posts