Měníme programy Microsoft Partner Network, aby naši partneři mohli růst efektivněji a jejich zákazníci byli ještě úspěšnější

Program Microsoft Partner Network má více než 400 000 členských organizací z celého světa. Tito partneři jsou nezbytní k tomu, aby společnost Microsoft mohla v celosvětovém měřítku nabízet inovativní produkty a služby zákazníkům. Společnost buduje pevný vztah s partnery již přes 30 let. Za tuto dobu přišli naši partneři na jedinečná řešení napříč různými odvětvími, což v tomto světě plném změn pomohlo k úspěchu bezpočtu zákazníků. Především sehráli klíčovou úlohu v době pandemie. Věci se ale stále mění a vyvíjejí, proto jsme se zavázali investovat do všeho, co partneři k inovaci a růstu svých podniků potřebují, abychom jejich zákazníkům z různých odvětví a různých typů organizací pomohli na cestě digitální transformace.

Aby byli naši partneři – a následně jejich zákazníci – úspěšní, směřujeme své závazky do tří hlavních oblastí:

 • Posilování digitálních schopností. Našim partnerům poskytujeme ve všech oblastech digitalizace správně nastavené postupy a zdroje, abychom jim umožnili snadněji připravovat různá řešení, vstupovat na trh a prodávat ve spolupráci se společností Microsoft. Propojujeme zkušenosti našich partnerů na komenrčním marketplace Microsoftu, v partnerských centrech a v Microsoft Partner Network a umožňujeme tím tak každému, aby s námi mohl snadno zahájit spolupráci.
 • Prohlubování technických schopností partnerů. Investujeme do technických schopností partnerů, díky čemuž se mohou rychleji rozvíjet a tím i lépe plnit potřeby zákazníků. Podporujeme partnery, aby byli lépe připraveni a pomáháme jim se úzce specializovat. Poskytujeme jim také pokročilá odborná školení v různých oblastech, včetně Microsoft Business Apps, Azure, zabezpečení, dodržování předpisů a identity. Konkrétně jsme se zavázali zvýšit investice do této oblasti meziročně o 250 %.
 • Jednodušší spolupráce společnosti Microsoft a našich partnerů. Vytváříme stále více příležitostí a posilujeme komerční marketplace Microsoftu i naše partnerská centra, aby s námi mohli partneři snadněji spolupracovat a dosahovat lepších výsledků. V červenci 2021 jsme například snížili transakční poplatek za využití marketplace z 20 % na 3 %. Díky těmto nižším nákladům mohou partneři více investovat do svých vlastních plánů růstu.

Další krok

Dnes v rámci investic do cloudu jakožto našeho strategického nástroje pro inovace a růst, který odráží trvalý závazek vůči našim partnerům, oznamujeme, že od října 2022 měníme název našeho programu pro partnery z „Microsoft Partner Network“ na „Microsoft Cloud Partner Program“.

Neoznamujeme však pouze změnu názvu. Uvedená změna lépe odráží významnou transformaci, kterou neustále procházejí obchodní operace, jejich postupný přesun do cloudu a také způsob, jakým chce společnost Microsoft podporovat své partnery do budoucna. Chceme skloubit představy našich partnerů o tom, jak vstupovat na trh, se způsobem, jakým zákazníci nakupují v současnosti.

Microsoft Cloud Partner Program je určený pro všechny partnery v našem ekosystému, ať už navrhují a prodávají služby, softwarová řešení nebo zařízení a je zaměřený na expertní znalosti v šesti oblastech řešení spojených s Microsoft Cloud:

 • Data a umělá inteligence (Azure)
 • Infrastruktura (Azure)
 • Digitalizace a inovace aplikací (Azure)
 • Obchodní aplikace
 • Moderní práce
 • Zabezpečení

Měníme rovněž způsob kategorizace schopností partnera a způsob měření úspěchu jeho zákazníků. Abychom zákazníkům pomohli lépe pochopit, jakými partner disponuje schopnostmi, nabízíme dvě kvalifikační úrovně:

 • Úroveň Solutions Partner („partner řešení“) je označení, které se odvíjí od splnění konkrétních požadavků v rámci tzv. skóre schopností partnera (viz níže) v jednotlivých oblastech řešení.
 • Specializace a odborné programy nabízejí našim partnerům s označením Solutions Partner možnost odlišit se od ostatních organizací a prokázat v jednotlivých oblastech řešení pokročilé technické znalosti a zkušenosti s konkrétními technickými scénáři.

Tato dvě označení jasně a okamžitě osvědčují schopnost partnera plnit specifické a proměnlivé požadavky zákazníků a zákazníkům umožňují snáze identifikovat partnery s technickými schopnostmi, znalostmi a tradicí v poskytování inovativních řešení v konkrétních oblastech. Součástí je také plán, na jehož základě pomáháme rozvíjet schopnosti partnerů a vybíráme způsob, jakým do nich budeme investovat. Investice do růstu a úspěchů našich partnerů vyžadují důkladné a objektivní měření pokroku v oblastech řešení, které si příslušný partner zvolí. Jak jsme již uvedli, ke kvantifikaci těchto pokroků jsme vyvinuli skóre schopností partnera. Jedná se o ucelený rámec měření výkonnosti partnera, jeho dovedností a úspěšnosti jeho zákazníků. Skóre schopností partnera se hodnotí na základě počtu certifikací, počtu přidaných zákazníků, úspěšných nasazení softwaru a celkového růstu.

Pro získání označení Solutions Partner musí partneři získat skóre schopností partnera ve výši minimálně 70 bodů (nejvyšší možný počet je 100 bodů), a to ve čtyřech oblastech měření. Od dnešního dne mají všichni partneři v partnerském centru přístup k ovládacímu panelu, kde mohou sledovat své pokroky při získávání označení Solutions Partner.

Přechodné období

Jsme si vědomi toho, že změna může chvíli trvat, a proto ke spuštění Microsoft Cloud Partner Program přistupujeme s nabídkou výrazné podpory našim partnerům, kterým dopřejeme dostatek času na adaptaci. Úplný harmonogram změn najdete na tomto odkazu.

Kromě získání přístupu k již zmíněnému ovládacímu panelu nedochází ve vztahu k našim partnerům k žádným bezprostředním změnám. Do října 2022 se nemění obchodní ani programový status našich partnerů – včetně dat výročí nákupu – a nedochází ani k omezení souvisejících výhod.

Dá se říci, že naopak zvyšujeme investice do našeho programu výhod, abychom mohli nabídnout možnost využít příležitosti k růstu a urychlení rozvoje všem našim partnerům. Program výhod aktualizujeme následovně:

 • Partneři budou moci obnovit výhody, které v současné době využívají, a zároveň využívat nové balíčky výhod, které budou přizpůsobeny jejich jedinečným potřebám na základě obchodního zaměření.
 • Partneři budou i nadále dostávat licence pro interní užití (IUR), včetně on-premise licencí, předplatného cloudových služeb a kreditů Azure, ačkoli IUR nyní ponesou označení „výhody produktu“.
 • V programovém roce 2023, který trvá od října 2022 do září 2023, se nezmění nároky na žádného z partnerů, aby mohl získat investice nebo pobídky.

V uvedeném období budeme nadále oceňovat angažovanost a růst našich partnerů formou programových pobídek v rámci našeho pobídkového programu Microsoft Commercial Incentives.

Aby naši partneři rostli rychleji

Těší nás, že můžeme udělat další krok v rozvoji našeho ekosystému, přičemž ústředním motivem investic do našich partnerů i nadále zůstává hodnota pro zákazníka. Další podrobnosti a informace, co mohou naši partneři a zákazníci očekávat, jsou k dispozici na webových stránkách určených partnerům společnosti Microsoft.

Tags:

Related Posts