Společenská odpovědnost

Společenskou odpovědnost nevnímáme jako doplněk k obchodní strategii, ale jako její nezbytnou součást. Naše technologie pomají lidem uspět. Chceme dosahovat vytyčených obchodních cílů ve spolupráci s našimi zákazníky, ne na jejich úkor.“
Violeta Luca, generální ředitelka Microsoftu Česká republika a Slovensko.

Věříme, že technologie jsou neodmyslitelným nástrojem při řešení největších výzev naší doby. Proto pracujeme na udržitelné budoucnosti, kde budou mít všichni lidé přístup k výhodám a příležitostem, které technologie nabízí. Zavázali jsme se k sociální odpovědnosti, inkluzi, rozmanitosti a udržitelnosti po celém světě. 

Udržitelnost 

Společně se zákazníky a partnery vyvíjí společnost Microsoft technologie, které pomáhají chránit naši planetu. Neustále pracujeme na ještě udržitelnějších řešeních na ochranu klimatu a životního prostředí. Udržitelnost začleňujeme do všeho, co děláme, včetně našich procesů, produktů a programů. 

“Změna klimatu představuje ekologickou, sociální a ekonomickou krizi na zcela nové úrovni. Téměř dvě tisíciletí lidé naši planetu zahlcovali uhlíkem vypouštěným do ovzduší. Nyní musíme spojit síly, abychom ji uhlíku zbavili.” Brad Smith, místopředseda a prezident společnosti 

Závazky společnosti Microsoft v oblasti udržitelnosti do roku 2023: 

  • Stát se uhlíkově neutrálníAbychom splnili náš závazek, že do roku 2030 budeme uhlíkově neutrální, zvyšujeme efektivitu, dodáváme technologie, které našim zákazníkům pomáhají vykazovat a snižovat emise uhlíku, a otevíráme nové možnosti nákupů a investic do odstraňování uhlíku, abychom pomohli rozvíjet trhy, které se na tuto oblast zaměřují. Více se o uhlíkové neutralitě dozvíte zde. 
  • Mít pozitivní vliv na hospodaření s vodouAbychom splnili náš závazek, že do roku 2030 budeme mít pozitivní vliv na hospodaření s vodou, budeme pokračovat v naší práci v oblasti hospodaření s vodou napříč našimi provozy. Rozšiřujeme také přístup k čisté vodě a projekty na její doplňování. Více o hospodaření s vodou se dozvíte zde. 
  • Dosáhnout nulového odpadu – Abychom splnili náš závazek dosáhnout do roku 2030 nulového odpadu, uplatňujeme stále více cirkulární přístup k nakládání s materiály. Náš přístup zahrnuje design a výběr materiálů, zodpovědné získávání materiálů pro naše provozy, výrobky a obaly a větší využívání recyklovaného obsahu. Více se o práci s odpadem dozvíte zde. 
  • Podporujeme rozvoj ekosystémůPracujeme na našem závazku ochránit do roku 2025 více půdy, než kolik jí využíváme. V roce 2021 jsme zavedli planetární počítač, což je první krok k zajištění účinného a škálovatelného způsobu monitorování, měření a nakonec i řízení dopadu našich činností nebo nečinnosti na ekosystémy – a to jak na globální, tak na místní úrovni. Více se o podpoře ekosystému dozvíte zde, informace k Planetárnímu počítači najdete zde. 

Jednou z cest ke snížení uhlíkové stopy je umět ji změřit. Nabízíme nové řešení Microsoft Cloud for Sustainability, které sjednocuje data a pomáhá sledovat a řídit dopad na životní prostředí. 

Přečtěte si více: 

Směrem k budoucnosti s nulovou uhlíkovou bilancí: v předvečer konference COP26 společnost Microsoft poskytla veřejnosti k nahlédnutí své nové nástroje pro vyhodnocení uhlíkové bilance Microsoft Cloud for Sustainability – Microsoft News Center 

Podpora našich zákazníků na cestě k uhlíkové neutralitě: Microsoft Cloud a dekarbonizace – Microsoft News Center 

Lokální projekty 

Vyvíjíme a dodáváme udržitelná řešení, nástroje a zdroje, které našim zákazníkům pomáhají urychlit pokrok v oblasti udržitelnosti. Přečtěte si příběhy našich zákazníkům, kterým technologie pomáhají v ochraně životního prostředí: 

Více piva díky umělé inteligenci a ochrana vzácných druhů pomocí cloudu? Jak naše technologie pomáhají životnímu prostředí  

Pojďte dál na teplé pivo 

 

Zpráva o udržitelnosti za rok 2021 

Prozkoumejte naše poznatky, které jsme získali při urychlování vlastní cesty směrem k dosažení čistých nulových emisí – pomáháme našim zákazníkům dosáhnout toho samého. 

Zobrazit zprávu za rok 2021 

Odpovědnost 

Máme jedinečnou příležitost a zároveň velkou odpovědnost zajistit, aby technologie, které vytváříme, byly přínosem pro všechny obyvatele planety i pro planetu samotnou. 

Společenskou odpovědnost nevnímáme jako doplněk k obchodní strategii, ale jako její nezbytnou součást. Naše technologie pomáhají lidem uspět. Chceme dosahovat vytyčených obchodních cílů ve spolupráci s našimi zákazníky, ne na jejich úkor.“
Violeta Luca, generální ředitelka Microsoftu Česká republika a Slovensko. 

Záleží nám na našem okolí, a proto podporujeme TechSoup, CzechITas, škola Prague42, finančním darem jsme podpořili také nadační fond Pink Bubble a slovenskou neziskovou organizaci Plamienok. 

Víme, že samotné technologie ke změně často nestačí, proto velká část našeho úsilí a podpory směřuje do oblasti vzdělávání. Více se o našich aktivitách dozvíte zde. 

Více o našich závazcích a projektech se dozvíte na stránkách Microsoft Corporate Social Responsibility, kde je i podrobný report o našich aktivitách v roce 2022. 

Podívejte se na video Microsoft Corporate Responsibility

Viewpoint

Cyber Signals: Paradigma umělé inteligence

Microsoft Ignite 2023: Transformace umělé inteligence a technologie, které jsou hnací silou změn

Špionáž pohání globální kyberútoky

abstract graphic

Představujeme službu Microsoft Copilot, vašeho každodenního AI společníka

Copilot. Your everyday AI companion

BLOG: I malé firmy si nyní mohou dovolit nejmodernější kybernetickou bezpečnost

illustration

BLOG: Představujeme další vlnu inovací Microsoft Bing a Edge založených na umělé inteligenci

Okna v internetovém prohlížeči, která ukazují různé způsoby využití Bing AI

BLOG: Kybernetické útoky vedené cizími státy jsou se vzrůstající agresivitou autoritářských režimů stále troufalejší

Microsoft Digital Defense Report 2022

BLOG: Obrana Ukrajiny. První lekce z kybernetické války

BLOG: Obrana Ukrajiny. První lekce z kybernetické války

BLOG: Stát se digitálním státem

BLOG: Stát se digitálním státem

BLOG: V čele digitální proměny pro lepší budoucnost

BLOG: V čele digitální proměny pro lepší budoucnost

BLOG: Cloud má sílu změnit průmysl, stačí ho jen umět správně využít

BLOG: Cloud má sílu změnit průmysl, stačí ho jen umět správně využít

Blog: O paradoxech a přínosech hybridní práce

face image Klara

BLOG: Základem kyberbezpečnosti firem jsou poučení zaměstnanci

BLOG: Základem kyberbezpečnosti firem jsou poučení zaměstnanci