Společenská odpovědnost

Společenskou odpovědnost nevnímáme jako doplněk k obchodní strategii, ale jako její nezbytnou součást. Snažíme se, aby naše technologie lidem pomáhaly uspět, a chceme dosahovat našich obchodních cílů ve spolupráci s našimi zákazníky, ne na jejich úkor.“
Biljana Weber, generální ředitelka Microsoftu ČR.

Zprávy o společenské odpovědnosti

MS_CSR_ROK_2016 MS_CSR_ROK_2015 MS_CSR_ROK_2014
Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014

Etické a odpovědné jednání
Všichni, kdo vystupují jménem společnosti Microsoft, včetně našich partnerů a dodavatelů, musí jednat v souladu se všemi legislativními nařízeními, antimonopolními zákony, obchodními pravidly, ochranou lidských práv a duševního vlastnictví i s antikorupčními pravidly. Zároveň musí dodržovat etická pravidla, a to nad rámec platných nařízení a zákonů.

Dobrovolnictví
Vytváříme zaměstnancům příležitosti pro manuální pomoc i expertní dobrovolnictví. Až tři pracovní dny bez krácení mzdy mohou strávit podporou dobročinného projektu. V minulém fiskálním roce se zapojila polovina zaměstnanců.

Práce odkudkoli
Moderní technologie umožňují efektivnější i flexibilnější styl práce, který vede k většímu výkonu i větší spokojenosti v osobním životě. Naši zaměstnanci si mohou sami určit, kdy a kde pracují, aby dosáhli nejlepších výsledků z hlediska pracovních cílů, potřeb týmu i svého osobního života. Přečtěte si více na www.microsoft.cz/odkudkoli.

Bezpečnost dat a ochrana soukromí
Naším posláním je vyvíjet a poskytovat bezpečné a důvěryhodné produkty a služby. Věnujeme maximální pozornost ochraně dat a soukromí v digitálním světě a řídíme se čtyřmi závazky: Údaje zákazníků uchováváme v bezpečí. Chráníme soukromí zákazníků a zajišťujeme, že zákazníci mají svá data vždy pod kontrolou. S daty nakládáme vždy v souladu se zákony platnými v jednotlivých zemích, kde poskytujeme služby. A jsme vůči našim zákazníkům otevření a transparentní. Více nadjete zde: https://news.microsoft.com/stories/inthecloudwetrust.

Diverzita
Dlouhodobě se snažíme motivovat ženy k práci v IT odvětví. V českém týmu tvoří ženy 30 procent, podíl žen v leadership teamu je více než třetinový. Pro ženy zaměstnané v Microsoftu je připraven mezifiremní program Exchange4U. Pro studentky středních škol pořádáme vzdělávací akce v rámci programu DigiGirlz. Jsme také partnerem Letní školy dívek v IT, kde se středoškolačky učí programovat.

Internetová bezpečnost
Dlouhodobě se snažíme předcházet rizikům, která mohou na internetu čekat zejména na děti a mládež. Vzděláváme děti i širokou veřejnost a pomáháme lidem chránit jejich soukromí. Do projektu Kraje pro bezpečný internet se loni zapojilo přes 20 000 zájemců. Více na www.kpbi.cz.

Podpora neziskových organizací
Neziskovým organizacím poskytujeme software zdarma a učíme je, jak jej efektivně používat při své práci. Již více než pět let pořádáme ve spolupráci se Sdružením VIA Den pro neziskové organizace, kde jim představujeme nejen technologické novinky, ale i jejich využití v praxi.
Každý rok se této konference účastní v průměru 100 zájemců.

Dialog a zpětná vazba
Podporujeme otevřený dialog se zájmovými stranami o tom, jak je naše činnost ovlivňuje a jak můžeme společně podpořit odpovědné podnikání a udržitelný rozvoj české společnosti.