Skip to Main Content

Představitelé společnosti

Adi Morun

provozní ředitel

Adi Morun nastoupil na pozici provozního ředitele společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko v únoru 2022. V roli COO je zodpovědný za krátkodobé i dlouhodobé marketingové a provozní strategie s cílem pomoci českým a slovenským zákazníkům, partnerům a státním institucím pokračovat v digitální transformaci založené na cloudových službách.

V uplynulých dvou letech Adi Morun pracoval jako národní ředitel pro cloud Azure na kanadském trhu. Tým specialistů na platformu Azure pod jeho vedením pomáhal zákazníkům z řad korporátních  společností, státní správy a středně velkých firem zavádět cloudové technologie a urychlovat jejich digitální transformaci. Mezi lety 2016 a 2019 vedl Adi kanadskou divizi Azure v počátečních fázích jejího růstu. Podílel se na spuštění kanadských datových center společnosti Microsoft a budování tamního partnerského ekosystému pro data a umělou inteligenci. Má rozsáhlé zkušenostmi z oblasti marketingu, provozu a business developmentu.

Svůj volný čas Adi Morun nejraději tráví s rodinou, četbou životopisů a sportem. Mezi jeho oblíbené patří fotbal, basketbal a tenis.