Skip to Main Content

Představitelé společnosti

Jiří Černý

ředitel pro právní záležitosti

Jiří Černý působí na pozici ředitele pro právní záležitosti od prosince 2011. Jeho předchozím působištěm byla advokátní kancelář ROWAN LEGAL, kde byl vedoucím ICT desku. Předtím Jiří Černý působil v BT Global Services (součást skupiny British Telecommunications plc), kde byl odpovědný za řízení právních záležitostí v regionu CEE. Jiří Černý též pět let pracoval ve společnosti Eurotel Praha, kde byl odpovědný za právní aspekty regulace telekomunikací.

Jiří Černý je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a právnické fakulty K.U.LEUVEN v Belgii, kde se specializoval na právo ICT. Jiří je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase se věnuje své rodině, golfu a vojenské historii.

Photos

Download photos of Jiří Černý.