Skip to Main Content

Představitelé společnosti

Zdeněk Jiříček

ředitel pro technologické standardy

Od léta 2014 zastává Zdeněk Jiříček pozici ředitele pro technologické standardy zejména v oblasti cloudu, kybernetické bezpečnosti a otevřených dat.

Od února 2012 spolupracoval Zdeněk se společností Microsoft jako nezávislý konzultant v oblasti eGovernmentu, bezpečnosti a elektronické identity pro zákazníky v odvětví ICT průmyslu a veřejné správy. Předchozích 5 let zastával v centrále společnosti Microsoft pozici Industry Solutions Director v oblasti elektronické identity, kybernetické bezpečnosti a modernizace systémů v segmentu veřejné správy. Ve společnosti Microsoft pracoval již od roku 1993, kdy zastával různé pozice v pobočkách v České republice, Belgii a v rámci managementu střední a východní Evropy (CEE) a později EMEA. Svou kariéru započal ve společnosti Československá námořní plavba jako ředitel informačních technologií. Zdeněk je absolventem Vysokého učení technického v Brně, kde vystudoval obor informační technologie.

Photos

Download photos of Zdeněk Jiříček.